8.4.14

Ātru panākumu lamatas

Mūsdienās, kad liekas, ka tikai sliktais piesaista uzmanību, un pārsvaru gūst negatīvās ziņas, mūsu uzmanība bieži tiek koncentrēta uz vienu – nekļūdīties. Bet kas notiek, ja mēs gūstam panākumus – pārāk daudz panākumus?

Ar interneta tā saucamo “vīrusa” dabu, kur ideja izplatās gandrīz momentāni, turklāt pieejama 24/7 režīmā – daudzi cilvēki kļūst bagāti vai slaveni ļoti īsā laika sprīdī. Piemēram, pirms pāris gadiem kāda vīra uzņemts video tikai vienas nedēļas laikā tika skatīts 100 miljonus reižu. Kā jums patiktu piedzīvot šāda veida panākumus?

Šajā konkrētajā gadījumā, viņš atklāja, ka iepriekš neiedomājami panākumi var tikt krietni pārvērtēti. Nevaldāmā vēlme gūt labumu no acumirklīgās slavas noveda pie absolūta izsīkuma un publiskas izgāšanās. Diemžēl tas sabojāja arī viņa sākotnējo ieceri.

Mēs varam atsaukt atmiņā vairākus citus gadījumus, kad sākotnēji veiksmīgi cilvēki galu galā cieš neveiksmi: izklaidētāji, kuri vienā vakarā kļūst slaveni un sajūt panākumu garšu, bet nākamajā, tikpat ātri, tiek aizmirsti; biznesu vadītāji, kuri izmanto īsākos, bet ne ētiskākos ceļus, lai sasniegtu panākumus; spožus atlētus, kuru karjeras attīstās zibens ātrumā, uz mirkli uzliesmo un pēc brīža nodziest.

Daudzi no mums, ar diezgan smagu darbu un mērķtiecību, piedzīvos periodus dzīvē, kad panākumi, aizraujošas iespējas, iespējams pat bagātība, mūs kārdinās pārkāpt robežas. Bailēs, ka dzīves vienīgā iespēja var pazust, nekad vairs neatgriežoties, mēs pūlamies pāri pār savām garīgajām un fiziskajām spējām. Mēs varam beigt kā šis interneta uzņēmējs – iztukšoti un publiski pazemoti. Vai arī varam nodarīt neatgriezenisku bojājumu svarīgām attiecībām ne tikai darbā, bet arī mājās.

Ja pēkšņi gūstat panākumus, turiet sevi grožos. Savaldība novedīs pie “veselīgāka” un ilgtspējīgāka rezultāta. Bībele piedāvā gudrību, kuru ir vērts ņemt vērā:

Praktizē savaldību. Brīdī, kad panākumi, liekas, veļas kā sniega bumba, gan pieaugdami apjomā, gan uzņemdami ātrumu, mums, šķiet, jāskrien līdzi. Impulss var kļūt reibinošs. Tomēr Salamana Pamācībās 23:4 mācīts: "Nenopūlē pārlieku sevi, lai tu kļūtu bagāts, atmet tādu savu gudrību."

Sagatavojies priekšdienām. Sajūtot panākumus, ir viegli iedomāties, ka tā turpināsies vienmēr. Patiesībā šodienas “karstā” tendence kļūst par rītdienas pagātni. Labāks paņēmiens, kā izmantot veiksmi, ir to lietot kā tramplīnu ilgtermiņa labklājībai. Rūpīgi pārdomājiet tādus jautājumus kā „Cik ātri mums jāaug?” un „Vai spēsim saglabāt tempu, ja pieprasījums saglabāsies?” Jēzus teica: "Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un papriekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai?” (Lūkas 14:28)

Atturieties no ego pieauguma. Panākumi var uzpūst pašapziņu. Tās ir bīstamas lamatas, no kurām iespējams izvairīties, ja iepriekš tās paredzi. Romiešiem 12:3 apustulis Pāvils dod padomu: “Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris.”

Autors Riks Boks

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.

7.4.14

Laicīgais darbs – un garīgās dāvanas

Kādas ir jūsu spēcīgākās puses darbā? Citiem vārdiem sakot, kā jūs aprakstītu unikālo talantu, spēju un pieredzes kombināciju, kuru jūs varat piedāvāt savai organizācijai vai uzņēmumam?

Dažkārt mēs atsaucamies uz “dāvanām,” un, iespējams, komentējam, ka kāds ir ļoti  “apdāvināts” kādā noteiktā jomā, piemēram, vadīšanā, administrēšanā, mārketingā, finanšu pārvaldībā, investīciju plānošanā, komunikācijās vai vēl kādā no funkcijām, kuras nepieciešamas sekmju gūšanai tirgū.

Pārdomājot mums raksturīgās īpašības, mēs nereti tās skatām saistībā ar gūtajiem panākumiem – spēju nopelnīt algas pieaugumu, sasniegt paaugstinājumu, gūt profesionālu atpazīstamību vai sasniegt kādu no daudziem personīgajiem mērķiem. Bet cik bieži jūs iedomājaties, ka, iespējams, jūsu unikālās dāvanas nav domātas, pirmkārt, jūsu labumam, bet gan priekš citiem?

Nesen kāds draugs sarunas laikā uzsvēra šādu domu. Kā rakstnieks un redaktors, es ļoti mīlu savu darbu, ar vārdiem izteikt domas, idejas un principus, kuri man liekas svarīgi un jēgpilni. Es saņemu prieku no tā, ko daru. Bet galu galā, ja tas, ko es izsaku caur rakstītu vārdu, netiek dalīts ar citiem vai arī citi to neuzskata par ko vērtīgu, patiesībā es velti izšķiežu savu laiku.  

Pirms vairākiem gadiem es dzirdēju kādu vīru citējam dzeju, kurai likās īpaša jēga: “Zvans nav zvans, kamēr tas nezvana; dziesma nav dziesma, kamēr to nedzied; un mīlestībai sirdī nav paredzēts mājot – jo mīlestība nav mīlestība, līdz tālāk to nedod.” 

Līdzīgi mēs varam teikt par personīgajām dāvanām, kuras mums nav īstas “dāvanas”, kamēr mēs tās nedodam tālāk citu labumam. Mēs varam gūt sev kādu labumu, lietojot mūsu dāvanas, bet pamatā tās mums dotas, lai kalpotu savām kompānijām, klientiem, akcionāriem un citiem.

Bībelē mēs varam atrast vietas, kur runāts par tādām “garīgajām dāvanām” kā ticība, gudrība, dziedināšana, mācīšana un vēl citām. Katra no tām ir dota: “lai nestu svētību” (1. Korintiešiem 12:7). Turpinājumā Bībeles nodaļā atsevišķās dāvanas salīdzinātas ar dažādām cilvēka ķermeņa daļām, atzīmējot, ka tās nevar funkcionēt neatkarīgi, bet gan kopā ar citiem orgāniem.

Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā Viņš gribēja. Bet, ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa.” (1. Korintiešiem 12:17-19)

Dažkārt mums ir kārdinājums būt īpaši lepniem par savām unikālajām spējām un talantiem. Tomēr mēs nekad  nedrīkstam aizmirst, ka mūsu panākumi ir atkarīgi no citu, kuriem ir atšķirīgas spējas, atbalsta. Un mēs esam mudināti novērtēt viņu ieguldījumu, tāpat kā mēs ceram, novērtēs mūsējo. “Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai … locekļi saticīgi gādātu cits par citu.” (1. Korintiešiem 12:24-25)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 /  www.cbmc.lv.