25.2.09

SASTOPOT UN PĀRVAROT NEVEIKSMI: 1. daļa

Nevienam dzīve nav nepārtraukta uzvaru virtene. Mums visiem gadās neveiksmes, sakāves, zaudējumi un neizdošanās. Pat labākie atsitēji beisbolā drošus sitienus trāpa tikai 30 procentos gadījumu. Mēs visi pieļaujam kļūdas.

Tā kā neveiksmes gadās ikvienam, tad viena no svarīgākajām prasmēm, kura jāapgūst dzīves laikā, ir, kā tās pārvarēt. Veiksmīgi cilvēki prot katru neizdošanos izmantot kā iespēju mācīties un kā pakāpienu uz panākumiem.

Lai arī neveiksmēm var būt daudzi iemesli, tomēr apskatīsim piecus visizplatītākos. Tās rodas:

1. KAD MĒS NEPLĀNOJAM: Ir vecs teiciens: "Ja tu pieļauj kļūdu – neveic plānošanu, tad tu ieplāno kļūdīšanos.” Salamana pamācībās 27:12 teikts, "Gudrais redz nelaimi, paslēpjas un izvairās, bet nesapratīgie dodas tai tieši cauri un smagi cieš.” Saskaņā ar Bībeli Noa šķirstu sāka būvēt krietni ātrāk, kā sāka līt.

2.  KAD MUMS LIEKAS, KA ESAM SASNIEGUŠI GALAMĒRĶI: Atcerieties veco mācību par vali.”Tad, kad tu esi ticis augšā un sāc dižoties, tu tiec harpunēts!”  Salamana pamācībās 16:18 teikts, “Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.”

3.  KAD TU BAIDIES UZŅEMTIES NEPIECIEŠAMO RISKU: Bailes no neveiksmes noved pie neveiksmes. Mēs uztraucamies par to, ko citi teiks, ja mums neizdosies, un mēs pat nepamēģinām. „Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas...” (Salamana pamācības 29:25).

4.  KAD MĒS PAR ĀTRU PADODAMIES: Nereti izdošanās ir tepat aiz stūra. Atcerieties daudzas sacensības, kurās uzvara tiek izcīnīta pēdējās sekundēs. Ja tu neuzvari pirmajā piegājienā, tas ir tikai normāli. Turpini mēģināt. Pastmarkas vērtība ir spējā turēties pie aploksnes, kamēr sasniegts paredzētais galamērķis. “Sliņķa ceļš ir kā ar ērkšķiem noklāts, bet taisno tekas ir līdzenas" (Salamana pamācības 15:19).

5.  KAD IGNORĒJAM DIEVA PADOMU: Bībele ir mūsu Radītāja un Saimnieka dota dzīves rokasgrāmata. Tā ir piepildīta ar instrukcijām un vadlīnijām kā dzīvot, strādāt, par finansēm, attiecībām un veselību. Kad mēs pieļaujam kļūdu un nesekojam šīm pamācībām, mēs paši uzprasāmies uz nepatikšanām. “Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē.” (Salamana pamācības 14:12).

Ir ļoti būtiska patiesība par neveiksmi, kuru ir vērts atcerēties:

„Neveiksme nekad nav galīga, līdz tu pats to atzīsti. Tu neesi piedzīvojis neveiksmi, kamēr neesi padevies.”

(Piezīme: Šī raksta otra daļa būs lasāma nākamnedēļ)

Autors: Dr. Riks Vorens

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv

18.2.09

VAI TAVS DARBS DIEVAM IR SVARĪGS?

Pirms vairākiem gadiem Daugs Šermans un Viljams Hendriks sarakstīja domām bagātu grāmatu „Tavs darbs Dievam ir nozīmīgs.” Es varu iedomāties, ka ne viens vien cilvēks, lūkojoties uz šo nosaukumu, pie sevis domā: ”Tas taču nevar būt domāts nopietni!” Galu galā daudzi no mums redz nepārvaramu plaisu starp ikdienišķo un garīgo, kas šķiet kā nepārvarams bezdibenis. Jeb citiem vārdiem, tie ir nesavienojami pretmeti.

Bet vai tā ir patiesība? Vai garīgais un materiālais ir savstarpēji nesavienojams pēc būtības? Vai tas, kas notiek tavā ofisā, atrodas ārpus Visuvarenā uzmanības loka?

Nesen es lasīju fragmentu no pirms 90 gadiem mirušā dienvidafrikāņa Endrjū Mureja grāmatas. Neskatoties uz pagājušo laiku, esmu pārliecināts, ka šis novērojums par darbu ir spēkā arī šodien - tāpat kā tolaik, kad tas tika uzrakstīts.

Murejs apgalvoja: “Dažiem cilvēkiem šķiet, ka Dievs viņiem liek darboties garīgajās lietās nevis laicīgajās. Bet, kad Dievs jūs sūtīja pasaulē strādāt, Viņš neteica: „Es tagad tevi atstāšu, kamēr tu nopelnīsi iztikai.” Tā vietā viņš teica: „Mans bērns, nav tāda darba, kuru tu darītu, un Es, tavs Tēvs, nebūtu kopā ar tevi, spēkā, kas tevi uztur.” Daudzu cilvēku dzīves lielākā daļa paiet biznesa vides jukās un kārdinājumos, bet Dievs par jums rūpēsies arī tur. Dievs tevi uztur visā dzīves gājumā.”

Tā ir patiesība, ka daudzi no mums darbā pavada vairāk laika nekā jebkur citur, ieskaitot mājas. Mēs veltām 40, 50, 60 stundas vai pat vēl vairāk, lai veiktu dažādas funkcijas un uzticētos darbus, par kuriem saņemam atalgojumu. Mums nav jādarbojas biznesā, lietojot garīgus terminus un reliģiskus simbolus, bet kāpēc gan mums būtu jāuzskata, ka Dievam neinteresē mūsu karjera un profesionālā darbība?

Īstenībā Bībelē par darbu teikts ļoti daudz, sākot ar pirmās grāmatas sākuma nodaļu: “Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." Un Dievs sacīja: "Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo...” (1.Mozus grāmata 1:28-29).

 

Trešajā nodaļā, pēc Ādama nepaklausības Dievs uzlika zemei lāstu, padarot darbu grūtu. Cilvēkiem dažkārt tradicionāli ir savādāks uzskats, tomēr Bībelē darbi nav iedalīti pēc to svarīguma, nav nekādas norādes, ka laicīgais darbs būtu Dieva acīs mazvērtīgāks kā kalpošana draudzē vai misijā. Lūk, dažas deklarācijas par darbu, kuras atradām Rakstos, kā apliecinājumu tam, ka darbs ir cēls aicinājums, dievišķa privilēģija un nodarbošanās:

      Darba vērtība.Vai tad nu nebūtu cilvēkam pats labākais, ka viņš ēstu un dzertu un ļautu savai sirdij baudīt visus labumus par savām pūlēm? Bet es esmu atzinis, ka arī tas ir atkarīgs no Dieva rokas. Tiešām, kas gan var ēst un kas var ko baudīt bez Viņa līdzdalības?” (Salamans mācītājs 2:24-25).

      Motivācija strādāt.Strādnieks nopūlas paša labā, jo viņa mute viņu spiež strādāt.” (Salamana pamācības 16:26).

      Atalgojums par darbu.Kas savu zemi kopj, tam maizes būs papilnam, bet, kas nevajadzīgām lietām pakaļ dzenas, tas ir neprātis.” (Salamana pamācības 12:11).

      Darba mērķis. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu... Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem” (Kolosiešiem 3:17, 23).

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv

LĪDZJŪTĪGS VADĪTĀJS

Pirms kāda laika es lasīju iedvesmojošu stāstu par prominentu korporācijas vadītāju, kurš vadīja ar savu piemēru; tas bija Rodžers Enriko, bijušais PepsiCo izpilddirektors. Viņš brīvprātīgi vairākus gadus samazināja savu [gada] algu no 900000 USD uz 1 USD. Tā vietā, lai kabatas piepildītu ar papildus ienākumiem, Enriko izvēlējās savu algu izlietot, lai finansētu PepsiCo nodarbināto strādnieku bērnu izglītošanu.

Esmu pārliecināts, ka šis vadītājs un viņa ģimene nebadojās. Iespējams, ka viņam bija ieņēmumi no investīcijām. Bet laikā, kad lasām par augsta līmeņa korporāciju vadītājiem, kuri aizgūtnēm pieņem vairāku miljonu bonusus, kamēr viņu vadītās kompānijas deklarē ikgadējus zaudējumus, dzirdēt par vadītāju, kurš labprātīgi atsakās no būtiska atalgojuma ir gan pārsteidzoši, gan iepriecinoši.

Šāds došanas veids, dot devīgi tiem, kuriem nepieciešama palīdzība, ir kreatīvs un efektīvs. Darbinieki, redzot šādu līderi, kurš izrāda nesavtību un rūpes par viņiem, kad tas ir nepieciešams, ir gatavi pielikt papildus pūliņus.

Piemērs ar Enriko atspoguļo Dieva pavēli izraēliešiem, kuru Viņš deva 3. Mozus grāmatā 23:22 - "Kad jūs nu savu ražu no tīrumiem nopļausit, tad cieši nenopļaujiet visus savu tīrumu stūrus, nedz arī sīki salasiet savas pļaujas nobirušās vārpas, bet lai tās paliek nabagam un svešiniekam,- Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!"

Šīs rakstu vietas ideja ir tā, ka tā vietā, lai savāktu katru sēkliņu vai graudu (jeb katru santīmu, pārvēršot to monetāros terminos), vadītājam iesaka atstāt kaut ko tiem, kuriem trūkst un kuri no šā atlikuma var gūt kādu labumu. Enriko gadījumā tie bija 900000 dolāri, kuri tika doti strādnieku dzīves uzlabošanai, lai palīdzētu viņu bērniem piepildīt vēlmi izglītoties.

Cita Bībeles rakstu vieta runā par nepieciešamību stingri rēķināties ar citu vajadzībām: “Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.” (Filipiešiem 2:3,4).

Dievs zina, ka maznodrošinātajiem nepieciešama palīdzība, un Viņš pavēl būt devīgiem. Dažādos veidos Bībelē Dievs atkārtoti apliecina, ka nabadzīgajiem un tiem, kuri ir trūkumā, nepieciešama resursiem apveltīto palīdzība. Vai jūs varat gūt labumu no Enriko piemēra?

Kā jūs šodien savā darba vietā varat iekļaut devīgumu? Ko jūs plānojat darīt ar tiem ekstra resursiem, kurus Dievs jums ir devis? To nav grūti izdarīt – ir tikai jāpalūkojas apkārt. Kā Salamana pamācībās 27:23 teikts: “Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par saviem ganāmiem pulkiem,

Bet kādu labumu jūs iegūsiet? Jums gandarījumu dos apziņa, ka esat bijuši līdzcietīgi un iejūtīgi pret tiem, kuri strādā jūsu labā. Un jūsu attieksme pret viņiem tiks atalgota. Jeb kā teikts Rakstos: “Tavi jēri tevi ģērbj, un tavi āži tev sagādā naudu, par ko nopirkt tīrumu, tev pietiek kazas piena tavai barībai, tava nama ļaužu uzturam ...” (Salamana pamācības 27:26-27).

(Autors: Riks Bokss)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv

8.2.09

Krīze ekonomikā – krīze domāšanā?

Mūsu sabiedrība ir pārņemta ar krīzi, un, protams, tam ir pamats – ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē ir ievērojami pasliktinājusies. Kā kristietim izturēties pret krīzēm? Ko mēs katrs personīgi varam darīt, lai mazinātu krīzes radītās sekas? Kādi ir Dieva piedāvātie risinājumi, kas minēti Bībelē?

Kas ir ekonomiskā krīze un kas par to liecina?

Ekonomiskā krīze (lejupslīde) ir būtisks ekonomiskās aktivitātes samazinājums, kas ilgst ne mazāk kā 6 mēnešus un kas atstāj iespaidu gan uz visu tautsaimniecību kopumā (rūpnieciskās ražošanas un tirdzniecības apjomu kritums), gan uz vairumu no sabiedrības (patieso ienākumu kritums, atlaišana no darba). Krīze sākas, kad ekonomika sasniegusi savu augstāko līmeni, un beidzas, kad ekonomika ir pārvarējusi aktivitāšu zemāko līmeni.

Cik ilgas ir krīzes?

Pēc Starptautiskā Valūtas fonda veiktās analīzes par OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) valstīm periodā no 1960.-2007. gadam, krīze ilgst 6 mēnešus līdz 3 gadus. Vidēji krīze ilgst 1 gadu, un iekšzemes kopprodukts krīt par vismaz 2%. Savukārt kreditēšanas sistēmas sabrukums, kad kreditēšanas apjomi samazinās par 20% un vairāk, ilgst krietni ilgāk – vidēji 2.5 gadus. Mājokļu cenu sabrukums, kad cenas mājokļiem samazinās par 30% un vairāk, parasti ir visgarākais – 4.5 gadus. Ekonomiskās krīzes, kas vienlaicīgi notiek ar kreditēšanas sistēmas un mājokļu cenu sabrukumu, parasti ir ilgākas un dziļākas.

Pētījumi apliecina, ka 10% no savas dzīves cilvēki pavada ekonomisko krīžu periodā. Ja zinām šo faktu, tad tas rosina arī cilvēku savlaicīgi sagatavoties viņa dzīves laikā piedzīvojamām ekonomiskām krīzēm. Svarīgākais jautājums ir par to, kādā veidā ir iespējams sagatavoties šīm ekonomiskajām krīzēm. Arī Latvijas situācija rāda, ka diemžēl esam sliktākajā scenārijā - vispirms sākās kreditēšanas vājināšanās, kas pārgāja mājokļu cenu kritumā un tagad pāriet ekonomiskajā lejupslīdē.

Kādi ir krīžu cēloņi?

Krīžu cēloņi visdziļākajā būtībā slēpjas cilvēku egoismā un aizmāršībā.

Cilvēki ir ārkārtīgi aizmāršīgi – aizmirst, ka nav iespējama nemitīga, strauja izaugsme, kas ilgākā laikā ir vienmērīga izaugsme. Šī aizmāršība, kā arī vēlme iegūt maksimālos labumus iespējami īsākā laika periodā, rada palielinātu pieprasījumu. Lai to varētu realizēt, talkā nāk bankas, kas aizdod naudu. Pie tam nauda tiek aizdota ar pieļāvumu, ka viss ritēs tikai labi un cilvēki spēs atdot kredītus. Pirmkārt, tiek ieguldīts personiskajā mājoklī – tiek pirkti dzīvokļi, būvētas mājas. Tā rezultātā ceļas mājokļu cenas un veidojas tā saucamie mājokļu cenu burbuļi – cenas kļūst neadekvāti augstas, jo tās lielā mērā ietekmējuši nevis reālie ienākumi, bet kredītu pieejamība. Arī uzņēmēji, tīkodami pēc straujas peļņas, izveido biznesa struktūras, kas nav dzīvotspējīgas ekonomikas lejupslīdes laikā. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, gan arī valdības maksimāli daudz līdzekļus novirza patēriņā, pietiekami neaizdomājoties par uzkrājumiem un investīcijām. Protams, ne jau visi ir vienādi, bet labu piemēru ir ārkārtīgi maz.

Vai es esmu personīgi atbildīgs par šo krīzi?

Jā, ja esmu rīkojies, kā vairums no sabiedrības. Bībelē ir lieliski aprakstīti piemēri un padomi, kuri tiks apskatīti tālāk šajā rakstā, kas mums kā kristiešiem sniedz atbildes un brīdina. Ja neesmu to ņēmis vērā, varu rēķināties ar tām pašām sekām, kuras izbauda jau liela daļa no mūsu sabiedrības – ienākumu samazinājums, darba zaudējums, bankrots. Rietumu sabiedrība jau ir pieradusi, ka ekonomiskā attīstība ir cikliska – ir izaugsmes gadi, kuriem seko kritums. Kā jau iepriekš tika minēts, Rietumos 10% no laika cilvēki pavada ekonomiskās krīzes situācijās. Tā kā mūsu ekonomika arvien vairāk ir atkarīga no pasaules ekonomikas tendencēm, tad jārēķinās, ka mūs ietekmēs ne tikai pozitīvās tendences, bet arī negatīvās tendences. Līdz ar to arī kristiešiem „labajos gados” ir jāveic uzkrājumi, kā arī maksimāli jāizvairās no kredītu ņemšanas, kas var apdraudēt ģimenes finanses „sliktajos gados”.

Kā izturēties pret sabiedrībā pieņemto runāšanu par krīzi un valdības kritizēšanu?

Pēdējā laikā masu mediji un sabiedrība dzīvo tādā kā krīzes smogā. Krīze ir centrālā ziņa laikrakstos un galvenā sarunu tēma darbā un mājās. Protams, ir atrasts arī vainīgais – valdība, kas nav ierobežojusi kreditēšanu, nav taupījusi utt. Nekādā ziņā nenoliedzot valdības atbildību, tomēr jāatzīst, ka uzmanība ir novērsta no personiskās atbildības. Attiecībā uz valdību mums kā kristiešiem ir cits ieteikums –aizlūgt (2Tim. 2:1-2). Šādā veidā mums ir daudz lielāka iespēja pozitīvi ietekmēt notikumu gaitu. Attiecībās ar kolēģiem, kaimiņiem un radiem vairāk jārunā par to, ko mēs varam darīt personīgi, lai uzlabotu savu un kopējo situāciju. Svētais Gars var arī mūs aicināt izstāstīt par to, kā Dievs mums ir palīdzējis un ka Viņš spēj palīdzēt jebkuram cilvēkam.

Kristiešu solidaritāte krīzes situācijās.

Bībelē ir aprakstīta kristīgās draudzes iejūtība un atbalsts vienam pret otru. Jūdejas kristieši pēc kāda laika piedzīvoja badu (Apd. 11:28), ko mēs varam uzskatīt par ļoti smagu krīzi. Kāda bija citu draudžu rīcība attiecībā uz ticības brāļiem? Viņi apņēmās atbalstīt trūkumā nonākušos un to arī darīja (Apd. 11:29-30). Turklāt katrs atbalstīja atbilstoši spējām, kā arī Pāvils māca 2Kor. 8:12-15, lai palīdzības sniedzēji paši ziedojot nenonāk trūkumā. Protams, arī šī krīze nav izņēmums. Mēs tiekam aicināti atbalstīt tos, kas ir nonākuši trūkumā. Nereti vēl vairāk kā finansiālais atbalsts ir nepieciešams padoms un aizlūgšanas. Varbūt ir brāļi un māsas, kas jaunajā krīzes situācijā ir tā apjukuši, ka nespēj saprast, ko iesākt. Tāpēc lūgšanas un idejas, kas rodas šo lūgšanu rezultātā, ir patiesais risinājums problēmai.

2008. gada pavasarī Jelgavas draudzē vairākas ģimenes uzsāka 12 nodarbību ciklu „Bībeliskie naudas un īpašuma pārvaldīšanas principi”, kura laikā tika acīmredzami piedzīvots, cik negaidītus pavērsienus var piedāvāt finanšu jautājumos Dievs, kad Viņam par to jautājam un lūdzam. Nodarbību cikla ietvaros tika apskatītas tādas tēmas kā Dieva daļa un mūsu daļa attiecībā uz finansēm, attieksme pret darbu, parādiem un noguldījumiem, kā arī, kā būt apmierinātam. Lūk, daži teikumi no kursa novērtējuma anketām. „Daudzas lūgšanas tika uzklausītas kursa laikā. Sākam domāt par uzkrājumiem nākotnei. Interesants bija materiāls par parādiem, cenšamies no tādiem tikt vaļā, un ar Dieva palīdzību tas arī izdodas.”

„Skaidrāks priekšstats, ko Dievs domā par finansēm. Ieguvu iedrošinājumu un atbalstu tam, ko jau daru – uzskaitīt, plānot budžetu, veidot uzkrājumus, un ieguvu pamācību, kā to labāk darīt. Īpaši aktuāls jautājums bija par ieguldījumiem.”

„Visvairāk uzrunāja tēma par apmierinātību. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem punktiem šajā nodarbību ciklā.”

„Lūgšanu rezultātā atklājās/uzradās iespējas ietaupīt mājas būvniecībai.”

„Ļoti vērtīgi bija sanākt ģimenēm kopā. Guvu daudzas atziņas no citu teiktā.”

Kursa laikā vienam no kursa dalībniekiem pastiprinājās klientu pieplūdums, kā arī tika saņemta lielāka atsaucība no uzņēmuma vadības puses. Mums pašiem radās labas ierosmes par bērnu finansiālo izglītošanu. Daļu no šim idejām varējām mācīties ģimeņu vasaras nometnē pagājušajā vasarā, kuras pamattēma bija saistīta ar finansēm.

Interesanti ir atzīmēt, ka Dievs savā žēlastībā brīdina par krīzēm. Jāzeps, Elija un Agabs bija cilvēki, kas saņēma no Dieva brīdinājumus par gaidāmo badu (krīzi). Turklāt Jāzeps arī saņēma konkrētus norādījumus, kā tam sagatavoties. Jāzeps būtībā uzņēmās 7 gadu garumā atbildību, lai sagatavotos priekšā stāvošajai 7 gadu ekonomiskajai krīzei, mērķtiecīgi veicot ražas uzkrājumus.

Kā rīkoties, pirms krīze skar personīgi?

Idejas varētu apkopot šādos vienkāršos punktos:

Esi uzticīgs Dievam (Ps. 37: 18,19,25, Mal. 3:10). Esi uzticīgs attiecībās ar Viņu, esi uzticīgs arī, atdodot Viņam atpakaļ 1/10 daļu no saviem ienākumiem.

Īsteno pareizās dzīves prioritātes (Mt. 6:33). Dievs norāda, ka nav pareizi dzīties pēc materiālajām vērtībām, ka tā ir elku kalpība. Patiesā vērtība ir tajā, ko piedāvā Dievs mūsu dzīvei. Sadraudzība ar Jēzu, rakstura pilnveidošana, kalpošana – tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums.

Esi devīgs un iejūtīgs pret citiem (Ps. 37:21,26; Jes. 58:7-11). Tāpat kā Dievs mums ir parādījis savu žēlastību, tāpat Viņš sagaida, lai mēs žēlastību parādītu arī citiem. Pirmā prioritāte ir ģimene, ticības biedri, tad citi „tuvākie”.

Veic uzskaiti un sagatavo budžetu (Lk. 14:28-30). Tikai tad, kad zinām savu pašreizējo situāciju finansēs, varam redzēt, kā Dievs mūs svētī. Uzskaites veikšana un budžets palīdz izvairīties no spontānajiem pirkumiem, kas bieži rada neapmierinātību un domstarpības ģimenē.

Patiesība par uzskaites veidošanu ir tāda, ka tā ir vienkāršāka nekā šķiet, prasa mazāk laika nekā jums šķiet un tā neprasa matemātikas doktora grādu.

Ja pierakstus veic katru dienu, tas prasa apmēram 5 minūtes.

Uzskaite palīdz atbildēt uz jautājumu: kur paliek mana nauda? Tā arī palīdz saplānot nākošā mēneša/gada izdevumus un lielākus projektus, piemēram, mājas būvniecību. Ar budžeta palīdzību mēs vispirms izlemjam, kur tērēt naudu, lai pēc tam nebūtu jājautā, kur ir pazudusi nauda? Sastādīt budžetu nozīmē tērēt naudu ar mērķi. Bez budžeta mēs riskējam izdot vairāk nekā mums patiesībā pieder.

Veic uzkrājumus (Sal. Pam. 24:4; 30:25). Uzkrājumi ir finanšu joma, kuru kristieši bieži vien atstāj novārtā. Tomēr tieši uzkrājumi parāda, ka mēs spējam rīkoties atbildīgi un ilgtermiņā arī ietaupām. Pastāv 3 galvenie uzkrājumu veidi:

Ārkārtas uzkrājums, kas ir kā drošības spilvens neparedzētām ārkārtas situācijām, piemēram, darba zaudējums, steidzama operācija. Ārkārtas uzkrājumus iesaka uzkrāt  3-12 mēnešu izdzīvošanas izdevumu apjomā. Tātad ir jāaprēķina personas vai ģimenes viena mēneša iztikas minimums, kas katrā konkrētajā situācijā var būt ļoti atšķirīgs, un tad jāizvērtē, cik mēnešu apjomā tiks veikts uzkrājums. Šī uzkrājuma naudu vajadzētu turēt kontos, kuriem ir viegli piekļūt.

Aizvietošanas uzkrājumi, kas paredzēti lielākiem plānotiem pirkumiem (automašīna, mēbeles, veļas mašīna). Aizvietošanas uzkrājumu priekšrocība ir tā, ka ir iespējams gala rezultātā samaksāt mazāk par preci, nekā ja būtu jāņem līzings un jāmaksā arī procenti. Šos uzkrājumus var izvietot īstermiņa depozītos (līdz vienam gadam).

Ilgtermiņa uzkrājumi ir paredzēti iepriekš plānotiem apstākļiem ilgā laika periodā. Kā piemēri šādiem uzkrājumiem ir uzkrājumi pensijai, bērnu izglītībai. Šos līdzekļus var uzkrāt specializētos pensiju fondos (3.pensiju līmenis). Ir iespējams arī uzkrāt, veicot investīcijas vērtspapīros vai nekustamajā īpašumā, tomēr šajā gadījumā ir jābūt zināšanām vai jāvēršas pie atbilstošiem speciālistiem.

Izvairies no kredītu ņemšanas (Sal. pam. 22:7) un sevišķi no galvošanas (Sal. pam. 6:1-5, 11:15) Aizņemoties naudu, mēs pakļaujam savu dzīvi aizdevēja noteiktajai kārtībai. Katru mēnesi mums nāksies šķirties no naudas summas, kas ir būtisks ģimenes budžeta slogs. Ja Tev radīsies grūtības kredītu atmaksāt, tad aizdevējs, cenšoties atgūt savus līdzekļus, ir tiesīgs pārdot mantu, kas iegādāta par aizņemtajiem līdzekļiem. Tādā veidā ģimene var palikt bez mājokļa, mašīnas vai citām svarīgām lietām.

Saliec pareizās prioritātes attiecībā uz izdevumiem (Sal. pam. 24:27) Pirmā prioritāte- nokārto saistības ārpusē– atdod 1/10 un kredītus, tad apstrādā savu tīrumu– ieguldi tajās lietās, kas tev rada ienākumus– izglītība, bizness, uzkrājumi, un tad cel savu namu– personīgie tēriņi. Lūk, pareizās prioritātes mūsu finansēm.

Sadali riskus (Sal.māc. 11:1,2) To galvenokārt var attiecināt uz ienākumu veidiem un uzkrājumiem. Lai situācija būtu stabilāka, vēlams dažādot ienākumu veidus – papildus algotajam darbam var ieguldīt naudu nekustamajā īpašumā, kas ģenerē naudas plūsmu. Uzkrājumus nevajadzētu veidot tikai vienā ieguldījuma veidā un valūtā. Vēlams uzkrājumus veidot LVL, EUR un USD, turklāt dažādojot ieguldījumu objektus – depozīti, fondu apliecības, vērtspapīri, nekustamais īpašums, vērtslietas utt.

Kā praktiski veikt uzskaiti un veidot budžetu?

Pirmkārt, ir jātiek skaidrībā, kas mums īsti pieder un kam mēs esam parādā. Otrkārt, sāciet pierakstīt ieņēmumus un izdevumus pa to veidiem - vislabāk katru dienu, bet ne retāk kā reizi nedēļā, jo tad aizmirsīsies izdevumi, kuriem nav čeku. Šim nolūkam jums vajadzēs vākt čekus, izmantot bankas izdrukas. Uzskaites veidošanai vislabāk izmantot elektroniskas tabulas, piemēram, Excel, kas arī ļauj ātri veikt summēšanas pa mēnesi, gadu, aprēķināt mēneša vidējos rādītājus. Var arī veikt pierakstus ar roku tabulas formā. Uzskaite ir jāpielāgo atbilstoši tam, cik detalizēti ir vēlme to analizēt. Tomēr kopumā būtu jābūt ne mazāk kā 4 sadaļām – ieņēmumi, došana (1/10 un ziedojumi), uzkrājumi un tēriņi.

Treškārt, jāplāno ieņēmumi un izdevumi kā minimums mēnesi uz priekšu. Šim nolūkam lieti noderēs uzskaites dati no iepriekšējiem mēnešiem. Budžeta plānošanu parasti veic reizi mēnesī, saplānojot ieņēmumus un cik daudz naudas tērēs noteiktām vajadzībām. Budžets disciplinēs ģimenes locekļus un atbrīvos no liekām domstarpībām.

Papildus mēneša budžetam vajadzētu būt arī plānam uz gadu vai ilgāku periodu par veicamiem lielākiem pirkumiem un uzkrājumiem. Ieņēmumu daļu vajadzētu plānot pesimistisku, lai nedzīvotu pāri saviem līdzekļiem. Tāpat ļoti noderīgs būtu scenārijs, kur novirzīt līdzekļus, ja ieņēmumi ir lielāki nekā plānoti.

Reizi mēnesī arī vajadzētu sekot līdzi, kā ir izdevusies budžeta izpilde, jāsaprot kāpēc ir pozīcijas, kuras ir lielākas vai mazākas par plānoto. Ja paredzams, ka turpmāk šāda tendence saglabāsies, tad jākoriģē arī nākotnes plāni.

Kā rīkoties, ja krīze mani ir jau skārusi?

Algas samazinājums, atlaists no darba, biznesa ienākumu samazinājums, bankrots – ko darīt? Šeit ir vairākas situācijas un līdz ar to iespējamie risinājumi.

Pirmkārt, ja krīze ir plaša – skar dziļi visu sabiedrību, tad ienākumu samazinājums var skart jebkuru – arī kristieti. Tomēr Dievs ir apsolījis rūpēties par mūsu primārajām attiecībām.

Otrkārt, krīzi var būt izraisījuši mūsu grēki. Šajā gadījumā Dieva mērķis nav mūs sāpināt, bet gan vest pie Sevis. Uzticēšanās Dievam, patiesa grēksūdze ir kā sākuma soļi krīzes risinājumam.

Treškārt, krīzi var izraisīt gudrības trūkums, piemēram, nespēja pareizi saplānot savus izdevumus. Dievs aicina lūgt gudrību Viņam (Jēkaba 1:5) un apsola to dot devīgi. Pašlaik ir pieejami dažādi izglītošanas kursi, piemēram, jau iepriekš pieminētais nodarbību cikls „Bībeliskie naudas un īpašuma pārvaldīšanas principi”, kas ir Crown Financial Ministries sagatavots materiāls un kas palīdz apgūt  finansiālās lietas no kristiešu viedokļa. Kursu materiāli ir iegādājami biedrībā Agape Latvia. Arī Jelgavas draudzē vairākas ģimenes mācījās šo kursu un vairumā gadījumu atzina, ka saņēmuši atbildes.

Apskatīšanas vērts būtu pravieša atraitnes piemērs 2.Ķēn. 4:1-7. Pravietis savas dzīves laikā kaut kādu iemeslu dēļ bija nonācis parādos un pēc tam nomira, atstājot parādu nastu ģimenei – sievai un bērniem. Parādu piedzinējs tagad draudēja paverdzināt bērnus, lai kompensētu parādu. Par laimi, atraitne sāka meklēt risinājumus, un tālākā notikumu gaita bija šāda. Viņa vērsās pie Dieva pravieša Elīsas pēc palīdzības un saņēma padomu apdomāt, kas tomēr viņai pieder. Izrādījās, ka viņai pieder trauks ar eļļu. Cik bieži mums liekas, ka mums nekā nav! Tad viņa savāca tukšus traukus no kaimiņiem jeb pieaudzēja tilpumu. Aizslēdzot durvis, viņa radīja netraucētus apstākļus Dieva brīnumam, un Dievs pavairoja no mazuma eļļas daudzumu. Beigās atraitne pārdeva pavairoto eļļu, lai atbrīvotos no parāda un no atlikuma pārtiktu pati ar dēliem.

Secinājumi no šī atgadījuma ir tādi, ka Dievam rūp finansiālie aspekti tāpat kā jebkura cita joma Tavā dzīvē, un Dievs vēlas un var mums palīdzēt. Dievs vēlas izmantot to potenciālu, kas mums ir dots. Es pieļauju, ka daudzi lasītāji paši ir piedzīvojuši, kā Dievs par mums rūpējas ikdienā. Šis atgadījums ir aprakstīts, lai paplašinātu mūsu ticību un parādītu, ka Dievs spēj atrisināt arī ļoti nopietnas vai pat kritiskas finansiālās situācijas.

(Autors – Dzintars Vaivods)

3.2.09

FINANSIĀLU LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PAMATI

Pagājušais 2008. gads bija īpašs, pilns ar negaidītiem pavērsieniem finanšu pasaulē, politikā un dzīvē kopumā. Likās, ka viss iziet ārpus mūsu kontroles, bet svinot Ziemassvētkus, mums atgādināja, ka visa radība ir pakļauta mīlošā Dieva kontrolei, kurš Sevi ir atklājis. "Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. " (Ebrejiem 1:2)

Šī iemesla dēļ visiem, kuri seko Kristum, par pamatu finansiālajiem lēmumiem jāpieņem bībeliskās patiesības. Mēs esam Dieva saimniecības pārziņi, aicināti pārvaldīt Viņa resursus, Viņam par godu. Lūk, dažas Rakstu vietas, kuras atgādina par to, ka Viņš ir īpašnieks un mēs pārvaldnieki:

• "Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi" (1. Mozus 1:1).

• "Un Dāvids teica un slavēja To Kungu visas sapulces priekšā, un Dāvids sacīja: "Slavēts esi Tu, Kungs, mūsu tēva Israēla Dievs, mūžīgi mūžos! Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem! '" (1 Laiku 29:10-11).

• "Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo" (Psalmi 24:1).

• "Bet piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību" (5.Mozus 8:18).

• "Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu" (Ebrejiem 13:5).

• "Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem" (2. Korintiešiem 9:8).

• "No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen" (Romiešiem 11:36).

Mūsu organizācijas Sound Mind Investing (www.soundmindinvesting.com) mērķis ir palīdzēt mūsu lasītājiem kļūt par labiem un paklausīgiem pārvaldniekiem tam, ko Dievs viņiem uzticējis. Mūsu cieša pārliecība ir tas, ka labas pārvaldības sākums ir balstīts uz Bībeles perspektīvām:

Apņemieties atrast un dzīvot saskaņā ar Dieva nodomu jūsu dzīvei. Mums visiem ir ierobežoti laika un finanšu resursi. Bet, iegūstot skaidrāku skatījumu uz Dieva nodomu mūsu dzīvē, jūs varat sākt abus , gan laiku, gan finanses izmantot efektīvāk. Dzīvei nav atpakaļgaitas pogas, tādēļ lietojiet ātri skrienošās dienas, fokusējoties uz patiešām nozīmīgām lietām. Ja esat precējies, apņemieties strādāt kopā ar dzīvesbiedri/u, lai atrisinātu ar naudu saistītos konfliktus atklātās sarunās, mīlestības un sapratnes garā. Lūdziet, lai Kungs palīdz jums uzticēties Viņam vairāk, kā tas šķiet iespējams raugoties no šīs pasaules skatu punkta.

Uzstādiet mērķi mācīties un sekot Rakstos minētajiem finanšu principiem. Vienmēr atceraties – jūs esat pārvaldnieks, kurš kalpo visuma Valdniekam.

Godiniet Dievu ar savu devīgumu. Dievs ir svētījis jūs ar to, kas jums ir, ar noteiktu nolūku: "tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība" (2. Korintiešiem 9:11). Nolemiet sākt krāt dārgumus debesīs nevis uz zemes. Sāciet dot bagātīgi, atsakieties no dažām vēlmēm, lai varētu palīdzēt citiem nodrošināt vajadzības. Devīgums nāk no sirds. Vaicājiet Kungam, lai Viņš vairo jūsu sirds kapacitāti Viņā, un jūs varētu dot ar prieku un jūsu labklājība pieaugtu , lai jūs spētu dot vēl vairāk.

Paturiet acīs savus bībeliski inspirētos mērķus. Kad ekonomikā valda juceklis, ir liels kārdinājums atmest savus plānus. Turaties stingri, ticot, ka Rakstu principi ir pareizi un vēsture pierāda, ka lejupslīdei vienmēr seko uzplaukums.

(Autori: Marks Billers un Jozefs Slaifs)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv