30.6.11

Mācītājs, kurš nespēj pateikt vārdu „Jēzus”

Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir.” (Filipiešiem 4:11)

No jebkura viedokļa raugoties, Deivids Rings ir veiksmīgs Evaņģēlija sludinātājs. Šis pie konfesijām nepiederošais evaņģēlists runājis vairāk nekā 6000 draudzēs, kā arī nacionālajā televīzijā. Katru gadu viņš saņem ap 400 ielūgumu no dažādām draudzēm, kur dzirdēts par viņa iedvesmojošo vēsti.

Tomēr šis mācītājs par sevi saka: „Es pat neprotu pareizi pateikt vārdu „Jēzus”.” Viņa valoda ir neskaidra, gaita — nestabila. Ēdot viņa roka nevaldāmi dreb. Kad Deivids dzima, viņa smadzenes 18 minūtes nesaņēma vajadzīgo daudzumu skābekļa. Tādējādi attīstījās cerebrālā trieka. Viņš uzauga, juzdamies atstumts un ciezdams citu bērnu ņirgāšanos dīvainā runasveida un gaitas dēļ.

Bet viņš zināja, ka ir cilvēks, kurš viņu mīl. Viens cilvēks viņu vienmēr pieņēma un dāvāja drošības sajūtu. Kopā ar šo cilvēku, savu māti, viņš bija drošībā.

Tad notika traģēdija. Viņa mātei konstatēja vēzi, un viņa nomira. Arī četrpadsmitgadīgais Deivids Rings vēlējās mirt. Bet Dievs viņa skumjajā, vientuļajā dzīvē sūtīja žēlastības staru. Kādu dienu Deivids devās uz baznīcu un atrada Jēzu. Pirms tam viņš nebija pārliecināts, vai Dievs viņu mīl, jo viņš taču bija piedzimis ar cerebrālo trieku. Tagad viņš uzzināja, ka Jēzus viņu mīl tādu, kāds viņš ir.

Viņa attieksme izmainījās; izmainījās visa viņa dzīve. No tā brīža viņš paveica virkni „neiespējamu” lietu: pabeidza koledžu, apprecējās un kļuva par četru bērnu tēvu. Un, iespējams, visapbrīnojamākais bija, ka viņš piepildīja dievišķo aicinājumu kļūt par evaņģēlija sludinātāju.

Viņš saka: „Paraugieties uz mani. Man ir cerebrālā trieka. Kāda ir jūsu problēma?” Viņš izaicina cilvēkus beigt gausties un sākt dalīties, saskaitīt saņemtās svētības un ļaut Kungam sevi vadīt jaunos un dziļākos kalpošanas līmeņos.

Viņam patīk citēt Pāvilu: „Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Fil. 4:13) Tas ir Deivida dzīvesstāsts. Runājot viņa vārdiem, katrs no mums ieklibo Debesu valstībā. Bet, tur nonākuši, mēs skriesim!

(Autors: Viljams Džomsons)