28.1.13

Labāks risinājums nekā badīšanās

Pagājušās nedēļas “Monday Manna” tika apskatīts jautājums par pakļaušanos sava ego uzstājīgajām prasībām, darot visu, lai dabūtu to, ko iekārojam. Nesen uzdūros piemēram no dabas ar pavisam citādāku attieksmi un rīcību.

Stāsta autors ir Ulrihs Cvinglijs, kurš bija Protestantu Reformācijas līderis Šveicē 16. gadsimta sākumā. Viņam ar Mārtiņu Luteru, Reformācjas aizsācēju, bija nopietns strīds, un Cvinglijs bija izmisumā, cenšoties atrast veidu, kā atrisināt šo konfliktu. Viņš atrada risinājumu kādā rītā, raugoties uz kalna nogāzi.

Viņš redzēja divus āžus, kas uz šauras kalna takas tuvojās viens otram – viens gāja augšā, otrs lejā. Pamanījuši tuvojošos biedu, viņi apstājās un nolieca savas galvas. Likās, ka viņi ir gatavi badīties. Taču tā vietā āzis, kurš kāpa augšā, nogūlās. Līdz ar to āzis, kurš kāpa lejā, varēja pārkāpt pār otra muguru, un abi divi varēja turpināt savu ceļu neskarti.

Ja viņi būtu badījušies, viens būtu varējis uzvarēt. Taču iznākums varēja būt bēdīgs arī viņiem abiem. Tāpēc viens pieliecās otra priekša, tādējādi it kā pazeminot sevi, tomēr rezultātā tika augstāk.

Cik gan bieži mēs biznesa un profesionālajā vidē varam redzēt cilvēkus, kas ir koncentrējušies uz saviem mērķiem, apņēmušies nekam neļaut stāvēt savā ceļā? Kad viņi saskaras ar pretestību, viņi izvēlas badīties, kas noved pie rūgta, dažreiz asiņaina iznākuma.

Taču apdomājiet šo mācību, ko Cvinglijs guva no āžiem. Viens no viņiem uz brīdi piekāpās otram, un tas noveda pie “win-win” situācijas abiem. Vai tā rīkoties nebūtu noderīgi darba vietas konfliktu novēršanā? Atbalsts šim principam ir atrodams vairākās vietās Bībelē. Šeit ir dažas no lietām, kas Bībelē ir rakstītas par šo jautājumu:

Pazemini sevi, lai tiktu augstāk. Būt gatavam piekāpties otra interešu vārdā nevajadzētu būt vienpusējam ieguvumam. No “pakļaušanās” cits citam labumu gūst abi. Tāpat kā zemūdene paiet zem ūdens, tāpat pakļaušanās nozīmē mērķtiecīgu paiešanu zem otra. “Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā.” (Efeziešiem 5:21)

Priekšniekiem un padotajiem vajadzētu piekāpties cits citam. Ierastais biznesa modelis ir tāds, ka priekšnieki parāda savu autoritāti pār tiem, kas viņiem atskaitās, taču labākie vadītāji ir tie, kas darbojas saskaņā ar savu nodarbināto interesēm. “Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi…. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais …” (Efeziešiem 6:5-9)

Strādājiet ar pazemīgu attieksmi pret līdzstrādniekiem – un Dievu. Pazemīgi attiekties pret citiem tā vietā, lai pieprasītu savas vēlmes, var palīdzēt gūt labumu un atbalstu. „Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem…, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.” (1. Pētera 5:5-6). “Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. – Tad nu padodieties Dievam.” (Jēkaba 4:6-7)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.

22.1.13

Nomocīti ar „Verdi vīrusu”?

Ir kāds stāsts no komponista Džuzepes Verdi dzīves par vakaru, kad viņš uzstājās ar savu klavierkoncertu Milānā, “La Scala” operas namā. Kad pēdējais gabals bija izskanējis, sajūsminātā publika pieprasīja vēl. Verdi, izsalcis pēc atzinības, izvēlējās izpildīt kādu skaņdarbu, kurš, viņš zināja, publikai noteikti patiks, lai gan, raugoties no mākslinieciskas perspektīvas, tā bija slikta mūzika.

Kad viņš bija beidzis, pūlis atkal visi jau bija kājās, sajūsmā kliedzot. Verdi izbaudīja ilgstošos aplausus, līdz viņš ieraudzīja savu skolotāju, kurš zināja, ko Verdi bija izdarījis, balkonā. Skolotājs nestāvēja kā pārējie un arī neaplaudēja. Viņa sejā bija vērojama sāpju pilna vilšanās. Verdi tikpat kā dzirdēja skolotāju sakām: “Verdi, Verdi, kā tu to varēji?”

Mēs to varētu nosaukt par “Verdi vīrusu” – vēlmi kontrolēt, vajadzību pēc atzīšanas. Vācu filozofs Frīdrihs Nīče to aprakstīja tā: “Vienmēr, kad es kāpju, man seko suns, ko sauc par Ego.” Ego patīk, kad tas dzird apbrīnu un glaimus. Tas alkst pēc varas un panākumiem. Un ego nekad nav apmierināts ar to, cik daudz no šīm lietām tas saņem.

Šī problēma ir pārāk izplatīta arī tā sauktajā modernajā un zinošajā mūsdienu biznesa un profesionālajā pasaulē. Vīrieši un sievietes, kas cīnās par uzmanību, alkst pēc glaimiem, manipulē, lai varētu kontrolēt savas iegribas. Gandrīz katru dienu mēs lasām un dzirdam par vadītājiem, kas padevušies savu izsalkušo ego vēlmēm.

Tāda attieksme, protams, nebūt nav jauna. Egocentrisms ir vecs kā Bībele. Šeit ir daži piemēri par to:

Pārākuma patika. Jāņa 3. vēstulē 9-11 aprakstīts Diotrefs, “kas labprāt grib būt pirmais,” vai, kā teikts citā tulkojumā, viņš bija “kārs izcelties kā pirmais”. Kāre pēc prestiža un kontroles bieži vien noved pie dievināšanas, pelnītas vai nepelnītas, un ne pie neliela apjoma ietekmēšanas.

Neatlaidība darīt lietas mūsu veidā. Vecajā Derībā, Ceturtajā Mozus grāmatā 22-24, mēs varam lasīt par  Bileāmu, kas ir vienīgais Bībelē minētais pagānu pravietis. Viņš paklausīja Dievam līdz zināmam līmenim, taču sirdī viņš pakļāvās Balaka, izraēļu pretinieka, vadībai. Bileāms vēlējās paklausīt Dievam, taču beigu beigās pakļāvās vēlmei pēc zelta. Viņa galva bija pilna ar garīgu gaismu, taču sirds bija tumša. Bieži vien Dievs mums ļauj darīt lietas, ko mēs neatlaidīgi vēlamies darīt, lai gan tās nav pareizas. Mēs tās vēlamies darīt. Mēs izmisīgi cenšamies tās darīt. Pat lūdzam par to. “Dievs, kāpēc man tā nav?”

Gudrības un patiesības neievērošana. Otrā Laiku grāmatā 10-12 ir rakstīts par Rehabeāmu, nekaunīgo ķēniņa Zālamana dēlu. Rehabeāmu uzskatīja, ka viņa ģimenes mantojums un vara nodrošinās to, ka cilvēki pakļausies viņa kaprīzēm. Tomēr, dzīvojot bez politiskas gudrības un pilnībā nesaprotot sava tēva ticību Dievam, Rehabeāmu mira lepns un muļķīgs 58 gadu vecumā. "Un viņš darīja ļaunu, jo viņa sirds nebija pastāvīga To Kungu meklēt" (Otrā Laiku grāmata 12:14).

Kā mēs varam pārvarēt lepnuma un ego slazdus? Pārdomājiet Pētera 1. vēstulē 5:5-6 rakstīto: “…bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.”

Autors: Roberts D. Fosters

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013/  www.cbmc.lv.

17.1.13

Svētīgi miera nesēji

Divu augstākā līmeņa vadītāju ieilgušais konflikts sāka atstāt negatīvu iespaidu uz uzņēmuma darbību. Pēc tam, kad visi iekšējie pūliņi samierināt strīdniekus bija izgāzušies, organizācijas vadītājs jautāja man, vai es vēlētos mēģināt panākt mieru starp viņiem abiem. 

Es pieņēmu, ka manu darbu varētu nedaudz atvieglot fakts, ka abi šie vīri ticēja Jēzum Kristum. Es izdomāju, ka noklausīšos un centīšos saprast abu versijas par strīdu, un tad centīšos atrast piemērotu vietu no Bībeles, kas palīdzētu atrisināt šo konfliktu.

Pēc abu personu atsevišķas iztaujāšanas es viņus savedu kopā un izskaidroju savu versiju par to, ko Dievs vēlējās panākt no šīs situācijas. Mirkli vēlāk es redzēju, kā Dievs veica apbrīnojumu darbu viņu sirdīs. Vīrieši palūkojās viens uz otru un apskāvās kā brāļi, kurus vieno kopējā saikne ar Kristu. Tad viņi lūdza viens par otru, apsoloties to turpināt darīt arī turpmāk.

Skatoties kā atjaunojas viņu profesionālās attiecības, es domāju par vārdiem, ko Jēzus teica  Mateja 5:9: "Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem."

Mēs dzīvojām tādā pasaulē, ieskaitot darba vietas, kur naida un sāncensības pilnas savstarpējās attiecības šķiet vairāk kā likums, ne izņēmums. Konkurence, greizsirdība un citas destruktīvas sajūtas neatstāj daudz vietas “mieram” biznesa un profesionālajā pasaulē. Patiesībā konflikti ir tik bieža parādībā, ka šķiet, spēja nest mieru ir turpat vai pazaudēta. Tātad, kā jau Jēzus teica, “miera nesēji” ir nepieciešami.

Man bija tā privilēģija un svētība būt daļai no tā apbrīnojamā, ko Dievs darīja šo divu biznesa vadītāju dzīvēs. Tās nebija nekādas prasmes, dziļi ieskati vai vēl kāda cita speciāla tehnika, kas man ļāva novest šo situāciju līdz veiksmīgam noslēgumam. Dievs padarīja šo darbu. Tomēr tā ir taisnība, ka viņš izmanto miera nesējus, lai veicinātu dziedēšanu. Viņš varētu vēlēties izmantot arī jūs.

Ir svarīgi saprast atšķirību starp miera panākšanu un miera uzturēšanu. Miera uzturēšana bieži vien nozīmē skatīšanos pretējā virzienā, konflikta ignorēšanu, muļķīgi cerot, ka tas pagaisīs pats no sevis. Tā notiek ļoti reti.

Miera panākšana nozīmē mērķtiecīgi ielūkoties konfliktā un visu tajā iesaistīto saknē ar nolūku atrast risinājumu, kas būtu pieņemams visiem. Ideālā variantā tas nozīmētu, ka labumu gūst visi iesaistītie tādā veidā, ka neviens nejūtas neapmierināts.

Mieram vajadzētu būt kā pazīmei ikvienam Jēzus Kristus sekotājam, un mums, tādiem esot, vajag palīdzēt sekmēt mieru, kad vien varam. Tas nav vienmēr viegli – harmonijas panākšana nesaskaņās var prasīt lielas pūles. Taču mums tā ir mācīts. “Bet katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera augli” (Ebrejiem 12:11).

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.

7.1.13

Apņemšanās jaunajam gadam: būt īstam

Inovācijas komunikāciju pasaulē ir bijušas brīnišķīgas. Lai kontaktētos ar draugiem un kolēģiem, kā arī atjaunotu saikni ar sen nesatiktiem cilvēkiem, mēs varam izmantot sociālos medijus. Par populārāko komunikācijas veidu ātrai saziņai ir kļuvis e-pasts un īsziņas. (Pateicoties e-pastam, cilvēki visā pasaulē 20 dažādās valodās saņem šo “Monday Manna”!)

Internets ir sniedzis mums iespēju izveidot blogus, caur kuriem mēs varam dalīties pieredzē un viedoklī ar tiem, kurus tas interesē. “Skype” ir viens veids, kā, izmantojot datoru, sejā runāt ar cilvēkiem, kas atrodas tūkstošiem kilometru attālumā. Mēs ievietojam video tādās vietnēs kā “YouTube”, lai izklaidētos vai sniegtu nopietnu vēstījumu. Kad telefonu nepaceļ, mums vienmēr ir iespējams atstāt ziņojumu balss pastkastītē.

Kas zina, kas būs nākamie komunikācijas celmlauži? Tie sniedz milzīgas priekšrocības un ir ļoti praktiski, taču tiem visiem pietrūkst viens būtisks aspekts – personiskums. Kādā vecā reklāmā bija sauklis “Sniedzies un veicini saskari!” Nav nekādas reālas “saskarsmes” ne īsziņās, ne e-pastā, ne blogā un pat ne balss pastā.

Pētījumi ir noskaidrojuši, ka aptuveni septiņi procenti mūsu komunikācijas ir verbālā saskarsme, kas nozīmē, ka atlikušie 93 procenti ir neverbālā: acu kontakts, ķermeņa valoda, žesti, sejas izteiksme, balss tembrs, runāšanas ātrums. Tas nozīmē, ka, nosūtot SMS vai e-pastu, trūkst liela daļa no mūsu vēsts. Satiekot cilvēku, var arī apmainīties ar vieglu pieskārienu, draudzīgu smaidu vai piemiegt ar aci. Pieaugoši bezpersoniskajā pasaulē šī neverbālā valoda palīdz mums pateikt: “Tu esi kaut kas. Es zinu, ka tu esi – un tu esi svarīgs.”

Tātad varbūt vērtīga apņemšanās jaunajam gadam būtu būt īstākam, ne tik samākslotam. Būt pieejamam citiem cilvēkiem, neskatoties uz mūsu termiņiem, aizpildīto grafiku un spiedienu. Bībelē ir atrodami daži noderīgi novērojumi sakarā ar šo jautājumu:

Personiskās klātbūtnes iespaids. Kad mēs esam kopā ar citiem, mēs sazināmies ne tikai ar vārdiem, bet arī izceļam, ko sakām, ar personisku piemēru. Jēzus Kristus saprata šo principu. Bībelē rakstīts: “Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie būtu pie Viņa un Viņš tos izsūtītu sludināt” (Marka 3:14).

Iedvesma, esot kopā. Kad mēs esam kopā un mums ir kāds kopējs mērķis, mēs varam uzlabot cits cita darbību un iedvesmot cits citu: „Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami …” (Ebrejiem 10:24-25).

Mācīšanās no saskarsmes. Pavadot laiku kopā ar citiem, darbā strādājot, mēs dalāmies savā gudrībā, izpaužamies radošumā un palīdzam viens otram augt profesionālā nozīmē. “Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru” (Salamana Pamācības 27:17).

Izbaudiet elektronisko komunikācijas ierīču priekšrocības. Taču atcerieties, ka nekas nespēj aizstāt saskarsmi ar cilvēku aci pret aci.

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.