31.1.08

Aicinājums

Iespaidīga aina filmā "Amazing Grace" stāsta par tikpat iespaidīgu jautājumu, kuru daudzi cilvēki gadsimtiem ilgi ir pilnībā pārpratuši. Filmā Viljams Vilberforss, 19. gadsimta britu abolicionists, cīnās ar jautājumu, ko darīt ar jaunatrasto ticību – viņš mēģina saprast, kā to padarīt par nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu.

Lauzot galvu par kritisko jautājumu – ticība vai praktiskums-, Vilberforsa kungs uzņem vairākus ciemiņus, kuriem zināma viņa dilemma. Visi še cilvēki ir abolicionisti, dedzīgi cīnītāji pret verdzību, un zina Vilberforsa kunga politisko aizrautību un kvalifikāciju, it īpaši viņa personīgajā opozīcijā pret verdzību.

"Mēs saprotam, ka jums ir grūtības izlemt, darīt Dieva darbu vai darboties kā politiķim,” viens no vīriem atklāti sacīja. Bet viena sieviete šo jautājumu risināja ar ķirurģisku precizitāti: „Mēs pazemīgi jūs lūdzam darīt abus darbus.” Rezultātā viņš bija noderīgs verdzības izbeigšanā savā zemē.

Daudzi Jēzus Kristus sekotāji darbojas ticībā, ka Dieva acīs vienīgais vērtīgais darbs ir „pilna laika kalpošana”. Būtībā tas nozīmē pamest savu profesionālo darbību, lai veidotu karjeru darbos, kuri tieši saistīti ar baznīcu, misijas aģentūrām vai citām ar baznīcu saistītām struktūrām. Diemžēl nereti tā ir traģēdija, kura noved pie talantu, kvalifikācijas un pieredzes zaudēšanas.

Dievs mūs katru ir radījis ar unikāliem talantiem un devis iespēju tos pilnveidot. Kad mēs kļūdaini secinām, ka vienīgi misionāriem vai mācītājiem ir īpašs Dieva aicinājums, mēs nepiepildām Viņa labos nodomus mūsu dzīvēs. Rezultātā mēs, iespējams, pametam darbu, kurā Dievs bija paredzējis īpašā veidā piepildīt Savus mērķus, vai arī, nomokoties ar domām, ka mūsu darbs nav tik nozīmīgs Dieva lielajā plānā, savus saņemtos talantus izmantojam ļoti nepilnvērtīgi.

Savā pirmajā vēstulē senās Korintas draudzei apustulis Pāvils rakstīja: "Tik katrs lai dzīvo tā, kā Tas Kungs tam piešķīris viņa daļu un kā Dievs kuru ir aicinājis. To es tā noteicu visās draudzēs.” (1 Korintiešiem 7:17).

Iedomājaties pasauli, kurā katrs, kurš apliecinājis savu uzticību un ziedošanos Jēzum Kristum – Bībelē saukts par kristieti – kalpotu vienīgi kā misionārs vai garīdznieks. Kurš sasniegtu cilvēkus viņu darba vietās? Kurš sagādātu pārtiku, mājokļus, apģērbu un citu ikdienā nepieciešamo, lai varētu īstenot Dieva plānu? Kurš nodarbotos ar uzņēmējdarbību vai vadītu valsts pārvaldi? Atturēšanās būt neatņemamai, veicinošai daļai no tā saucamās „sekulārās” pasaules (Bībelē šāds dalījums nav atrodams) var būt katastrofāla. Vēl ļaunāk, šāda darbība nav paredzēta Dieva plānā.

Ja jūs nevarat izlemt, vai pamest pašreizējo darbu, lai kļūtu par kalpotāju, atcerieties, ka mēs visi esam aicināti kalpot cits citam, vienalga, kur mēs strādājam. Apdomājiet Vilberforsa draugu padomu: „Jūs varat darīt abus!”

(Autors: Riks Bokss)

16.1.08

Netaisnība neturpināsies mūžīgi

“Pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu: “Alelūjā! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam: jo Viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību, Viņš atprasījis no viņas rokas Savu kalpu asinis.”” (Atklāsmes 19:1, 2)

Holivudai ļoti patīk labs atriebes stāsts, piemēram, “Grāfs Monte Kristo”. Šajā stāstā grāfs cieš netaisnības no ļauno pretinieku rokas, bet galu galā viņš atriebjas un ir uzvarētājs. Daudziem cilvēkiem noteikti patīk šādi stāsti, jo filmu industrija turpina tādus ražot. Atriebes stāsti beidzas, kad galvenais varonis aizjāj saulrietā, ieviesis taisnīgumu netaisnajā pasaulē. Cilvēka dabā ir vēlēties redzēt, kā tiek atriebts tiem, kuri ir nelietīgi izmantojuši citus.

Tieši par to arī ir Atklāsmes grāmata. Bābele ir bijusi netaisnīga pret Dieva ļaudīm (Atkl. 18:4–8), un grāmatas noslēgumā tā saņem tieši tādu pašu sodu, kādu tā bija īstenojusi pret šiem ļaudīm. Atklāsmes grāmatā galvenais varonis neaizjāj saulrietā, Viņš iejāj Jaunajā Jeruzalemē, kur visu mūžību valdīs taisnīgums un miers.

Bet gūt virsroku pār Bābeli Apokalipsē nav nieka lieta. Lai to izdarītu, ir nepieciešamas lielas zemestrīces un milzīgi krusas graudi. Tur noris kaujas un liesmo uguns. No Tā, kurš nomira cilvēces labā, mutes iznāk milzīgs zobens. Tagad Viņš atgriežas kā atriebējs pret tiem, kas ir atteikušies nožēlot un atgriezties, bet izvēlējušies mocīt citus.

Jo lielāks ļaunuma spēks, jo lielāka vara, kas būs nepieciešama, lai šo spēku iznīcinātu un grieztu par labu tā radīto kaitējumu. Esmu apmeklējis dažādas vietas Āfrikā un Dienvidamerikā, kur cilvēki dzīvo kartona un skārda būdās, kur plosās noziedzīgie grupējumi un laupīšana visos iedomājamos veidos. Ir vietas, kur pār zemi siro pretošanās armijas, iznīcinot cilvēkus, kuru labā viņi sakās karojam.

Neesmu pārliecināts, kādi reitingi būtu Atklāsmes grāmatai, ja pēc tās tiktu uzņemta filma. Bībele necenšas “saldināt” vārdus, aprakstot grēka radīto atkritumu bedri, par ko ir pārvērtusies šī pasaule. Dievs vēlas, lai mēs zinātu, cik viss ir kļuvis slikts, kopš pasaules pārvaldīšanu pārņēma sātans. Viņš arī vēlas, lai mēs zinātu, ka Viņš neļaus tā visam turpināties mūžīgi. Tam visam ir saskatāms gals. Jā, Atklāsmes grāmata ir par atriebību un atmaksu. Drīz ļaunums tiks padzīts no pasaules. Drīz tiks atbildētas lūgšanas pēc taisnīguma.

(Autors: Džons Paulīns)

11.1.08

Pārdomājot pagājušo, lūkojoties nākotnē

Vairumam no mums katra gada sākums nes satraukumu un cerības par to, kas notiks nākamajos 12 mēnešos. Bieži vien man prieku sagādā mēģināt uzminēt tās jaukās lietas, ko nākotne paredzējusi man un manai ģimenei. Turpretī diezgan reti es pavadu ilgu laiku, kavējoties atmiņās par aizgājušo gadu, īpaši pārdomājot Dieva uzticamību, ko dažādos veidos esmu piedzīvojis.

Parasti mans domāšanas veids ir: „Kas bijis, bijis. Ejam tālāk.” Nelaimīgā kārtā šāds nekorekts un vienpusējs skatījums noved pie tā, ka es nesaņemu to iedrošinājumu un pārliecību, kuru saņemu, ja ilgstošāk pārdomāju to, ko Dievs ir darījis manā labā aizvadītajā gadā.

Dievs zina, ka Viņa cilvēkiem nepieciešams atgādinājums par Viņa laipnību un uzticamību. Mozus 2. grāmatā 12. nodaļā ir aprakstīts, kā Viņš pēc 430 gadiem trimdā Ēģiptē sagatavoja savus cilvēkus izglābšanai. Viņš tos brīdināja, ka Viņš iznīcinās katru ēģiptiešu pirmdzimto, bet saudzēs Izraēla pirmdzimtos, ja vien viņi ziedos jēru un apziedīs ar tā asinīm durvju aplodas.

Caur šo nebijušo darbību Dievs deva iespēju Izraēlam jaunam sākumam. Rezultātā viņi saņēma Jauno gadu, kas sākas ar ebreju mēnesi – Abību. Jau tūkstošiem gadu izglābtie izraēļi atzīmē Lieldienas kā piemiņu tam, ko Dievs izdarīja viņu labā. Šā gadskārtējā rituāla nozīmīgums ir tajā, ka tas stiprina un atgādina, kā Dievs viņus izglāba un pasargāja.

Mozus 2. grāmatā 12:26-27 Dievs saka: “Un notiks, kad jūsu bērni jums prasīs: kas jums tā par kalpošanu, tad atbildiet: tas ir Pashā upuris Tam Kungam, kas Israēla bērnu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad Viņš sita ēģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus. Tad tauta noliecās Dieva priekšā un pielūdza.”

Līdzīgi kā Izraēļiem – un mūsdienu jūdiem – mums ir nepieciešams brīdis, kad apstāties nebeidzamajā skrējienā uz nākotni un apdomāt, ko Dievs darījis mūsu dzīvēs nesenā pagātnē.

Esmu pārliecināts, ka, ja jūs pietiekami ilgi pārdomāsiet brīnumainās lietas, kuras Dievs darījis jūsu labā, tas noteikti iedvesmos jūs un palīdzēs virzīties uz priekšu ar lielāku paļāvību.

Sākoties jaunajam 2008. gadam, mēs atkal veidojam jaunus plānus un nosakām mērķus. Un nebūtu gudri to nedarīt. Tomēr, lūdzu, nenovērtējiet par zemu nepieciešamību atcerēties Dieva labdarības iepriekšējā gadā. Jūs būsit pārsteigti, cik daudz Viņš paveicis.

Cenšoties nākamajā gadā godprātīgi strādāt, lai mēs visi gūstam papildus pārliecību faktā, ka Dievs bija godprātīgs pret mums pagātnē un būs tāds arī nākotnē!

(Autors: Riks Bokss)