31.7.12

Kad tu jūties vientuļš

Es nekad neaizmirsīšu savu pirmo braucienu uz Eiropu.  Tā kā es devos uz CBMC pasaules sanāksmi Rotenburgā pie Tauberas, Vācijā, es izlēmu ierasties Eiropā nedēļu ātrāk un pievienoties savam onkulim un tantei, pieredzējušiem ceļotājiem, Budapeštā, Ungārijā. Es pats esmu ungāru izcelsmes, tāpēc ar aizrautību gaidīju iespēju iepazīties ar valsti, kurā dzimuši mani vecvecāki, kā arī izdevību uz īsu brīdi iegriezties Gīsenē, Vācijā, vietā, kur es pats biju dzimis, kamēr mans tēvs dienēja ASV bruņotajos spēkos.

Lidojums no Atlantas, ASV, bija vienmuļš, taču, kad mēs nolaidāmies Štutgartē, Vācijā, pilots mums paziņoja, ka lidmašīnai ir tehniskas problēmas, tāpēc tai nebūs iespējams veikt atlikušo ceļu līdz Budapeštai. Tā vietā visus pasažierus pārveda uz Frankfurti, kur noorganizēja citu reisu.

Es nekad nebiju juties tik vientuļš. Autobusā, braucot uz Frankfurti, es knapi spēju atpazīt kaut vārdu, klausoties kā apkārtējie runā tekošā vācu valodā. “Kā es uzzināšu, kā nokļūt reisā uz Budapeštu?” es domāju. “Kā gan mans onkulis uzzinās, kad es ieradīšos Budapeštā? Ja viņš tur nebūs, ko tad es darīšu? Es taču nemāku arī ungāru valodu!”

Kā jau jūs varat to iedomāties, mana pirmā ārzemju pieredze darīja mani nemierīgu. Laika gaitā visas manas raizes un rūpes tika atrisinātas. Es pievirzījos tuvāk citiem angliski runājošiem ceļotājiem; kopējiem spēkiem mēs spējām atrast norādes par to, kura lidsabiedrība piedāvā mums nepieciešamo lidojumu, un, kad mēs ieradāmies Budapeštā, mans Amerikā dzimušais onkulis, kurš tekoši pārvaldīja ungāru valodu, gaidīja  mani, neskatoties uz to, ka kavējos vairākas stundas.

Vai jūs esat kādreiz piedzīvojuši ko tamlīdzīgu? Varbūt tas nebija saistībā ar ceļošanu, bet gan ar kādu svarīgu projektu darbā, kad jutāties pilnīgs izolēti no apkārtējiem, bez neviena, kam varētu prasīt palīdzību. Vai jums bija personīgas dabas sarežģījumi, kā, piemēram, strīdi jūsu laulībā, slimīgi bērni, nospiedošas finansiālās problēmas vai karjeras krīze. Kā jūs tad jutāties? Un ko jūs darījāt, lai labotu šo situāciju?

Es esmu uzzinājis, ka Bībele piedāvā labus risinājumus tam, ko darīt šādos momentos, kad esam “pilnībā vientuļi”:

Jūs nekad neesat pavisam vieni. Mēs varam būt pūlī starp tūkstošiem cilvēku un tāpat justies pilnībā vieni. Mēs varam neredzēt nevienu pazīstamu seju, taču Dievs Viņa sekotājiem ir apsolījis, ka, lai kur viņi dotos, Viņš vienmēr būs ar tiem. “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku” (Jesajas 41:10).

Dievs jūs nekad nepametīs. Dzīves laikā mums neizbēgami nākas saskarties ar nenoteiktību, dažreiz par ar šausmām. Taču Dievs sola palikt ar Viņa bērniem, lai vai kādi būtu apkārtējie apstākļi. “Esiet stipri un droši! Nebaiļojieties un nebīstieties no viņiem. Jo Tas Kungs, tavs Dievs, Viņš iet ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs” (Piektā Mozus grāmata 31:6).

Mēs nekad nevaram izvairīties no Dieva klātbūtnes. Ir tāds teiciens: “Tu vari bēgt, bet tu nevari paslēpties.” Bībele apgalvo, ka tas saistībā ar Dievu ir patiess. Mēs varam būt apmaldījušies lielā, nepazīstamā pilsētā, būt vientuļi viesnīcas numuriņā vai justies nomākti darbā, taču, lai vai kur mēs arī būtu, Dievs sola, ka Viņš būs ar mums. “Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.” (Psalmi 139:7-10).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

Laba padomdevēja ietekme

60. gados, kad es vēl mācījos koledžā, vairāku tolaik lasīto fotografēšanas žurnālu  aizmugurē es ievēroju vienu un to pašu reklāmu. Tā vēstīja par kādu vietu, kur iespējams ar “push-processing” metodes palīdzību attīstīt “Ektachrome” filmiņu, palielinot jūtību līdz tam laikam nedzirdētam lielumam – 1600. Tas bija ļoti interesanti, jo “Ektachrome” parasti bija zema  filmiņas jūtība – 160, un tobrīd modes tendence bija fotografēšana nelielā apgaismojumā. 

Norādītā adrese ieintriģēja vēl vairāk. Tas bija kāds nams Prērijas ciemā, Kanzasā.  Es iztēlojos “mazu māju prērijā”, līdzīgu kā tobrīd populārā TV šovā. Foto laboratorija saucās “Eldžina Smita Studio 35”. Kā vēlāk uzzināju, Eldžins Smits pasaulē bija pazīstams kā “tas čalis no Kanzasas, kas zina visu par “Ektachrome””.

1971. gadā, kad biju pārcēlies uz dzīvi Kanzasā, es uzmeklēju Smitu tuvējajā Prērijas ciemā. Mēs diezgan ātri sadraudzējamies, un, kad es 1973. gadā atklāju savu fotofilmu attīstīšanas laboratoriju, viņš kļuva par manu padomdevēju. Kopā ar savu sievu Dorotiju viņš daudzus sūtīja pie mums, tādējādi palīdzot kompānijai gūt labu atspērienu.

Vienmēr, pieminot vārdus “Eldžins Smits” kādam fotografēšanas industrijas pārstāvim, atbildes skanēja līdzīgi – “Lielisks vīrs!” vai  “Eldžins ir jaukākais cilvēks, kādu vien varētu satikt!”.

Viņu raksturoja vēl kas ļoti svarīgs – pastāvīga tieksme sasniegt izcilību. Viņš centās jebko izdarīt ar augstākajiem kvalitātes standartiem. Eldžins Smits nesamierinājās ar neko zemāku.

Gadiem ejot, es sapratu, ka tās ir vērtības, pēc kurām es pats arī esmu tiecies. Es vienmēr esmu priecīgs, kad dzirdu kādu mani aprakstām kā “jauku cilvēku”. Man patīk cilvēki, un es ļoti cenšos būt tāds, kas patiktu citiem. Bet es arī cenšos sasniegt izcilību it visur – vai tā būtu fotogrāfija vai mūzika, vai rakstīšana, vai savstarpējās attiecības.

Kā ticīgam cilvēkam man daudz nozīmē tas, ka šīs divas vērtības daudz tiek aprakstītas Bībelē. Piemēram, kristietības pamatvērtības ir “mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība” (Galatiešiem 5:22).

Citā fragmentā Jēzus sekotājiem tiek teikts: “Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību” (Pētera 2. Vēstule 1:5-7).

Bībele uzsver arī to, ka svarīgi ir strādāt ar izcilību. Tajā ir rakstīts: ” Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem” (Kolosiešiem 3:23). Man tas nozīmē visu darīt, cik labi vien ir mūsu spēkos, tā it kā Dievs raudzītos pār mūsu plecu, vērtējot mūsu darba kvalitāti, kā arī mūsu pieliktās pūles.

Mans padomdevējs Eldžins Smits ir miris, taču viņš vēl joprojām atstāj iespaidu uz manu dzīvi. Sevišķi viņa paraugs tieksmē būt par labu un draudzīgu personu un strādāt ar izcilību. Vēl šodien es bieži pie sevis nodomāju: “Ko darītu Eldžins Smits?”

Autors: Džims Matiss

Džims Matiss ir fotostudijas īpašnieks  Overland Park, Kanzasā, kura specializējusies komerciālo un scenogrāfisku portretu izgatavošanā. Iepriekš viņš vadīja kafejnīcu, kā arī bija Kanzasas pilsētas CBMC izpilddirektors Misūri.

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

17.7.12

Dividenžu meklējumi

Ikviens cilvēks, kurš aktīvi ir iesaistīts dažnedažādās operācijās ar investīcijām, zina, kāda nozīme ir dividendēm. Piemēram, daudzu dzīvības apdrošināšanas plānu priekšrocība ir potenciālās dividendes gadījumā, ja tiek ievēroti polises nosacījumi. Arī investējot akcijās vai vēl kur citur, mēs ceram iegūt pēc iespējas augstākas un ātrākas dividenžu likmes.

Mēs cenšamies iegūt arī citāda veida dividendes. Mēs cenšamies izveidot labas attiecības ar pircējiem, klientiem, kolēģiem, piegādātājiem un dažreiz par ar konkurentiem, cerot, ka šie sakari mums nesīs “dividendes”, kas palīdzēs uzņēmumam strādāt produktīvāk un ar lielākiem panākumiem.

Mēs ieguldām daudz stundu darbā, vēloties pierādīt savu kā vadītāju vai nodarbināto, vai partneru vērtību. Mēs ceram, ka šī nodošanās strādāšanai mums nesīs dividendes profesionālajā izaugsmē, palielinās mūsu atbildību un autoritāti, kā arī atalgojumu.

Pastāv arī citu veidu “dividendes”, ko nevar redzēt pārdošanas apmēru atskaitē, amatu sadalījumā vai algas grāmatiņā. Piemēram, fiziskās formas ievērošana, veselīgi ēdot un pastāvīgi veicot dažāda veida vingrinājumus, var nest nozīmīgas dividendes personīgas pašsajūtas uzlabošanā ne tikai fiziskā ziņā, bet arī emocionālā, mentālā un arī sabiedriskā.

Lielākā daļa no šīm dividendēm ir vērsta mūsu pašu labumam. Mēs gribam gūt ko pozitīvu no savām investīcijām, lai vai ko mēs ieguldītu – naudu, laiku, enerģiju vai savus talantus. Bet vai mēs varam gūt dividendes no lietām, kur galvenais fokuss ir uz došanu, nevis saņemšanu?

Jā, mēs varam, tāpēc Jēzus mums mācīja: “Svētīgāk ir dot nekā ņemt” (Apustuļu darbi 20:35). Šeit ir daži praktiski paņēmieni, kā, tā darot, ir iespējams saņemt dividendes:

Motivējoši vārdi. Laikos, kad mēs esam tik ļoti negatīvisma ieskauti, daži labi izvēlēti pozitīvi vārdi, kā, piemēram, kompliments, cildinājums vai apbrīna par labi padarīto darbu, pārliecināšana, ka mirkļa grūtības neilgs mūžīgi, var itin viegli uzlabot citu garastāvokli. “Vīram ir prieks, kad viņš pareizi atbild, un īstenā laikā teikts vārds - cik tas ir vērtīgs!” (Salamana pamācības 15:23). “Laipnīgas runas ir kā medus kāres, tās nomierina dvēseli un atspirdzina kaulus kā zāles” (Salamana pamācības 16:24).

Spēja līdzi just. Nepieciešamo spēku vai cerību cilvēkam, kas saskaras ar grūtībām vai sāpēm, var sniegt kāds nomierinošs vārds vai frāze. “ …ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.” (2. Korintiešiem 1:3-7).

Padoma pieejamība. Tiem no mums, kas pa dzīves ceļu ir gājuši ilgāk, piemīt gudrība, pieredze un iespaidi, ko mēs varam padoma veidā piedāvāt citiem, palīdzot viņiem, izmantojot to, ko dzīve ir iemācījusi mums. “Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru” (Salamana pamācības 27:17).

Palīdzība. Darbs, kas ir šķietami neiespējams viena cilvēka spēkiem, kļūst daudz vieglāks, kad tā paveikšanā iesaistās citi ar tādu pat mērķi. “Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm.... un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut” (Salamans mācītājs 4:9-12).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

10.7.12

Savas saimes pazīšanas nozīme

Interneta vietnes direktoriem rīkotajā aptaujā atklājās, ka daudzi uzņēmumu vadītāji patiesībā nepazīst savus darbiniekus tik labi, cik viņi paši uzskata, ka zina. Piemēram, gandrīz desmit procenti no aptaujātajiem direktoriem teica, ka viņiem ir svarīgi sabalansēt darbu ar pārējo dzīvi, taču tikai ļoti nedaudzi no vadītājiem uzskatīja, ka tas viņu padotajiem varētu daudz nozīmēt.

Tomēr, izvaicājot padotos, pētījums atklāja, ka viņu vēlme sabalansēt darbu ar pārējo dzīvi bija vairāk nekā divas reizes lielāka nekā uzskatīja uzņēmumu vadītāji.

Ņemot vērā rezultātu dažādību, ko parādīja veiktā aptauja, var secināt – vadītājiem jāveic vairāk darba, lai labāk saprastu savu darbinieku vajadzības un gribu.

Bībelē Jaunajā Derībā Jēzus komentēja to, cik svarīgi ir tas, lai starp līderi un viņa sekotājiem pastāvētu spēcīgas attiecības. Velkot paralēles ar lauksaimniecību, Jēzus Jāņa evaņģēlijā 10:14 teica: "ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst."

Pēc savas personīgās pieredzes Jēzus saprata, cik apjukušas un bezpalīdzīgas aitas var būt, ja tām nav modra ganītāja. Jēzus pazina savu saimi ļoti labi un zināja, ka tai vajag arī viņu pazīt tāpat. Ievērojot šo principu arī darbā, vienlīdz svarīgi ir veltīt laiku un enerģiju, gan lai iepazītu savus padotos, gan lai ļautu viņiem iepazīt labāk mūs.

Es zinu vairākus piemērus, kad uzņēmumu vadītāji un galvenie priekšnieki katru dienu velta dažas minūtes, lai apstaigātu vairākus darbiniekus un painteresētos par viņu ģimenēm, kā viņiem jūtas personīgajā dzīvē un darbā, lai tādējādi saprastu viņus labāk.

Cits fragments no Bībeles, konkrētāk, Vecās Derības, piedāvā vēl vienu analoģiju saistībā ar gādāšanu par aitām. Šajos pantos atrodams vēl viens iemesls, lai mēs patiešām censtos labi izprast tos cilvēkus, kas ir mums pakļauti un strādā mūsu organizācijā:

“Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par saviem ganāmiem pulkiem, jo manta nepastāv mūžīgi un arī ķēniņa kronis pāriet no paaudzes uz paaudzi. Kad siens ir savests šķūņos, izaugusi ir atkal jauna zāle, un kalnos top vākta lopiem zaļbarība, tavi jēri tevi ģērbj, un tavi āži tev sagādā naudu, par ko nopirkt tīrumu, tev pietiek kazas piena tavai barībai, tava nama ļaužu uzturam un tavu kalpoņu paēdināšanai” (Salamana pamācības 27:23-27).

Zināšanas par savas “saimes” – cilvēku, par kuru “ganīšanu” jūs esat atbildīgi, - stāvokli palīdzēs pārliecināties par to, ka viņi ir maksimāli produktīvi, ka viņi veic savus pienākumus labi un ir apmierināti ar savu darbu.

Tātad, ja jūs darbojaties vadībā, tad tā būtu gudra rīcība – izmantot laiku, lai iepazītu un saprastu savus darbiniekus. Jautājiet, klausieties un piedāvājiet arī viņiem iespēju uzzināt jūs labāk. Spiedīgos apstākļos, kad tuvojas daudzi  termiņi u. tml., tas var likties nebūtiski vai apgrūtinoši, taču ieguvums var būt ievērojams.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

4.7.12

Viss labākais ir tikai priekšā

“Lai kaut kā noturētos virs ūdens, man ir jādzird viss, ko pasniedzējs saka.” Tā es domāju, cenšoties apgūt inženierijas vielu, pirms desmitiem gadu, kad es vēl studēju ASV Gaisa spēku akadēmijā. Es neatceros precīzi, kurš priekšmets tas bija, bet atceros, ka man bija grūti. Tomēr, paskatoties pa kreisi, es redzēju, ka manam draugam Polam gan nekādu problēmu nebija. Viņš sēdēja un… sacerēja dziesmas! Tad es sapratu, ka viņš darbojas pavisam citā līmenī atšķirībā no lielākās daļas mums – pārējiem.

Pols Roberts Klaindorfers, draugiem ASV Gaisa spēku akadēmijā labāk pazīstamskā “Mūzs”, ir viens no visapdāvinātākajiem cilvēkiem, jo es jebkad esmu pazinis. Uzaudzis Ziemeļjudsonā, Indianas štatā, Mūzs sevi pirms ierašanās akadēmijā bija apliecinājis ne tikai ar rezultātiem mācībās, bet arī sportā, līksmības klubā, korī un pūtēju orķestrī. Neskatoties uz viņa sasniegumiem, lielākā daļa viņu visvairāk atcerās viņa labā rakstura un nepārspējamās humora izjūtas dēļ.

Pēc absolvēšanas Mūzs pieņēma virsnieka posteni armijā. Man ar manu sievu Annu izdevās viņu satikt Pensakolā, Floridā, kur es tobrīd izgāju Gaisa Flotes apmācību, kamēr viņš apmeklēja Īpašo uzdevumu vienības apmācību Eglinas Gaisa spēku bāzē. Tā bija pēdējā reize vairāku gadu laikā, kad es redzēju Mūzu.

Šobrīd Mūzs, vai piedienīgāk – Doktors Klaindorfers, ir atzīts profesors tehnoloģijās un vadībā INSEAD, Pasaules Biznesa skolā.  Viņš ir arī emeritus profesors Pensilvānijas universitātē un tās uzdevumā ir viesojies vairākās mācību iestādēs, universitātēs un starptautiskajos pētniecības institūtos. Viņš ir publicējis vairāk nekā 25 grāmatus un vairākus pētījumus.

Pēdējo reizi es Mūzu redzēju mūsu Gaisa spēku akadēmijas kursa 50. salidojumā. Tad mums viņš paziņoja, ka viņam ir Lū Gēriga slimība(amiotrofā laterālā skleroze vai ALS), smadzeņu nervu šūnu un muguras smadzeņu, kas kontrolē apzināto muskuļu darbību, slimība.

Tā kā Mūzs ar savu sievu dzīvo Parīzē, nav viegli būt kursā par viņa veselības stāvokli, taču nesen viņš atsūtīja e-pastu par savu pašreizējo stāvokli. Briesmīgā slimība ir padarījusi Mūzu atkarīgu no citiem pamatvajadzībās.

Vēstuli viņš noslēdza ar vienkāršiem vārdiem: “Viss labākais ir tikai priekšā.” Man šķiet, ka nekas cits mani nav tā aizkustinājis vai iedvesmojis kā šie cerību pilnie vārdi, ko uzrakstīja mans draugs Mūzs. Tikai cilvēks, kurš pazīst Dievu, var runāt par savu nākotni ar tādu noteiktību.

Bībelē ir rakstīts: “Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības” (Jāņa 1. vēstule 5:11,12). Kā es uztveru šo fragmentu – Dieva mūžīgajā plānā ir tikai divu veidu cilvēki, un beigu beigās visu izšķir nevis mūsu sasniegumi, bet gan attiecības ar Kristu.

Ja jūsu būtu Pola vietā, vai jūs varētu pateikt, ka “viss labākais ir tikai priekšā?”

Autors: Frics Klamps

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.