28.12.09

ZIEMASSVĒTKU JĒGA - “VĀRDĀ”

 Ir grūti iedomāties tēmu, par kuru būtu runāts vai rakstīts vairāk nekā par Ziemassvētkiem. Tas ir gada laiks, kurā ikviens, sākot ar politiķiem līdz sarunu šovu vadītājiem, izsaka viedokļus par Ziemassvētku nozīmi. Pat garīdzniecības un garīgo līderu starpā var dzirdēt pārsteidzošu viedokļu daudzveidību par šo svētku svarīgumu, ko var novērot daudzās pasaules  malās dažādos izpausmes veidos.

Daudziem tirgotājiem Ziemassvētki nozīmē naudu. Tie nozīme “tagad vai nekad”, jo lielākā gada apgrozījuma daļa tiek sasniegta šajā dāvanu pirkšanas laikā. Arī pasta un piegādes uzņēmumiem tā ir paaugstināta apgrozījuma un peļņas gūšanas sezona. Tāpat daudziem uzņēmumiem tas ir laiks, kad pārvērtēt gada sasniegumus pirms nākamā gada sagaidīšanas.

Izklaides sfērā šajā gada laikā tiek izlaistas jaunas filmas, jauni mūzikas ieraksti svētkiem, TV fokusējas uz ar Ziemassvētkiem saistītām tēmām un radiostacijas atskaņo populārākās  svētku melodijas. Satiksmes industrija, gan aviokompānijas, dzelzceļš, gan auto nomas kompānijas sasprindzinās, lai tiktu galā ar gadskārtējo Ziemassvētku drūzmu. Un arī pārtikas ražotāji pārorientējas uz tradicionālajām Ziemassvētku veltēm.

Sarakstu var turpināt vēl un vēl, tomēr nekas no tā neatspoguļo patieso Ziemassvētku jēgu. Sociālie komentētāji lieto šādus vispārējos terminus kā “labā griba”, “brālīgā mīlestība” un “došana”, lai parādītu šīs sezonas nozīmi. Bet grāmata, kura vislabāk var atspoguļot Ziemassvētku nozīmi – Bībele – parāda, ka šo jēgu var ietvert vienā “Vārdā”.

Jaunajā Derībā Jāņa evaņģēlijā tā vēsta: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs…. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības” (Jāņa 1:1, 14).

Tie, kuri studē Bībeli, saprot, ka ar šo Vārdu tiek apzīmēts Jēzus Kristus, kurš ir šā evaņģēlija, tāpat kā triju citu evaņģēliju centrā. Interesanti, ka Bībele neapzīmē Jēzu kā „vārdnīcu” vai „dārgumu krātuvi” vai „enciklopēdiju”, bet tikai kā „Vārdu.” Savā grāmatā „Viņa veidolā” dr. Pauls Brands un Filips Jancejs apraksta to, kas atklājās, kad Jēzus pirms 2000 gadiem ienāca pasaulē: „Viņš kļuva par redzamu neredzamā, bezgalīgā, neizsakāmā Dieva augstāko izpausmi.”

Cilvēku prāts, par sliktu sev pašiem, nespēj aptvert dievišķo, kurš, kā apraksta Bībele, radījis visu visumu un uztur kārtību tajā. Jēzū arī mēs neatrodam visaptverošu izskaidrojumu, bet kā Vārds Viņš atklāj daudzas būtiskas Dieva īpašības. Lūk, tikai daži piemēri:

Viņa mīlestību. “Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem” (Jāņa 15:12-13). “No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis…” (1. Jāņa 3:16).

Viņa pazemību. “Kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs” (Filipiešiem 2:6-7).

Viņa kalpotāja sirdi. “Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem” (Marka 10:45). “… Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība” (Jāņa 10:10).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv

21.12.09

IZVĒLIETIES RĪKUS UN PADOMUS, KURUS PIEŅEMT

Pirms kāda laika es runāju ar vienu interneta tīkla lappušu dizaineru, kurš man apgalvoja, ka visi kā primāro interneta pārlūkprogrammu lietojot Mozilla Firefox, un man noteikti savs portāls jāoptimizē šim pārlūkam. Atbilstoši viņa teiktajam, Internet Explorer ir novecojis, un es to varētu vispār neņemt vērā.

Mani draugi, kuri lieto Apple datorus, bieži ir atgādinājuši, ka visi svarīgie cilvēki lietojot „Makus,” tā kā arī man vajadzētu pārtraukt lietot Microsoft Windows.

Es veicu nelielu un vienkārši izpildāmu pētījumu un noskaidroju, ka tikai 8% mana portāla apmeklētāju izmanto Firefox. Kamēr vairāk nekā 90% izmanto kādu no Internet Explorer modifikācijām. Tāpat tikai 7% no viņiem lietoja Apple datorus.

Šis pētījums, kas parādīja, ka patiesībā vairāk nekā 90% cilvēku lietoja Windows un Internet Explorer, atgādināja man, ka citu padomi vienmēr jāuztver ar piesardzību. Tas tāpat man atgādināja, ka jābūt arī uzmanīgam izsakot savu viedokli, jo to var viegli pārbaudīt ar faktiem.

Bībelē Apustuļu darbos 17:11 teikts: “Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.” Atbilstoši šai rakstu vietai, sacītā pārbaude tā atbilstībai Bībelei ir ļoti cildena īpašība.

Mums nav akli jāpieņem tas, ko cilvēki mums stāsta, neveicot savus pārdomātus pētījumus. Tam nav nozīmes, vai veicam svarīgus, ar biznesu, finansēm vai personīgo dzīvi saistītus lēmumus, bet iespējams vēl jo būtiskāk pieņemot lēmumus, kuri saistīti ar mūžību. Var nebūt svarīgi tas, kādu interneta pārlūku jūs lietojat, bet saprast Dieva mīlestību un piedošanu, kuru Viņš piedāvā caur ticību Jēzum Kristum, ir ļoti būtiski, raugoties no mūžības perspektīvas. Tādēļ jūsu lēmumiem nevajadzētu tikt balstītiem uz paviršām baumām vai citu viedokļiem bez oriģinālā avota – Bībeles studēšanas.

Kopš sarunas ar minēto web lappušu veidotāju, es esmu ielādējis Firefox un atklājis, ka tam ir dažas priekšrocības. Tomēr arī Internet Explorer ir dažas priekšrocības, tā, ka es mēdzu pārslēgties atkarībā no situācijas no viena pārlūka uz otru. Tie abi ir tikai rīki un nav universāli. Jo vairāk rīku ir jūsu instrumentu kastē, un jo vairāk jūs zināt, kad tos izmantot, jo labāk.

Tas pats attiecas uz garīgo izaugsmi. Bībeles studijas ir ļoti svarīgas, lai mācītos par Dievu. Vēl viens svarīgs garīgās izaugsmes rīks ir lūgšanas, un tāpat iedrošinājums no citiem ticības brāļiem un māsām, un dievkalpojumu apmeklēšana, un citas garīgas sanāksmes, grāmatu lasīšana un citi garīgās sapratnes izaugsmes veicinātāji.

Jāatceras trīs lietas:

·         Neticiet visam, ko jums stāsta.

·         Lietojiet visus pieejamos rīkus.

·         Esiet atvērts tam, ko Dievs jums saka.

Autors: Džims Matis

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv

14.12.09

ATSVAIDZINOŠAS ZIŅAS GRŪTAJOS LAIKOS

Kāds draugs nesen man izteica savas domas par paaugstināto atklātību, ko viņš ir novērojis starp uzņēmumu īpašniekiem. „Pirms diviem gadiem,” teica mans draugs, „tikai ļoti retos gadījumos vadītāji atzītu grūtības savā uzņēmumā. Savukārt tagad, kad lielākā daļa uzņēmumu cīnās ar dažādām grūtībām, viņiem ir dota brīvība dalīties savās likstās ar citiem.”

Šāds pavērsiens ir uzmundrinošs, jo uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji gadiem ilgi ir sev piedēvējuši uzskatu, ka „Virsotnē ir vientuļi,” pie tam šķita, ka viņi dod priekšroku šādai sistēmai. Taču, cenšoties tikt galā ar ekonomisko lejupslīdi un neskaidru nākotni, viņi acīmredzot ir pievērsušies citai parunai: „Ciešanām patīk sabiedrība.” Un ciešanu noteikti ir bijis diezgan, lai pietiktu visiem.

Iemesls tam, ka šīs ziņas var uzskatīt par labām, ir tas, ka dzīve – vai nu darba vietā, vai mājās – nav domāta, lai to dzīvotu vienatnē. Bībelē atrodamajā Pasaules radīšanas aprakstā Dievs paziņo, “Nav labi cilvēkam būt vienam” (1. Mozus grāmata 2:18), un kopš tā brīža pagājušajos tūkstošos gadu nekas nav mainījies. Cilvēce tika plānota attiecībām, komandas darbam un atbalstam. Pārdomājiet sekojošos citātus:

Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru” (Salamana pamācības 27:17).

Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm;… Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut” (Salamans mācītājs 4:9,12).

Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi” (Salamana pamācības 11:14).

Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās” (Salamana pamācības 15:22).

Vismaz viena lieta, ko paaugstinātā atvērtība un vaļsirdība starp biznesa un profesionālajiem vadītājiem ir devusi šajos izaicinājumu pilnajos laikos, ir iespēja saņemt un dot mierinājumu, kā arī savstarpēju sapratni. 2. Korintiešiem 1:4 mums vēsta, ka “mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.” Grūtos laikos nekas nevar būt sliktāks, kā sajūta, ka jūs šajā nelaimē esat viens.

Galu galā Jēzus Kristus sekotājiem darbavietā šīs pārmaiņas dod lielisku iespēju ņemt Viņa mācības par piemēru un darīt visu, kas iespējams, lai atvieglotu nastu citiem. Mateja11:28-29, Jēzus teica, "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.” Viens no Dieva lielākajiem priekiem ir nākt palīgā Viņa cilvēkiem, atvieglojot viņu ciešanas un tā vietā viņiem piedāvājot dvēseles mieru.

Tajā pašā laikā, Viņš neprasa, lai Viņa sekotāji pasīvi stāvētu malā un vērotu, kā citi cīnās. Ir reizes, kad mums ir iespēja palīdzēt nest viņu nastas, vai nu nodrošinot specifisku palīdzību, vai arī piedāvājot savu padomu, vai vienkārši uzklausot viņu bēdas. Kā rakstīja apustulis Pāvils, “Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu” (Galatiešiem 6:2).

Tas nav tukšs ideālisms vai bezjēdzīga daiļrunība. Tas ir patiess aicinājums doties cīņā. Ja jūs satiekat kādu, kuram jānes smaga nasta, tas varētu būt tieši īstais brīdis, lai tālāk nodotu Jēzus atsvaidzinošo ziņojumu, ne tikai vārdos, bet arī darbos, darot visu iespējamo, lai dalītos viņu nastās.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv

7.12.09

JŪSU DZĪVES LĪDZSVAROŠANA

Mūsu Visumā darbojas līdzsvara likums. Lai lietas darbotos atbilstoši paredzētajam, tām jābūt sabalansētām. Piemēram:

Zemeslode rotējot nevibrē, jo tā ir līdzsvarā attiecībā pret rotācijas asi. Un mēs nesasalstam vai neizcepamies, jo mēs esam tieši pareizajā attālumā no saules.

Arhitektūrā, dažādām slodzēm un spriegumiem jābūt līdzsvarā, lai ēka nesabruktu.

Cilvēka ķermenis darbojas vislabāk, kad mūsu sistēmas ir līdzsvarā. Nesabalansētību sauc par slimību. Tās atjaunošanu sauc par atveseļošanu.

Viena no vispārējām problēmām, kuras esmu novērojis darbā, ir tā, ka cilvēki dzīvo nesabalansētas dzīves. Tā ir slimība ar daudziem simptomiem, bet kuru izraisa viens cēlonis. Jūs varat zaudēt līdzsvaru gan par maz, gan par daudz strādājot, ēdot, guļot, atpūšoties, skatoties TV, lietojot internetu, nodarbojoties ar seksu u.c..

Tas ir fakts, ka biznesa cilvēki lielāku vērību pievērš publiskajai dzīves pusei un mazāku personīgajai. Līdzīgi kā slikti fotogrāfi viņi pāreksponē un par maz attīsta.

Nesabalansētības rezultāts parasti ir vienāds – vilšanās un pagurums. Nesabalansētība, ja to nelabo, galu galā noved pie „izdegšanas.”

Pirms vairākiem gadiem dr. Čārlzs Garfīlds vadīja pētījumus, meklējot kopējās iezīmes tiem, kuri gūst vislabākos panākumus savās nozarēs. Pētījumi atklāja, ka pretēji parastajam viedoklim, tie nav vienpusēji darbaholiķi, bet gan vispusīgi attīstīti indivīdi.

Vissabalansētākais cilvēks, kāds jebkad dzīvojis uz šīs pasaules, ir Jēzus Kristus. Bībelē teikts, ka Viņš: " Pieauga intelektuāli, fiziski, garīgi un sociāli" (Lūkas 2:52; tulkots no angļu val.).

Kā jūs novērtētu sevi šajās četrās izaugsmes kategorijās un ikdienas uzvedībā? Vai šajā ziņā jūsu dzīvē valda līdzsvars? Vai arī jūs kādu no šīm jomām esat atstājis bez uzmanības? Ļaujiet man mudināt jūs šajā nedēļā veikt personīgo pārbaudi. Uzdodiet sev šādus jautājumus:

Vai esmu mentāli „asāks” kā pirms pieciem gadiem? Kāpēc jā vai nē? Ja nē, vai esmu ko darījis lai mainītos?

Vai es regulāri sūdzos par nogurumu vai vāju veselību? Ja jā, ko esmu ieplānojis mainīt?

Vai attīstu savas dzīves garīgo pusi? 

Ko es daru, lai labāk saprastu Dievu un Viņa plānu manai dzīvei?

Vai es attīstu nozīmīgas attiecības, kurās gan dodu, gan saņemu atbalstu? Kurš uz mani var paļauties kā uz patiesu draugu?

Autors: Riks Vorens

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv