3.3.11

Nacionālā piedošanas diena

Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” Efeziešiem 4:31 32.

Pirms kāda laika cilvēks, kuru nekad agrāk nebiju sastapis, atrakstīja man vēstuli ar kādu ideju. Viņš ierosināja: „Es ticu, ka mums ir nepieciešama Nacionālā piedošanas diena (vai nedēļa), kad ikviens draudzes mācītājs uzrakstītu vēstuli katram bijušajam loceklim, lūdzot piedošanu par jebko, ko draudze viņam ir nodarījusi, lai viņu emocionāli vai garīgi traumētu vai sāpinātu. Ir tūkstošiem cilvēku, kas agrāk bija daļa no mūsu ģimenes un kuri draudzi pametuši tādu apstākļu dēļ, par kuriem draudzei būtu jāatvainojas. Neticu, ka mūsu draudzes var augt, kamēr gan draudzē, gan ārpus tās ir dusmīgi, sarūgtināti cilvēki. Daudzus locekļus traumējuši skarbi vārdi, varbūt pat labi domāti vārdi, kas izteikti nepareizi vai neatbilstošā laikā. Mans ierosinājums būtu, lai katra draudze papūlētos uzzināt katra šāda cilvēka adresi un konkrētā dienā nosūtītu vēstuli, lūdzot viņa piedošanu par jebko, ko draudze izdarījusi, Viņu sāpinot.”

Man arī ir līdzīgas domas par bijušajiem draudzes locekļiem. Lai gan saprotu, ka mūsu galvenajai uzmanībai jābūt vērstai uz Jēzu un ka, galu galā, katrs pats ir atbildīgs par savu rīcību, es piekrītu arī tam, ka daudzi bijušie draudzes locekļi jūtas sarūgtināti un aizvainoti par īstiem vai iedomātiem aizvainojumiem, kurus viņi draudzē ir piedzīvojuši.

Piedošana ir brīnišķīgs dziedināšanas veids. Tas ir viens no patīkamākajiem vārdiem mūsu valodā. Tas ir Dieva veids miera un pilnības sasniegšanai.

Dievs piedošanu iestrādāja katrā mūsu būtības daļiņā. Dusmas, rūgtums un aizvainojums saēd mūsu ķermeni, laupot ne tikai spēku, bet novājinot imūnsistēmu. Mūsdienās dusmas tiek minētas kā viens no augsta asinsspiediena cēloņiem, un pētījumi pierādījuši, ka atvieglojumu no dusmām gūstam, iemācoties piedot, un tādējādi arī dusmu izraisītais asinsspiediens tiek pazemināts.

Žēlastības ceļš ir piedošanas ceļš, tādējādi arī ceļš uz dzīvi bez ļaunuma, rūgtuma, dusmām un niknuma. Aizvainojuma vietā — laipnība. Dusmu vietā — piedošana. Tas ir veids, kā uz šīs zemes un mūžīgajā dzīvē Dieva klātbūtnē sasniegt pilnību. Padarīsim šodienu par savu piedošanas dienu.

(Autors: Viljams Džonsons)