16.8.11

Skaidrojiet savu vīziju

Nesen manam draugam Stīvam jautāja: “Ja tu sāktu savu biznesu no jauna, ko tu darītu savādāk?” Stīvs atbildēja uzreiz un ļoti noteikti: ”Es pirmkārt precizētu vīziju, misiju un biznesa galvenās vērtības un tās nepārtraukti skaidrotu arī saviem darbiniekiem.”

Laika gaitā Stīvs bija atklājis, ka līdzko komandai ir sapratne par to, kas viņi ir un uz kurieni tiecas, bizness kļūst daudz efektīvāks. Būtībā ir nepieciešamas atbildes uz trim jautājumiem: „Kāds ir mūsu mērķis?”, „Kā mēs mērķi sasniegsim?” un „Kā mēs zināsim, ka esam mērķi sasnieguši?”.

Kādreizējais biroja mēbeļu uzņēmuma vadītājs un vairāku grāmatu autors Maks Deprī tika novērojis, ka organizācijas optimālai darbībai ir nepieciešama skaidra komunikācija. Viņš teica: „Attiecības organizācijas iekšienē uzlabojas, ja informācijas plūsma ir brīva un precīza.”

Šis princips ir patiess jebkurā dzīves jomā – vienalga vai plānojat ģimenes aktivitātes, karagājienu vai labdarības pasākumus. Bet biznesa un profesionālajā pasaulē, kur unikālas personiskās īpašības, spējas, pieredze un intereses sajaucas vienā veselumā, skaidras vīzijas, misijas un vērtības nevar tikt novērtētas par augstu. 

Lai nodrošinātu panākumus, nedrīkst būt nekādas šaubas par plāniem, mērķiem, atbildību un personīgajiem uzdevumiem. Un komunikācija nedrīkst būt epizodiska, tai ir jābūt nepārtrauktai un pilnīgai.

Tāpēc dažas organizācijas izvieto redzamus misijas un vīzijas ziņojumus visās ēkās un birojos. Šādu dokumentu uzrakstīšanai ir visai maza vērtība, ja tie iegulst atvilktnēs un tiek aizmirsti, bet, ja šie apgalvojumi darba apspriedēs periodiski  tiek pārskatīti, tie iegulst ikviena prātā.  

Labākajā biznesa rokasgrāmatā, Bībelē, mēs varam saskatīt daudzus piemērus, kuros uzsvērta skaidras vīzijas un misijas nepieciešamība. Piemēram, Dieva instrukcija pravietim Habakukam: "Bet man atbildēja Tas Kungs un teica man: "Apraksti tevis redzēto parādību un uzraksti to uz plāksnēm, lai to ikviens viegli var lasīt. Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un, pat ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss nāktin nāks un nekur nepaliks." (Habakuka 2:2-3)

Savas zemes misija noslēgumā Jēzus savai „komandai” - uzticamajiem sekotājiem - skaidri darīja zināmu gan misiju, gan vīziju: “Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:19-20) Īsajā direktīvā Jēzus Saviem sekotājiem apliecināja, kas viņi ir, kurp tiem jādodas un kas jādara.

Atgriežoties pie darba vietām – jebkurai komandai ir grūti būt ražīgai, ja tā nezina galamērķi. Tādēļ atceraties skaidrot vīziju – regulāri un neatlaidīgi.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.