28.1.14

Finanšu ēku būvniecība uz bibliskiem pamatiem

Pirmajās 2014. gada nedēļās akciju tirgus sabrukums, kuru izraisīja finanšu vētra 2008. gadā, no mūsu atmiņām izbalējis. No zemākā tirgus punkta līdz pagājušā gada novembrim, akcijas atguvušās vairāk kā par 175% . Tikai 2013. gada 11 mēnešos pieaugums bija 30%. Labajos laikos, kādus piedzīvojam, ir viegli aizmirst to, cik svarīgi ir sagatavoties ik pa laikam iespējamām vētrām.

2005. gadā, viesuļvētras Rita laikā, Vorens un Pema Adamsi zaudēja savu piekrastes māju Gilčristā, Teksasas štatā, ASV. Viņiem ļoti patika šī pludmale, un tādēļ viņi nolēma māju atjaunot, bet, paturot prātā sāpīgo Ritas mācību, to cēla uz daudz stiprākiem pamatiem, kas pret postījumiem ir izturīgāki. Tagad balsti tika veidoti stiprāki un augstāki. Māja tika būvēta, lai izturētu 5. kategorijas viesuļvētru, un tās grīda  atradās 7 metrus virs jūras līmeņa.  

Trīs gadus vēlāk viesuļvētra Aiki plosījās mazajā piekrastes ciematā. Kad tās spēks bija rimies, vietējais ugunsdzēsēju depo, pasts un lielākā daļa 200 māju  Gilčristā bija nopostītas. Bet Adamsu jaunā māja stāvēja kā stāvējusi. Skeptiķi jautāja:” Kā tas var būt, ka viena māja pārcieta orkānu, kamēr citas līča piekrastē tika nopostītas?”

Tā “izdzīvoja”, jo bija projektēta, lai izturētu orkāna spēka vējus un vētru bangas. Mums šī mācība ir jāņem vērā pārdomājot finansiālo nākotni. Mēs nezinām, kad un kādas vētras nāks, bet tās vienmēr atnāk. Ja mēs esam gudri, savu finanšu ēku būvējam uz stingriem pamatiem, lai tā saglabātos arī pēc tam, kad ļaunākais ir pāri.

Jēzus mums mācīja, kā būvēt dzīvi: "Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints. Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels." (Mateja 7:24-27)

Viņš runāja par pamatprincipiem ikdienas dzīvē, un tie sevī ietver pārvaldību – to, kā mēs rīkojamies ar finanšu resursiem. Cik daudz finanšu ēku ir sabrucis ar lielu troksni, jo būvētas uz smiltīm vai cilvēku iedomām? Jau vairākus gadus es saku, ka lielākā daudzu cilvēku kļūda, pārvaldot naudas līdzekļus, ir biblisko principu ignorēšana un laicīgo padomu klausīšana. Tā kā jaunais gads sācies samērā nesen, es jūs iedrošinu:

Atcerieties: jebkuras grūtības, ar kurām saskarieties, var būt līdzīgas 2008. gada vētrai. Mācieties no tās, lai būtu labi sagatavojies nākamajai.

Pārskatiet savu finansiālo pamatu stiprību. Īpašu vērību pievērsiet plānam izkļūt no parādiem, izveidojiet rezerves fondu un “uzskaņojiet” ieguldījumu riskus atkarībā no sava temperamenta un dzīves posma.

Atgriezieties pie sekošanas Dieva principiem visās savās finanšu sfērās.

Es neprognozēju jaunu finanšu vētru šajā gadā. Bet kurš to zina? Ja nāks vētra, tavai finanšu ēkai jābūt “būvētai uz klints” tā, lai tā nesabrūk.

Autors: Ostins Priors

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.

23.1.14

Dzīve ir sarežģīta, bet dzīve ir arī laba

Dzīve ir sarežģīta. Tā ir pamatpatiesība, un jo drīzāk mēs spēsim to pieņemt un novērtēt, jo brīvāki un laimīgāki mēs būsim. Ļaujiet man paskaidrot.

Ja mēs zinām, ka dzīve ir sarežģīta, ir nenovēršami, ka sastapsimies ar daudziem pārbaudījumiem un grūtām situācijām, un tad mēs varam sākt saskatīt dzīvi kā virkni problēmu, kuras jārisina. Mēs varam sagaidīt katru dienu ar apziņu, ka būs iespējas risināt problēmsituācijas, atrisināt dažādus jautājumus un tikt galā ar grūtiem apstākļiem. Katru reizi, kad atrisinām problēmu, varam justies kā uzvarētāji. Jo vairāk uzvaras ir mūsu rēķinā, jo laimīgāki mēs esam. Šķiet, ka laime vienmēr kaut kādā veidā saistīta ar kāda veida uzvaru.

Un otrādi, ja domājam, ka dzīve ir lēns kruīzs, līdzens ceļojums no mātes klēpja līdz kapam, katra problēma, ar kuru saskarsimies, tiks uztverta kā traucējums, mūsu „laimīgās” dzīves dezorganizācija.  Šādiem traucējumiem uzkrājoties, mēs konstatēsim, ka kļūstam sarūgtināti un neapmierināti ar mūsu apstākļiem.

Lieliskā humoriste un rakstniece Erma Bombeka ir autore divām grāmatām, kuras apraksta šīs atšķirīgās attieksmes. Vienas nosaukums ir „Virs septiķa zāle vienmēr ir zaļāka,” (The grass is always greener over the septic tank), un otras „Ja dzīve ir trauks ar ķiršiem, kādēļ man vienmēr tiek kauliņi?” (If life is a bowl of cherries, why am i always in the pits?). Kā jūs domājat, kura atspoguļo uzskatu, ka pret dzīves cīņām un šķēršļiem jāattiecas optimistiski?

Viens no iemesliem, kādēļ es visu laiku esmu bijis uzņēmējs, ir tas, ka man patīk risināt problēmas. Kad tev ir savs bizness, dzīve ir nepārtraukta virkne ar problēmām, kuras jāatrisina. Iespējams, ka daži cilvēki cieš neveiksmi kā uzņēmēji, jo tā vietā, lai problēmu risināšanu uztvertu kā motivatoru, izvēlas tās uzskatīt par nepatīkamu traucēkli un šķērsli sapņu piepildījumam. 

Esmu sapratis, ka tas ir patiesi manā foto biznesā, īpaši, kad esmu iesaistīts vecu fotogrāfiju restaurēšanā. Dažkārt šis darbs ir ļoti izaicinošs un prasa no manis visu radošumu, atjautību un visus pieejamos tehnoloģiskos resursus. Tomēr tā vietā, lai kļūtu šo grūtību nomākts, es saskatu iespēju mācīties, pielietot gados uzkrāto pieredzi un dot prieku klientiem, kad viņi saņem savas iemīļotās fotogrāfijas atjaunotas.

Tas ir patiesi attiecībā uz visa veida uzņēmumiem, vienalga, vai darbības veids būtu banku pakalpojumi, mazumtirdzniecība, mašīnbūve, pārdošana, celtniecība vai arī cits. Jūsu dzīve var būt piepildīta un atalgota, pat uzvarām vainagota, kad jūs redzēsiet katru dienu kā ko jaunu nesošu, ko pavada jauni izaicinājumi un risināmi jautājumi.

Līdzīgā veidā Bībelē godīgi teikts par dzīves pūlēm. Tajā teikts: "... Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots." (Romiešiem 5:3-5). Tāpat teikts: "Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma." (Jēkaba 1:2-4) Jā, taisnība – dzīve ir sarežģīta. Bet arī tā ir taisnība, ka dzīve ir laba.

Autors: Džims Matiss

Latviešu valodas tulkojums cbmc-latvija, copyright 2014 /  www.cbmc.lv.

Uz bailēm balstītu lēmumu pieņemšanas bīstamība

Bailes, kā labi zināms, var ļoti iespaidot mūsu uzvedības modeli. Bet vai esat kādreiz domājuši par to, kā bailes var iespaidot mūsu izvēles darba vietās?

“Barna Group” pētījumi atklāja, ka 17% respondentu daudzus morālus lēmumus pieņem baiļu iespaidā. Viņi nonāk pie lēmumiem nevis vadoties pēc tā, kas ir pareizi vai korekti, bet vairāk vadoties pēc vēlmes izbēgt no nepatīkamām sekām, izdarot savādāku izvēli.

Arī man, neilgi pēc savas karjeras uzsākšanas, bija līdzīgi. Uzsākot darbu kā sertificēts grāmatvedis (CPA), pagātnē pieļautas kļūdas dēļ es baidījos zaudēt darbu. Tādēļ, kad boss man lika darīt klientu labā ko nelikumīgu, manas bailes uzpeldēja. Lai arī es zināju, ka tas, ko man prasīja darīt, ir nepareizs, es piekāpos un darīju tā, kā teikts, lai netiktu atlaists.

Es nekad neaizmirsīšu šo epizodi, un kaut arī man netika piemēroti nekādi disciplināri mēri, kas liktu pārdomāt, kā es pieņemu lēmumus gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Bailes, es nolēmu, nedrīkst nekad būt attaisnojums, lai izturētos neētiski. 

Protams, bailes ne vienmēr izraisa neētisku vai pretlikumīgu uzvedību. Mēs mēdzam investēt, balstoties uz bailēm, ticot, ka finansiālā labklājība ir uz spēles. Sastopoties ar spēcīgu konkurentu cīņā par svarīgu klientu, mēs varam apsolīt to, ko zinām, ka nevaram izpildīt. Mēs pavadām ilgas stundas darbā, upurējot veselību un ziedojot prioritātes, laiku kopā ar ģimeni, jo baidāmies, ka nepiepildīsim augstākstāvošo gaidas. 

Bailes mūs var kārdināt darīt nepareizas lietas, bet mums nav jāļauj šiem kārdinājumiem realizēties. Mēs varam noteikt robežas, jau iepriekš nolemjot, kur mēs neiziesim uz kompromisiem un, kas ir mūsu vērtības. Bet vēl svarīgāk, mums ir nepieciešams paturēt prātā vienu, kam būtu jāļauj teikt gala vārdu par lietām, ko mēs darām vai nolemjam  nedarīt.

Bībelē, Vecajā Derībā, Piektajā Mozus grāmatā 10:12, mācīts: "Ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli."

Raksti daudz runā par bīšanos no Dieva –nevis bailēm no Dieva, ka Viņš dusmās mūs sitīs ar zibeni, bet gan par dziļu godbijību un cieņu, apzinoties, ka mēs esam tur, kur esam, lai pagodinātu un  reprezentētu Viņu, un ka Viņš ir uzticējis mums talantus un prasmes, lai piepildītu Viņa nodomus.  Mūsu zemes “priekšnieku” prasības nedrīkst nobīdīt pie malas tās, kuras nāk no Dieva, kuru mēs pielūdzam un Kuram kalpojam.

Pieredze biznesa un profesionālajā pasaulē man ir iemācījusi svarīgu patiesību, ka labākie morālie lēmumi balstās uz bijību un mīlestību uz Dievu, nevis bailēm no bosa, vienalga, cik liela ietekme viņam būtu mūsu organizācijā. Dieva ceļi vienmēr ir labākie ceļi.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.

Kāds būs tavs jaunais gads?

Kā Tev liekas, kāds būs nākamais gads? Jautājot savādākā veidā, kādu tu to vēlies redzēt?

Pirmais jautājums ir grūts, pat tāds, uz kuru nav iespējams rast atbildi, jo tas ietver sevī tik daudz mainīgos: pasaules un lokālo ekonomiku, izmaiņas nozarē, kurā darbojies; lēmumu pieņemšanu vai nepieņemšanu un to attiecīgajām sekām. Personiskā līmenī tas ir līdzīgi: negaidīti notikumi un ietekmes, nekontrolējami apstākļi, nepiepildītas cerības.

Tomēr uz otro jautājumu atbildēt ir daudz vieglāk. Mēs varam noteikt plānus, cerības un sapņus nākamajam gadam. Citus balstītus uz to, kas notikās iepriekšējā gadā, citus uz to, ko vēlamies sasniegt. Bet patiesība ir tā, ka svarīgas lietas nenotiek pašas no sevis. Mums ir jāparāda iniciatīva, lai tās taptu. Viens no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir uzstādīt mērķus.

Mans draugs, Garijs Haifīlds, savā grāmatā “ Kad “Vēlos” kļūst par “Vajag!””, stāsta savu stāstu par grūtību pārvarēšanu, veidojot veiksmīgu karjeru kā biznesmenim un uzņēmējam. Viens no viņa veiksmes stūrakmeņiem, pēc Garija domām, bija mērķu uzstādīšana un pastāvīga atgādināšana sev par viņiem. Viņš piedāvā dažus vērtīgus ieteikumus:

·         Koncentrējies uz to, kur tu vēlies būt, nevis to, kur atrodies šobrīd.

·         Negaidi, kad lietas izmainīsies. Esi pārmaiņu iniciators.

·         Mērķiem nav svarīgi, kurš tos uzstādījis. Mērķiem patīk visi – arī tu.

·         Nepietiek, ja par mērķiem tikai domā. Uzraksti tos. Tad ņem tos līdzi, lai kur arī dotos.

·         Nav svarīgi, cik ilgs laiks nepieciešams, lai nokļūtu tur, kur vēlies būt. Bet, jo agrāk sāksi ceļu, jo ātrāk nonāksi galā.

·         Sagatavojies un esi gatavs. Tad tev nebūs jāsāk gatavoties brīdī, kad garām ies dzīves lielākā iespēja.

Bībelē Salamana Pamācībās mēs arī varam lasīt par gudrību plānot un uzstādīt mērķus:

Kāds ir tavs maksimālais mērķis? Vairums mērķi attiecas uz sevi pašu, tuviniekiem vai mūsu biznesu. Bībele saka, ka pat, ja tas ir labi, mums jāuzstāda augstāki mērķi – patikt un kalpot Dievam. "Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies." (Salamana Pamācības 16:3)

Esi elastīgs, gatavs mainīt kursu, ja nepieciešams. Viena no labākajām lietā attiecībā uz mērķiem ir tas, ka sekojot tiem mēs atrodamies kustībā. Bet mums jābūt gatavībā mainīt plānus un virzienu, ja apstākļi to prasa. "Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu." (Salamana Pamācības 16:9)

Sapratne, ka mēs varam būt Dieva instrumenti Viņa darba veikšanai. Mēs varam godīgi formulēt savus mērķus, bet vai tu esi kādreiz iedomājies, ka Dievam ir īpašs nolūks, aicinot Savus ļaudis darīt darbus – pat tā saucamajā “laicīgajā” darba vietā? “Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek Tā Kunga padoms." (Salamana Pamācības 19:21) "No Tā Kunga ir atkarīgi ikviena cilvēka soļi, bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?" (Salamana Pamācības 20:24)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.