25.5.09

ATRAST CERĪBU, KAD VISS ŠĶIET BEZCERĪGS

Pirms kāda laika, kad ekonomika bija spēcīga un daudzi cilvēki baudīja labklājību, šķita, ka daudzi vēlas:

-       Pirkt lietas, kuras viņiem nav nepieciešamas, izmantojot naudu, kuras tiem nav, lai atstātu iespaidu uz cilvēkiem, kuri tiem nemaz nepatīk.

Tagad, kad ekonomiskā situācija kļuvusi smagāka un nenoteikta, es redzu, ka daudzi no šiem cilvēkiem:

-       Mēģina turpināt izskatīties lieliski, kaut arī iekšēji jūtas ievainoti, lai atstātu iespaidu uz citiem, kuri klusē, bet tāpat iekšēji jūtas ievainoti.

Man ir vairāki draugi, kuri pagājušā gadā katrs ir zaudējuši lielākas summas vai nu sabrūkot biznesam, vai arī zaudējot investīcijas. Tāpēc, ka katrs ir atšķirīgā garīgās attīstības stadijā, arī problēmas katrs uztvēra savādāk. Viena galējība – viņam liekas, ka ir līdz acīm mēslos, finanšu problēmas nav atrisināmas, un viņš atklāti runā par pašnāvību.

Pretēji tam, – citam (kurš patiesībā zaudējis lielāku naudas daudzumu) liekas, ka viņš līdz acīm ir mēslojumā un tūlīt būs unikāla iespēja izaugsmei, un ir optimistiski satraukts par to, kādi būs Dieva nākamie soļi.

Pirms daudziem gadiem, kad es tikko biju nolēmis nopietni pievērsties savai ticībai Dievam, draugs iedrošināja padziļināti izpētīt un pārdomāt dažas Rakstu vietas, kas ļoti veicina domas. Šajā laikā man nebija ne jausmas, ka drīzumā es virzīšos no salīdzinošas labklājības pozīcijas uz bankrotu. Vairākas no šīm Rakstu vietām, kuras mani noturēja no noslīkšanas mēslos, kurus sajutu ap sevi, bet tā vietā palīdzēja man augt, līdzīgi kā mēslojums, ir citētas šo pārdomu noslēgumā.

Ja jūs vai jūsu draugs šobrīd cīnās ar finansiālām problēmām un izaicinājumiem, un vēl nevēlas par to runāt, es iesaku iegādāties grāmatu ar nosaukumu „How To Survive The Economic Meltdown”, kuras autors ir Patriks Molejs (Patrick Morley), ko var izdarīt apmeklējot viņa mājas lapu: www.maninthemirror.org. Ja jūs vai jūsu draugs esat gatavi par to runāt, es iesaku jums draugu iepazīstināt ar Bībeli, tās patiesību un apsolījumiem, un mācīties, ko tā saka par pašreizējām cīņām.

Lūk, dažas man, it īpaši grūtību brīžos, kad liekas cerības zudušas, ļoti nozīmīgas Rakstu vietas:

"Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no Tā Kunga ko saņems." (Jēkaba 1:2 – 8).

"Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots. " (Romiešiem 5:3–5).

"Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit."  (Jeremijas 29:11 – 13)

Autors: Kens Korkovs

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv

CĪTĪBA: VĒRTĪGS ĪPAŠUMS

Augsti novērtētā Džima Kolinsa grāmata “No laba uz izcilu” ir kļuvusi par vienu no manām iecienītākajām grāmatām, jo viņa pētījumi apstiprina daudzus Bībeles principus, pat ja tas nav iemesls, kāpēc tā rakstīta. Viena no idejām, ko Kolinss apspriež savā grāmatā, ir tas, ko viņš nosauc par “profesionālo gribu”.

Paskaidrojot, ko domā ar frāzi profesionālā griba, viņš saka, ka tā “demonstrē nesatricināmu lēmumu darīt to, kas darāms, lai sasniegtu labākos ilgtermiņa rezultātus, lai arī cik grūti tas nebūtu”. Esmu šādu ideju novērtējis gan darba vidē, gan parējās dzīves situācijās, taču nezināju, vai tai ir kādas bibliskas saknes, kamēr nebiju lasījis pantu Bībeles Vecās Derības Salamana pamācību grāmatā.

Salamana pamācībās 12:27 tiek mācīts: "Sliņķis neceps savu medījumu, bet čakls cilvēks kļūst bagāts." Pētot šo rakstu vietu dziļāk un pārdomājot, kā tiek raksturots čaklums, es aptvēru, ka tas ir līdzīgi tam, kā Kolinss raksturo “profesionālo gribu.” Piemēram, viena no cītības definīcijām bija: “Neatlaidīga cenšanās, pievēršot uzmanību pat sīkumiem’’.

Ja jūs vēlaties vadīt izcilu kompāniju, tam būs nepieciešams cītība. Neizbēgami, ka būs dažādi pārbaudījumi un grūtības, bet, ja jūs būsiet neatlaidīgs un pievērsīsiet uzmanību pat vissīkākajām detaļām, jūs iegūsiet vērtīgu īpašumu.

Kā Bībelē skaidrots, šādas grūtības var veicināt vadītājam nepieciešamu īpašību formāciju. Jēkaba vēstulē 1:2-4 ir teikts: “Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.”

Līdzīgi kā koki un citi augi bieži izaug izturīgāki, ja tiem bijis jāiztur bargi laika apstākļi, mums bargs “klimats” darba vietās var palīdzēt attīstīt stingras rakstura īpašības. Neskatoties uz negatīvu apkārtējo vidi, mums centīgi ir jāturpina pildīt uzticētos uzdevumus.

Viens no agrās baznīcas visievērojamākajiem līderiem, apustulis Pāvils, min daudzus šķēršļus, kuri viņam bija jāpārvar, Kolinsa vārdiem sakot: “darīt to, kas darāms, lai sasniegtu labākos ilgtermiņa rezultātus, lai arī cik grūti tas nebūtu.” Pāvils apgalvo, ka viņš pārcieta ieslodzījumu, pēršanu, sišanu, kuģa katastrofu, nomētāšanu ar akmeņiem, dabas kataklizmas, bezmiegu, izsalkumu, slāpes, fizisko, garīgo un emocionālo stresu. Tā vietā, lai zaudētu drosmi, viņš neatlaidīgi ar cītību darbojās līdz galam.

Viņam neviens šķērslis nebija par lielu. Tāpēc viņš varēja rakstīt: “Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Romiešiem 8:38-39).

Iespējams vairāk kā jebkad mūs aptver neiedomājami, bezprecedenta izaicinājumi – nestabila ekonomika, straujas izmaiņas, globāla nenoteiktība – no līderiem prasa ļoti daudz. Vai jūs vēlaties sasniegt lielus mērķus, vīziju, kurai dziļi ticat? Jūs to varat piepildīt tikai ar čaklumu.

Autors: Riks Bokss

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv

LABI PABEIGT LABI SĀKTO

Pagājušajā reizē mēs runājām par to, cik svarīgi ir labi pabeigt - nav svarīgi, kā tu sāc, bet nozīme ir tikai tam, kā tu beidz. Bet kādi ir iemesli tam, ka nespējam labi finišēt? Kādēļ cilvēki sāk tik daudzsološi, bet beidz tik sarūgtinoši? 

Piemēram, kāds augsta līmeņa vadītājs, kurš citēts Mihaela Novāka 1996. gada grāmatā “Bizness kā aicinājums,” atsaucas uz personīgo pieredzi: “Es uzaugu kā baptistu mācītāja dēls. Es biju un vēl joprojām esmu stingri pārliecināts, ka vislielāko gandarījumu dzīvē sniedz iespēja izveidot augsti morālu un ētisku vidi, kurā katrs indivīds var un tiek stimulēts realizēt Dieva doto potenciālu.”

Diemžēl pēc vairākiem gadiem šis augsti vērtētais cilvēks bija iesaistīts paša kādreiz vadītās multimiljonu tehnoloģiju kompānijas sagrāvē. Korporācija kļuva starptautiski pazīstama ar savu neētisko biznesa praksi. Akciju turētāji zaudēja miljoniem dolāru, un tā kļuva par vienu no pirmajiem domino kauliņiem, kura kritiens ievadīja pašreizējo pasaules ekonomisko krīzi.

Kā kaut kas tāds var notikt? Es domāju par analoģiju ar melno krāsu, kura pil pa vienai pilei traukā ar balto krāsu. Baltā krāsa uzreiz nekļūst tumšāka. Patiesībā, ja to samaisa, tad pirmās melnās krāsas piles šķiet neatstāj lielu ietekmi. Bet laika gaitā, pievienojot arvien vairāk melnās piles, baltā krāsa pārvēršas pelēkā. Ja pievieno pietiekami daudz melno krāsu, baltā krāsa pārstāj būt balta, un, mainoties pelēkajiem toņiem, pakāpeniski kļūst tumšāka.

Cilvēki, ko vada vislabākie nodomi, kādu rītu nepamostas ar domu: „Esmu noguris būt labs, turpmāk būšu negodīgs un rīkošos neētiski, varbūt pat ļauni.” Nē, izmaiņas uzvedībā parasti progresē gandrīz nemanāmi. Tikai pēc ilgāka laika mēs redzam izmaiņu rezultātus.

Jūs varat teikt, ka problēma ir ļaušanās pašplūsmai, jeb novirzīšanās no kursa, līdzīgi kā neliela laiva dažas pēdas no krasta tiek vilkta arvien tālāk prom no tā nepārtrauktas atstraumes ietekmē. Tomēr parasti šādas izmaiņas pavada arī kādi signāli. Ja esam godīgi pret sevi, mēs šādas nelielas izmaiņas varam atpazīt – neliels kompromiss te, neliela patiesības sagrozīšana tur. Pārdomājiet dažas domas par ļaušanos pašplūsmai, kuras atspoguļotas Bībelē:

Novirzīšanās no kursa notiek, ja lolojam neproduktīvas domas. Nereti biznesa un profesionālie vadītāji sāk ar ideālistiskiem mērķiem, bet pamazām naudas, varas un prestiža vilinājums tos noved no ceļa. “Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā.” (1. Timotejam 6:9).

Novirzīšanās no kursa notiek, ja kļūstam nevērīgi pret patiesību. Pat labākie ētikas standarti un vērtības mums nepalīdzēs, ja mēs nepārtraukti sev par tiem neatgādināsim un tos nepielietosim praksē. “Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām” (Ebrejiem 2:1).

Novirzīšanās no kursa notiek, ja tiecamies uz nepareiziem mērķiem. Vadošs darbinieks, kura nodoms ir izskatīties labi, lai iegūtu papildus labumus, it viegli var novirzīties no labas biznesa prakses, falsificējot  atskaites, nepareizi prezentējot produktus vai pakalpojumus, vai manipulējot ar cilvēkiem. “Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.” (Mateja 6:24).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv

4.5.09

NAV SVARĪGI, KĀ TU SĀC, BET KĀ PABEIDZ

 

Šis ir gada laiks, kad uzplaukst dažādi motorizētie sporta veidi. Jūs varat izvēlēties NASCAR, F-1, Indy car, dragreisu, ātrumlaivas un vēl daudzus citus sacensību veidus. Bet neraugoties uz iemaņu un profesionalitātes līmeni, jebkuras šīs sacīkstes atspoguļo pamatprincipu, kurš darbojas arī citās dzīves jomās – nav svarīgi, kā tu sāc, bet nozīme ir tikai finišam.

Vai esat kādreiz strādājis kopā ar kādu, kurš sākotnēji liekas kā lielisks papildinājums jūsu komandai, bet pēc laika šķietami krīt nežēlastībā un viņa un jūsu kompānijas ceļi šķiras? Vai arī piedalījies kādā projektā, kurš sākas pilns ar entuziasmu un optimismu, bet interese pamazām izplēn, jo neseko acīmredzami rezultāti? Vai arī jūsu uzņēmums kādreiz ir uzsācis izmaiņas ar mērķi mainīt pieeju biznesam, un tikai pēc dažiem gadiem šī ideja izrādās pamesta un aizmirsta?

Šie ir tikai daži reāli piemēri tam, cik viegli ir kaut ko iesākt – jaunu darbu, projektu, hobiju, laulību - vai mainīt dzīvesveidu, lai uzlabotu veselību, bet ir daudz grūtāk uzturēt šo apņemšanos, lai novestu pasākumu līdz sekmīgam rezultātam. Tāpēc piemērots ir teiciens: ”Dzīve nav sprints, bet maratons.” Ikviens var izskatīties spēcīgs un ātrs distances pirmajos metros, bet, lai izturētu garu distanci, nepieciešama mērķtiecība, drosme, smags darbs, stingra apņemšanās nepadoties, neskatoties uz apstākļiem.

Šī doma par labu finišu, liekas daudzreiz atkārtojas, - varbūt pat dominē - Bībelē. Lūk, daži piemēri ieskatam:

Lai labi finišētu, jums ir jāzina, kur atrodas mērķa līnija. Sacensībām ar auto, motociklu, kājām, uz slidām, slēpēm vai savādākā veidā nebūs liela jēga, ja nezināsiet to ilgumu un kur jānokļūst. Līdzīgi gan profesionālajā, gan personīgajā jomā, mums ir jāzina, kurp doties, lai sasniegtu mērķi. ”Es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.(Filipiešiem 3:14).

Lai labi finišētu, jums jāfiksē jūsu virzība ceļā uz mērķi. Panākumu reģistrēšana ceļā uz mērķi ir ļoti svarīga, it īpaši, ja tas prasa lielus laika ieguldījumus. Pauzes, lai nosvinētu mērķa sasniegšanai būtiskus sasniegumus, var dot papildus iedrošinājumu un iedvesmu, lai izturētu atlikušo ceļu, par spīti izaicinājumiem un rutīnai. Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis...(2. Timotejam4:7).

Lai labi finišētu, jums jāsaprot, kas tieši jums ir jādara. Mūsu nodomu, sapņu un vēlmju precizēšana ir ļoti svarīga, lai labi finišētu. Tas var svārstīties, sākot ar vēlmi kļūt par labāko pārdošanas vadītāju, būt zināmam kā visgodīgākajam cilvēkam vai izveidot stabilu laulību. Kad esam noskaidrojuši, ko gribam izdarīt, varam spert noteiktus soļus, lai to sasniegtu. Kāds ir jūsu mērķis? Kāds ir teicis: „Ja jūs gribat trāpīt kaut kur, jūs tur arī trāpīsiet!” Savas zemes dzīves beigās Jēzus rezumēja sasniegto: Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevis(Jāņa17:4).Viss piepildīts!(Jāņa 19:30).

Savos vairāk nekā 60 uz zemes pavadītajos gados, es esmu tuvāk finišam nekā startam. Un ir vērts uzdot jautājumu: Vai es finišēšu labi – darbā, laulībā, attiecībās, aicinājumā? Cik labi veicas jums?

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv.

1.5.09

KĀ GŪT BAUDU NO DARBA

Pētījumi rāda, ka 82% cilvēku nepatīk viņu pašreizējais darbs. Diemžēl, lielākā daļa no viņiem neapzinās, ka viņi nav nolemti ciešanām darbā. Šo skaitli varētu jūtami samazināt, ja praksē pielietotu dažus vienkāršus principus, kurus Dievs mums prezentē Salamana pamācībās.

Šie trīs “noslēpumi” negarantēs paaugstinājumu vai darbu prestižā birojā, bet tie var būtiski izmainīt jūs un procesus, palielinot prieku jūsu darbā.

1. Nekad nepārtrauciet mācīties. Ja jūs nepieaugat profesionālajā vai personīgajā jomā, tad ar laiku jebkurš darbs kļūs mazāk pievilcīgs. Neviens nav apmierināts, ja stagnē. Labiem skolotājiem piemīt vēlme un spēja nepārtraukti mācīties. Lūk, trīs labākie apmācības paņēmieni:

- Mācieties no Dieva. Daži no labākajiem dzīves skolotājiem ir mācījušie no labākā skolotāja – no Dieva. Viņš ir izcils skolotājs, kurš zina, kā studenti vislabāk apgūs priekšmetu. Viņš lietoja varavīksni, lai mācītu drošību Noa. Viņš lietoja degošu krūmu, lai Mozum mācītu pārliecību. Un arī mūsdienās Viņš joprojām ir labākais skolotājs. Bībelē ir daudzi padomi ikdienai. Lasīt Rakstus un tos pārdomāt ir lielisks veids, kā mācīties no Dieva. „Kas kādu lietu gudri vada, tas atrod laimi, un svētīts ir tas, kas paļaujas uz To Kungu” (Salamana pamācības 16:20).

- Mācieties no kritikas. Lai arī nav viegli uzklausīt nepieciešamību ko mainīt, gudri cilvēki uzklausa cita cilvēka izteiktu kritiku un meklē patiesību teiktajā. "Kas pārmācību pieņem, ir ceļā uz dzīvību, bet, kas neievēro brīdinājumu, tas maldās" (Salamana pamācības 10:17).

- Mācieties no kļūdām. Veiksme nav laba skolotāja, jo tā var būt sekas daudzām no mums neatkarīgām sakritībām. Bet kļūdas gadījumā, cēloni atrast ir daudz vieglāk. Jautājums nav – vai mēs kļūdīsimies, jo visi kļūdās, bet – vai mēs mācāmies no kļūdām. „Jo taisnais krīt septiņas reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgst nelaimē?" (Salamana pamācības 24:16).

2. Sargiet savu integritāti. Kāda imidžs atstāj mirkļa iespaidu uz citiem, jo tas ir tas, ko ierauga no ārpuses. Bet cilvēka integritāte ir tā, kas atstāj ietekmi uz visu dzīvi, kas atklāj cilvēka patieso būtību. “Pareizi svaru kausi un taisnīgs svars ir no paša Tā Kunga, un visi atsvari somā ir Viņa darinājumi” (Salamana pamācības 16:11).

3. Vienmēr esiet centīgi. Viens no visnozīmīgākajiem padomiem Salamana pamācībās attiecībā uz darbu ir tas, cik svarīgi ir to darīt, pat sastopoties ar izaicinājumiem un problemātiskiem apstākļiem. “Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks” (Salamana pamācības 21:5). “Ja tu redzi vīru savā darbā tikušu, tad zini, ka tāds stāvēs ķēniņa priekšā un viņam nebūs kalpot šādiem tādiem zemiem ļaudīm" (Salamana pamācības 22:29).

Izraēla ķēniņš Salamans, Salamana pamācību autors un vīrs, kurš piedzīvoja praktiski visu, ko vien dzīve var piedāvāt, izdarīja šādu novērojumu: “Bet, ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un laicīgu mantu un piešķir viņam to laimīgo stāvokli, ka viņš var to baudīt, var ņemt no tā savu daļu un, pat neraugoties uz visām pūlēm, tomēr priecāties, tad tā ir Dieva žēlastības dāvana” (Salamans mācītājs 5:18).

Autors: Dr. Riks Vorens

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2009 / www.cbmc.lv.