30.7.14

Zaudētu uzticību grūti atgūt

Vai esat kādreiz domājuši par to, cik ļoti uzticamies degvielas uzpildes sūknim, kurš rāda, cik litrus degvielas esam uzpildījuši? Tāpat uzticamies tā aprēķinātajai maksājamajai summai. Kādreiz jaunībā es tiku dzirdējis ne vienu vien stāstu, kā degvielas uzpildes stacijas manipulē ar sūkņu rādītājiem, lai gūtu labumu sev. Rezultātā degvielas tirdzniecības sistēmai ir izstrādāti īpaši noteikumi, lai aizsargātu patērētājus.

Pērkot lietotu auto, mēs pilnībā esam atkarīgi no pārdevēja godīguma, stāstot par auto stāvokli – nobraukumu, apkopju un remontu vēsturi, iespējamām problēmām tuvākā nākotnē, degvielas patēriņu un daudz ko citu. Kad dodamies uz autoservisu, ja vien neesam uz tu ar tehniku, mēs esam atkarīgi no meistaru žēlastības. Viņi nosaka problēmas, to, kas būs jādara, lai tās novērstu, un to, cik tas mums izmaksās. Mums viņiem ir jāuzticas.  

Bet auto tirdzniecība nav vienīgais bizness, kurš pārbauda mūsu spēju uzticēties. Daži biznesa veidi ir vairāk pakļauti kārdinājumam sniegt nepareizu informāciju par produkta kvalitāti vai daudzumu. Pircējiem bieži jājūtas neizdevīgākā stāvoklī, jo jāpaļaujas uz pārdevēja vai piegādātāja svariem vai mēriem un to precizitāti.

Kā patērētājiem mums ir vērā ņemams izaicinājums – kam uzticēties un kā būt pārliecinātiem, ka varam uzticēties. Tomēr izaicinājums pastāv arī biznesa īpašniekiem un darbiniekiem. Vai varēs iegūt, piedāvājot mazāk kā tiek gaidīts, vai arī prasīt lielāku samaksu? Patiesībā īstermiņa ieguvums var viegli novest pie ilgtermiņa zaudējumiem. Ja jūs sagraujat klientu uzticību uzņēmumam, atkārtoti darījumi, kuri uztur uzņēmumu, var nebūt un tas var beigt pastāvēt.

Bībelē, Vecajā Derībā, Trešajā Mozus grāmatā 19:35 mācīts: "Nedariet tiesā netaisnību nedz ar olekti, nedz ar svaru, nedz ar tilpuma mēru." Viens no iemesliem, kādēļ tas ir teikts, ir tas, ka rīkoties pareizi ir ētiski. Kā arī, ja par cilvēku vai uzņēmumu sāk klīst runas kā par negodīgu, tās izplatās ļoti ātri.

Es pazīstu uzņēmumu, kurā vairākos gadījumos klientiem kļūdas dēļ bija piestādīti nepareizi, paaugstināti rēķini, un kļūda tika atklāta tikai pēc to apmaksas. Kļūdu varēja ignorēt, un visticamāk klienti nekad par to neuzzinātu. Bet kā teica viens no šā uzņēmuma vadītājiem: “Es to zinu un arī Dievs to zina.”

Uzticamība biznesā ir kritiski nozīmīga. Bēdīgā kārtā, pat viens neapdomīgs gadījums var aizslaucīt prom klientu uzticēšanos un sagraut jūsu biznesu. Bībele atkārtoti vēsta par godīguma augļiem un negodprātības sekām:

Maldināšana atklāsies. Ja kāds nav atklāts un godīgs pret klientiem, tad visvairāk viņš baidās no tā, ka tas var tapt zināms. “Kas nevainīgi dzīvo, dzīvo droši, bet, kas staigā netaisnus ceļus, tas atklāsies savā nepievilcīgajā īstenībā.” (Salamana Pamācības 10:9)

Negodīgums noved pie posta. Godprātīgums sniedz drošību, turpretī negodīgums un neētiskas darbības draud ar pastāvīgām briesmām. “Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus.” (Salamana Pamācības 11:3)

Autors Riks Boks

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.