25.2.13

Mācīšanās no citu kļūdām

“Kāpēc tu vēlies, lai tev būtu padomdevējs?” Šādu jautājumu es uzdevu jauneklim, kas sēdēja man iepretim pie galdiņa vietējā restorānā. Kāds mūsu kopējs draugs Todam bija ieteicis satikties ar mani pēc tam, kad viņš bija izrādījis interesi atrast cilvēku, kas varētu sniegt viņam padomus gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē.

Viņa atbilde mani pārsteidza: “Es vēlos mācīties no jūsu kļūdām.” Es smaidīju, domājot, ka, lūk, šeit ir jauns cilvēks, kurš ir sapratis gudrību, ka nav obligāti jāmācās tieši no savām kļūdām un lēmumiem. Jūs varat mācīties arī no cilvēkiem, kas jau ir gājuši to pašu ceļu, ko jūs, un jūs varat sev gūt labumu no tā, ko viņi ir piedzīvojuši savos pārbaudījumos un kļūdās.

Kā izrādījās mūsu starpā nebija tīri viens pret viens attiecības, jo viņam jau bija cilvēki, kas līdzīgā veidā sniedza padomus. Tā kā daudziem jaunekļiem pietrūkst pat viena, kas palīdzētu, es secināju, ka Todam palīdzības bija diezgan. Taču viņa atbilde mani rosināja atcerēties daudzās reizes, kad es biju darījis tā – mācījies no kļūdām, par kurām man stāstījuši citi, un arī veiksmes stāstiem.

Man nebūtu šodien degsmes palīdzēt citiem efektīvi iesaistīt savu ticību darbā, ja nebūtu bijuši cilvēki, kas man parādīja, kā tas darāms. Viņi man godīgi un patiesi stāstīja par reizēm, kad viņi kļūdījušies, pakļaudamies vēlmei saīsināt ceļu, lai sasniegtu mērķus, tai pašā laikā saprazdami, ka tas bijis godīgu principu pārkāpums.

Taču tieši caur šādām neveiksmēm viņi apzinājās, cik svarīgi ir noteikt robežas, lai apliecinātu savu godīgumu un izcilību pirms nonākšanas pie lēmuma pieņemšanas. Viņi man iemācīja, ka smagus lēmumus ir pieņemt vieglāk, ja tie tiek pieņemti jau ilgi pirms krīzes.

Šādi cilvēki man arī mācīja par saviem pārbaudījumiem, neveiksmēm un veiksmēm tādās jomās kā laulība, bērnu audzināšana, operēšana ar finansēm, dusmu un citu emociju savaldīšana un seksuāls vilinājums. Man arī ir bijusi tā privilēģija mācīties no citu kļūdām.

Bībele piedāvā daudz stāstu par rakstura pārbaudījumiem cilvēkiem, kas tiecās sekot un kalpot Dievam, taču piedzīvoja klupienus savā ceļā. Es šos stāstus uzskatu par ļoti iedvesmojošiem ne tikai tāpēc, ka tādējādi var uzzināt par viņu kļūdu detaļām, bet gan arī tāpēc, ka var saprast – Dievs nepieprasa perfekciju, Viņš prasa sirsnīgu vēlmi sekot Viņam un būt gatavam nožēlai neveiksmīgos brīžus. 1. Korintiešiem 10. nodaļā vien divos pantos ir pasniegta lieliska doma:

Izprotiet citu cilvēku kļūdas un apzinieties tās. Ir tāds teiciens, ka, ja mēs nemācamies no vēstures, tad mums ir lemts to atkārtot. Draugi un kolēģi var būt slikta ietekme tikai tad, ja mēs sev atļaujam atkārtot viņu nepareizās darbības. “Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums…” (1. Korintiešiem 10:11)

Nepārvērtējiet savus spēkus. Mācoties no citu kļūdām, viena no priekšrocībām ir tā, ka mēs varam saprast, ka varam pieļaut tādas pašas kļūdas. Ja mēs esam pietiekami gudri, mēs varam veikt sagatavošanos pasākumus, lai izvairītos no tā. Cits teiciens vēsta, ka “unce sagatavošanās ir vērta mārciņas ārstēšanās”. “Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt!” (1. Korintiešiem 10:12)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.

11.2.13

5 ‘P’ ētisku lēmumu pieņemšanai

Pirms kāda neilga laika es biju liecinieks autora un oratora Lī Strobela lieliskajai runai, ko viņš nosauca par “5 ‘P’ ētiskai lēmumu pieņemšanai”. Es nolēmu, ka viņa domas būtu noderīgi izklāstīt arī “Monday Manna.”

Pirmais P, ko viņš pieminēja savā runā bija nolūks (angļu val. purpose). Pieņemot lēmumu, ir svarīgi atcerēties to, kāds ir jūsu nolūks. Ja tas ir pelnīt naudu, tad visticamāk jūs pieņemsiet lēmumu nepareizi. Taču, ja nolūks būs balstīts uz tām mācībām, kas atrodamas Bībelē, tad jūsu lēmums nesīs pavisam savādāku rezultātu.

Kā 1. Korintiešiem 10:31 mācīts: "Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu." Visam, ko dara Jēzus Kristus sekotāji, vajadzētu būt ar nolūku slavināt Dievu. Ja tas kļūst par vadmotīvu ētiskiem lēmumiem, tad grūtie lēmumi darbā šķiet vieglāki.

Otrs P, par ko Strobels runāja, bija lūgšanas (angļu val. prayer). Viņš uzsvēra lūgšanu nozīmi sarežģītu lēmumu pieņemšanā, tiecoties pēc padoma un zināšanām. Strobels uzskata, ka lūgt vajadzētu arī, lai nostiprinātu morālo pārliecību un drosmi izdarīt pareizo rīcību. Bieži vien mēs zinām, kāda tā ir, taču mums pietrūkst drosmes to izdarīt.

Jēkaba 1:5 mācīts: "Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots." Nākamreiz, kad saskaraties ar ētisku dilemmu, sekojiet Strobela padomam un lūdziet pamatīgi pēc Dieva gudrības, un ticiet, ka Viņš to sniegs.

Trešais P Strobela sarakstā bija principi (angļu val. principles). Viņš mudināja klausītājus pieņemt lēmumus, pārbaudot, cik ļoti risinājums saskan ar Bībelēm paustajām mācībām. Viņš teica, ka 50 procenti ētisku lēmumu ir balstīti uz sajūtām. Tādas sajūtas kā bailes, iekāre vai dusmas var novest pie sliktiem spriedumiem. Nopauzēšana, lai izvērtētu saskaņu ar Bībeli, ir daudz produktīvāka.

Psalmā 119:9 mācīts: "Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem." Kad jūs saskaraties ar ētiskām dilemmām, neļaujiet sajūtām valdīt pār jums. Ieturiet pauzi, lūdziet un meklējiet palīdzību Dieva Vārdā.

Strobela ceturtais P bija cilvēki (angļu val. people). Nepieņemiet smagu lēmumu vienatnē. Gudru un uzticamu cilvēku iesaistīšanai šajā procesā ir vairākas priekšrocības, ieskaitot labu padomu saņemšanu, tādējādi ļaujot jums būt caurspīdīgākam un sadalot atbildību. Ilgu laiku es vadīju mazu grupu, kuras sastāvā bija uzņēmumu vadītāji. Bieži vien, lai kāds bija jautājums, mēs spējām atrast kādu, kam bija atbilstošas zināšanas, lai spētu pieņemt gudru lēmumu.

Salamana Pamācībās 15:22 mācīts: "Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās." Būt līderim dažkārt var būt vientuļi, bet tam tā nevajadzētu būt. Saskaroties ar sarežģītu lēmumu, ļaujiet arī citiem cilvēkiem iesaistīties šajā procesā.

Piektais un pēdējais P bija populārais viedoklis (angļu val. popular opinion). Strobels to uztvēra savādāk. Viņš ieteica, saskaroties ar grūti lēmumu, izdomāt, kāds varētu būt populārais viedoklis un tad darīt pretējo. Dievu neuztrauc, ko domā vairākums.

 

Jesajas 55:9 Dievs māca: "Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām." Lēmumi, kas balstīti uz populāro viedokli, var būt drausmīgi. Esiet drosmīgi un, ja nepieciešams, izvēlaties Dieva pretējo ceļu, kā ieteica Strobels.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.

7.2.13

Aizrautība dzīvē un darbā: mīlēt to, ko dari

Pirms kāda laiciņa es uzdūros tā sauktajam “Holstee” manifesta plakātam, provokatīvam izaicinājumam no kompānijas “Holstee”, kompānijas, kas reklamē uzņēmumus, sevišķi tos, kas darbojas vietās, kur ir galēja nabadzība, ar viņu veidotās un ražotās produkcijas palīdzību.

Iespējams jūs esat redzējuši šo viņu plakātu. Kopš man gadījās to ievērot pirmo reizi, kopā ar sievu esam to piemērojuši savām vajadzībām, jo būtībā tas pasaka visu, kam mēs vienmēr esam ticējuši.

Šis manifests ir pārāk garš, lai to varētu pilnībā šeit izklāstīt, taču jau no paša sākuma deklarācijā uzsvērts ir tas, cik svarīgi ir censties rast aizrautību, degsmi dzīvē. Šeit īss citāts:

“Šī ir tava dzīve. Dari to, kas tev patīk, un dari to bieži. Ja tev kaut kas nepatīk, maini to. Ja tev nepatīk tavs darbs, aizej. Ja tev nepietiek laika, pārstāj skatīties televizoru. Ja tu meklē savas dzīves lielo mīlestību, pārstāj; tā tevi atradīs, kad tu sāksi darīt lietas, kas tev patīk.(..) Dzīve ir īsa. Izdzīvo savus sapņus un dalies ar savu kaislību.”

Ja jūs vēl neesat redzējuši “Holstee” manifestu, tad es gribētu jūs pamudināt to sameklēt “Google” un izlasīt pilnībā. Tajā pavisam vienkāršā veidā ir ietverts tas, kā izdzīvot piepildītu dzīvi, to nesarežģījot. Tur nav atsauksmes uz Dievu vai ticību, taču, lasot to un apdomājot sacīto, es sapratu, ka viss tur rakstītais saskan arī ar to, kas ir Bībelē.

Garīgākā veidā “Holstee” manifests varētu būt pasniegts šādi: “Necenties atrast Dieva plānu savai dzīvei. Atrodi to, kas tev liek justies dzīvam, jo Dievs grib cilvēkus, kas ir dzīvi.”

Leģendārais dziedātājs un dziesmu autors Bobs Dilans ir teicis: “Ja tu neesi aizņemts ar dzīvošanu, tu esi aizņemts ar miršanu.” Būtībā tas nozīmē, ka vajag vairāk dzīvot nekā vienkārši eksistēt.

Esmu nonācis, īpaši gadiem ejot, pie šādas atziņas. Ja tu netiecies pēc lietām, ko tu mīli, lietām, kas uzdzirkstī tevī entuziasmu un piepilda tevi ar enerģiju un motivāciju, tu sevi krāp. Mēs visi esam unikāli radīti, katrs savādāks, ar dažādām dāvanām, talantiem, prasmēm un interesēm. Jautājums ir, kā kustināt šīs dotās sviras tā, lai ar savu unikalitāti panāktu ne tikai pašpiepildījumu, bet arī doto pasaulei ap mums maksimālu labumu. Šeit ir daži padomi no Bībeles:

Visa pamatā ir Dievs. Dievs radīja katru no mums, sniedzot mums unikālu iezīmju kopumu, kas palīdz mums būt tiem, kas mēs esam, un darīt to, ko mēs darām. Iepazīstot Dievu, mēs esam labākā pozīcijā, lai labāk izzinātu arī sevi. “Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas.” (Psalmi 37:3-4)

Fokusa punktam vajadzētu būt Dievam. Piepildīta dzīve sevī ietver ne tikai to, ko mēs darām, bet arī kāpēc mēs to darām – mūsu motīvus. Nav augstākas motivācijas kā kalpot Dievam un godāt Viņu. “Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.” (Kolosiešiem 3:17)

Autors: Džims Matiss

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.