16.4.12

Kā labā jūs strādājat?

Cilvēki uz darbu dodas dažādu iemeslu vadīti. Galvenais iemesls ir nopelnīt iztikai – ēdienam, ko likt uz galda, jumtam virs galvas, rēķinu apmaksai, dzīvesveidam, ko viņi vēlas. Neapšaubāmi, darbs mums dod, ko darīt – veidu, kā regulāri izmantot laiku.

Darbs mums var paaugstināt pašapziņu, dot apmierinātību, ka vari sasniegt kaut ko vērtīgu, īpaši tad, ja tiek uzdoti speciāli jums izpildei paredzēti uzdevumi. Ja jūs darbā darāt to, kas jums patīk, jūs esat viens no retajiem, kam ir paveicies – tie ir laimīgi cilvēki. Bet vai jūs esat kādreiz gājuši uz darbu, ilgojoties pēc atzinības, varbūt pat vēloties gūt pagodinājumus vai balvas, kas parādītu, ka jūs esat bijuši labākie – vai vieni no labākajiem – savā uzņēmumā vai pat jūsu profesijā?

Kad es strādāju par žurnāla redaktoru, es ik gadu apmeklēju izdevēju konferenci. Katru gadu vienā vakarā notika apbalvošana ceremonija, kurā tika vērtēti un apbalvoti periodiskie izdevumu, autori un redaktori dažādās kategorijās. Reizēm mūsu žurnāls saņēma kādu pagodināju, un tas bija apsveicami. Bet vai jūs esat kādreiz domājuši, cik īslaicīgas var būt šādas atzinības pat pašos prestižākajos konkursos?

Piemēram, vai jūs varat nosaukt spēlētājus, kas saņēma vērtīgāka spēlētāja(MVP) balvu pēdējās piecās “Super Bowl” spēlēs? Vai komandas, kas ieguvušas pēdējās piecas Pasaules kausa trofejas? Vai jūs varat nosaukt, kādas sievietes ir pārstāvējušas jūsu valsti pēdējos piecos “Miss Universe” konkursos? Vai varbūt pēdējos piecus Nobela prēmijas ieguvējus ekonomikā, zinātnē vai kādā citā jomā? Kuras bija pēdējās piecas filmas, kas ieguva Akadēmijas balvu kā gada kinofilmas?

Mēs varam dot vēl piemērus. Mums patīk atzīšana. Tā apliecina mūsu sasniegto, liek mums justies novērtētiem un nozīmīgiem. Bet balvas un atzinība ir īslaicīgas, ātri aizmirstas. Aplausi apklust, labās sajūtas izgaist, un visi meklē jaunāko “zvaigzni”. Kā ķēniņš Salamans, Vecās Derības grāmatas “Salamans mācītājs” autors, apgalvoja: “… jā, viss ir niecība un vēja ķeršana” (Salamans mācītājs 2:17).

Vai tas nozīmē, ka centieni sasniegt izcilību, personīgu piepildījumu ir veltīgi, laika un pūļu izniekošana? Bībele mums māca, ka censties darīt labāko, kas mūsu spēkos, ir svarīgi, bet vissvarīgākais ir mūsu motivācija:

Uzstāšanās vienas personas auditorijai.  Cilvēki – pat mūsu darba devēji un kolēģi – ir nepastāvīgi. Mēs nevaram darīt viņiem pa prātam visu laiku. Tāpēc mums vajag pārliecināt, ka mēs strādājam, lai gūtu atzinību no īstās personas. “Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum” (Kolosiešiem 3:23-24).

Dieva uzslavas saņemšana. Reālajā pasaulē dažreiz mūsu labāko darbu palaiž garām vai ignorē. Bet Bībele mums apliecina, ka Dievs pamana visu, ko mēs darām Viņam, un ar degsmi atalgo par ziedošanos un kalpošanu. “Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu…” (Mateja 25:21,23).

Paliekošas atzinības, iegūšana. Galvenā problēma daudziem apbalvojumiem un pagodinājumiem ir tā, ka ar laiku tie zaudē savu vērtību un spožumu. Tomēr, Dieva atzinība neizplēnē un savu vērtību nezaudē. “Tad, kad Augstais Gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu” (1. Pētera 5:4).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

10.4.12

Dieva bagātīgās labvēlības pieredzēšana

Mana drauga Lerija uzņēmums pieder industrijai, ko jūtami iedragājusi pēdējo gadu ekonomiskā krīze. 2009. gada sākumā viņa kompānijas aplēses uzrādīja iespējamību, ka gads tiks beigts ar 40 000 dolārus lieliem zaudējumiem.

Izmisis un noguris Lerijs sasauca kopā vadību un ierosināja veltīt kādu laiku lūgšanām. Tā kā visi bija ticīgi, viņi piekrita. Viņi bija darījuši visu,  ko vien varēja iedomāties, taču rezultāti nebija ne tuvu viņu optimistiskajām cerībām. Bija īstais laiks griezties pie Dieva,  lai lūgtu pēc Viņa gudrības, vadības un pārraudzības.

Lerijs neveltīja Dievam izstrādātu, svēti-skanošu lūgšanu. Viņš lūdza vienkārši un no sirds: “Kungs, 1 dolāru – vai vari mums dot kaut vienu dolāru peļņas šogad? Mums vajag Tavu palīdzību.” Jau pēc mēneša Lerijs ar savu komandu bija pilni apbrīnas, redzot Dieva pārraudzības sekas. Pēc visu aprēķinu noslēgšanas izrādījās, ka mēnesis pabeigts ar 21 000 dolāru lielu peļņu. Daudz vairāk nekā 1 dolārs, ko Lerijs bija pazemīgi lūdzis. Un tas bija paveikts tādā veidā, kā to varētu vienīgi Dievs.

Kad jūs pēdējo reizi lūdzāt par kaut ko, kas nepieciešams tieši jūsu uzņēmumam vai darbam? Pārāk bieži mēs izmantojam lūgšanu kā pēdējo salmiņu, kā alternatīvu tad, kad nekas cits neizdodas. Un Dievs palīdz tādās reizēs, kā es to esmu pieredzējis gan pats, gan novērojis citu biznesa un profesionālās vides cilvēku lokā, ko es zinu. Bet mums nav jāgaida, lai lūgtu, kamēr apstākļi paliek drausmīgi.

Psalmā 145:6-7 izraēļu ķēniņš Dāvids par Dievu sludināja tā: "Ļaudis runās par Taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu Tavu varenību. Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un Tavu taisnību slavēs ar dziesmām."

Citviet Vecajā Derībā Dievs saka, ka Viņš grib, lai sekotāji paļautos uz Viņu gan personiskā, gan profesionālā ziņā: “Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas” (Jeremijas 33:3). Un Jaunajā Derībā, it kā apliecinot, ka Dievs gadsimtu laikā nav mainījies, mums stāsta: “... darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam” (Efeziešiem 3:20).

Kad Lerijs un viņa komanda pazemīgi lūdzās todien, viņi to darīja vienkārši ticībā, nenojaušot, kā Dievs atbildēs uz viņu lūgšanām. Lerijs kopš tā laika ir vienmēr sludinājis Dieva labsirdību.

Kad biznesa un profesionālās vides vadītāji kaļ plānus un veido stratēģijas, viņi bieži domā par resursiem – personālu, aprīkojumu, apmācībām, kapitālu, pircēju bāzi, kredītlīnijām. Bet viņi reti apsver pašu varenāko resursu no visiem - Dieva labestību, ticību, mīlestību, svētību un žēlsirdību – resursu, kas ilgojas kļūt par svarīgu daļu mūsu ikdienas darbā.

Kā Lerijs un viņa komanda atklāja, Dievs nepārprotami ir šeit. Viņš uzklausa mūsu lūgšanas un vēlas demonstrēt, ko tieši Viņš var izdarīt – bieži vien jau pēc tam, kad visi pārējie resursi ir izsmelti. Par kādām vajadzībām vai problēmām, ar ko jūs saskaraties šodien, jums vajag pavēstīt Dievam lūgšanā?

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

3.4.12

Baiļu tirānijas pārvarēšana

Vienā no vadītāju apaļā galda grupas sanāksmēm, kuras sastāvā esmu arī es, mūsu tēma bija bailes un to iespaids uz mums kā vadītājiem. Mūsdienu pasaulē ir milzums faktoru, kas var izraisīt bailes, sākot jau no pastāvīgās ekonomiskās nestabilitātes līdz pat neparedzamām tehnoloģiskajām pārmaiņām un dabas kataklizmām.

Mēs runājām par to, ka pastāv labās bailes, piemēram, bailes no Dieva, bailes, kas liedz mums nobraukt no klints, bailes, kas liek mums meklēt patvērumu pērkona negaisa laikā. Un ir sliktās bailes, kuras rada nelabvēlīgu iespaidu uz mums un uz mūsu dzīvi kopumā gan privātajā, gan profesionālajā jomā.

Tādas bailes var likt mums atlikt lēmumu pieņemšanu vai svārstīties. Tās var traucēt mūsu darbībām. Tās var ierobežot mūsu spējas vadīt ar drosmi un apņēmību. Tās var radīt nevajadzīgu stresu. Tās var paralizēt mūs mentāli un emocionāli.

Es domāju, ka tieši tāpēc Bībele mūs atkārtoti mudina “nebaidīties”. Šeit ir piemēri, kā bailes var mūs negatīvi iespaidot:

Bailes aizvieto ticību.

                        Bailes var iznīcināt sapņus.

                        Bailes var izgaisināt mūsu prieku un svētību.

                        Bailes var izbojāt uzvaras.

                        Bailes var nozagt mūsu atmiņas.

                        Bailes var likt mums vilcināties neticības dēļ.

Mūsu diskusijas laikā grupu dalībnieki citēja pantus, kas viņiem ir palīdzējuši un iedrošinājuši brīžos, kad māca bailes. Romiešiem 12:2 mums teikts: “...bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā.” Kā es teicu viņiem, ja jums liekas, ka dzīvojat bailēs, tad viens no veidiem, kā atjaunot prāta skaidrību, ir pārdomāt Svētos Rakstus. Šeit ir daži no pantiem, kas tika pieminēti:

Pieredzēt mieru Dievā. “Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība! Tiešām, Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums: es gan nešaubīšos!” (Psalmi 62:2-3).

Ticība Dieva plānam. “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti” (Romiešiem 8:28).

Pārliecība par Dieva nodomu. “Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas” (Salamana pamācības 3:5-6).

Paļāvība Dieva apgādei. “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas” (Mateja 6:33).

Paļaušanās uz Dieva spēku. “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: "Nebīsties, Es tev palīdzu!"” (Jesajas 41:10, 13).

Brīvība no nemiera. “Nezūdieties (neraizējaties (tulk. no angļu val.)) nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū” (Filipiešiem 4:6-7).

Drosme saskaroties ar nelaimi. “Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi"” (Jozuas 1:9).

Autors: Džims Lange

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.