9.3.08

Kā gūt labumu no pārmaiņām

Pasaule vienmēr atradusies kaut kāda veida pārmaiņu procesā. Bet tas, ar ko pārmaiņas 21. gadsimtā atšķiras no pārmaiņām pirms 50 gadiem, ir, piemēram, to norises ātrums, intensitāte un neparedzamība:

Lietas šodien mainās ātrāk. Tehnoloģijas nodrošina ātruma pieaugumu. Piemēram, produktu nomaiņa tirdzniecībā ir arvien straujāka. Ik dienas parādās jauni modeļi, jaunas metodes un jauni paraugi.

Lietas šodien mainās būtiskāk. Pagātnē, piemēram, uzņēmumi spēja saglabāt konkurētspēju vienkārši paplašinot savu darbību. Šodien nepieciešamas liela mēroga izmaiņas.

Lietas šodien mainās neprognozējami. Lielai daļai šodienas pārmaiņu nav modeļa. Prognozēšana un ilgtermiņa plānošana ir ļoti riskanta. Mēs nevaram garantēt, ka kaut kas būs tieši tāpat kā iepriekš. Iespējams, vienīgais pieņēmums, kuru mēs droši varam izteikt un tam gatavoties, ir – pārmaiņas būs!

Šajā laikā, lai gūtu panākumus, nepieciešams kas vairāk, nekā tikai pielāgoties pārmaiņām - jums no tām jāgūst labums! Katra pārmaiņa jums jāuzlūko nevis kā drauds, bet gan kā maskēta iespēja. Tā kā jūs nevarat apturēt izmaiņas, jums jāiemācās tās izmantot savā labā!

Lūk, trīs padomi no Bībeles, kurus varam attiecināt uz izmaiņām:

1. Uzturiet pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām! Lai arī ne visas pārmaiņas ir labas, mums ir tiesības izvēlēties, kā pret tām attiekties. Pārmaiņas, pat ja tās ir negatīvas, var būt sabiedrotais – ja jūs protat no tām gūt labumu. Tāpēc mēģiniet domāt pozitīvi un katrā pārmaiņā saskatīt slēpto iespēju. “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Fil. 4:8)

2. Nekad nepārtrauciet mācīties! Nekad neiedomājieties, ka ziniet par kaut ko visu. Esiet pazemīgs, un jūs būsiet pārsteigts, no kā jūs varat mācīties – no klientiem, ienaidniekiem, darbiniekiem, konkurentiem, draugiem un pat bērniem. “Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu.” (Salamana Pamācības 18:15) [Tas pats citā tulkojumā - "

Gudrs cilvēks vienmēr ir atvērts jaunām idejām. Patiesībā viņš tās meklē”].

3. Esiet elastīgs! Pirms tika izgudrotas stikla pudeles, vīnu pildīja ādas maisos. Tiem novecojot, maisi zaudēja elastību, kļuva trausli un jaunais vīns, turpinot fermentāciju, tos saplēsa. Jēzus reiz teica: "

... neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos." Bet jauns vīns jālej jaunos traukos. ” (Marka 2:21-22). Tas nozīmē – sastopoties ar pārmaiņām, mums ir jāpiemērojas, vai arī mēs pārsprāgsim!

(Autors: Riks Vorens)

Pretinde konfliktiem

Vai esat redzējuši intervijas ar skaistuma konkursu dalībniecēm, kur parasti katrai finālistei jautā: „Ja jūs ievēlēs par Mis.... , kāds būs jūsu darbības mērķis nākamā gada laikā?”? Neapšaubāmi vismaz viena, nepamirkšķinot acis, teiks: „Es vēlētos cīnīties par mieru pasaulē!” Ļoti vērtīgs mērķis, bet atbilde izklausās tik naiva un novienkāršota, ka rodas vēlme pasmieties.

Cilvēce un konflikti līdzās pastāvējuši jau no laika gala. Vai varat iedomāties kādu vēstures periodu, kad nebūtu noticis kāds karš vai uzskatu sadursme, vairāk vai mazāk savstarpējo cīņu? Liekas, ka vieglāk būtu lidot bez lidmašīnas, nekā jebkad uz zemes sasniegt globālu mieru.

Un, kā mēs visi zinām, profesionālā pasaule nav izņēmums. Patiesībā liekas, ka darba vidē izraisās vairāk konfliktu nekā jebkur citur. Kompānijas uz dzīvību un nāvi cīnās, lai noturētu lielākos klientus. Darba devēji meklē paņēmienus, kā palielināt strādājošo darba ražīgumu, vienlaicīgi nodrošinot minimālu atalgojumu. Līdzstrādnieki agresīvi konkurē, lai par katru cenu dabūtu paaugstinājumu. Konkurenti meklē iespēju izrauties, atklājot citu slepenos plānus.

Tad kā mēs varam atrast mieru? Noteikti nepietiek vienīgi ar labiem nodomiem vai ilgpilnu prātošanu. Pat Bībele, kur Jēzus saviem sekotājiem sola mieru, kas pārspēj visu, ko vien var iedomāties, godīgi atklāj, ka pārsvarā tomēr būs konflikti. Ir konstatēts, ka Bībelē tikai četrās nodaļās nav konfliktu – pirmajās divās nodaļās 1. Mozus grāmatā (atspoguļota radīšana) un pēdējās divās nodaļās Atklāsmes grāmatā (kas apraksta Jauno zemi).

Tomēr haosa un konfliktu starpā, ko ietver Bībeles stāsts, Dievs izdara pārsteidzošu apgalvojumu, ka patiess miers ir iespējams. Bībele sola, ka mieru mēs varam piedzīvot ne tikai attiecībās ar Dievu, bet arī savā starpā. Lūk, dažas vietas, kurās Bībele vēsta par konfliktiem un mieru:

Konfliktu avots. Visa pamatā, Bībele saka, ir mūsu vēlēšanās, lai viss notiek pa mūsu prātam. Konflikti rodas tāpēc, ka mēs gribam to, ko gribam, kad gribam un vienalga, kā mēs to iegūstam. “No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu.” (Jēkaba 4:1-2).

Konflikta pazīmes. Izraisoties konfliktam, mēs parasti vainojam otru pusi. Mēs kritizējam citus un aizstāvam sevi.

Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, es izvilkšu skabargu no tavas acs, - un redzi, baļķis tavā paša acī? Liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs.” (Mateja 7:1-5).

Konflikta atrisinājums. Nereti mēs cenšamies „uzturēt mieru”, ignorējot konfliktu, vai arī panākt kaut kādu ārēju atrisinājumu, bet naidīgās sajūtas paliek. Labāk ir panākt nevis formālu atrisinājumu, bet gan patiesu izlīgumu – attiecību atveseļošanu un atjaunošanu.

Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu.” (Mateja 5:23-24).

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)