25.3.11

Manase: neticamās pārvērtības

Un nemitīgi Viņu lūdza. Tad Tas Kungs ļāvās pielūgties un uzklausīja viņa pazemīgo lūgšanu, un pārveda to atkal Jeruzālemē viņa ķēniņa varas godā. Tad Manase atzina, ka Tas Kungs patiesi ir Dievs.” 2. Laiku 33:13.

Ik pa laikam dzirdam stāstus, kā kāda cilvēka dzīve dramatiski izmainījusies pēc sastapšanās ar Jēzu Kristu, piemēram, no narkomāna kļūstot par kristieti, un tamlīdzīgi. Vai arī lasām kādu grāmatu, kurā detalizēti aprakstīti gadi, pirms cilvēks atradis Jēzu. Tomēr neviens no šiem stāstiem nestāv pat tuvu Manases piedzīvotajam.

Septītajā gadsimtā pirms Kristus Manase bija Jūdejas ķēniņš un tika uzskatīts par ļaunāko valdnieku, kāds jebkad dzīvojis. Viņš kāpa tronī, būdams vien 12 gadus vecs, un valdīja 55 gadus. Viņa stāstu varam izlasīt 2. Ķēniņu 21. nodaļā un 2. Laiku 33. nodaļā. Abās nodaļās stāsts par ķēniņa ļaunumu ir visnotaļ līdzīgs, bet Laiku grāmatā pievienotas intriģējošas detaļas.

Šis ķēniņš īstenoja apkārtējo valstu elku pielūgšanas praksi, un tādējādi tauta „rīkojās vēl ļaunāk nekā tās tautas, ko Kungs bija licis iznīdēt Izraēla bērnu acu priekšā” (2. Laiku 33:9). Viņš izveidoja baalu altārus un ašēras; viņš pielūdza visu debesu zvaigžņu pulku, to altārus ceļot pat Kunga templī. Viņš ziedoja savu dēlu uz uguns altāra (šausminoša prakse, saistīta ar uguns dieva pielūgšanu). Viņš atbalstīja zīlēšanu, vārdošanu un mirušo garu izsaukšanu. „Manase izlēja arī daudz nevainīgu asiņu, līdz kamēr Jeruzāleme kļuva to pilna no viena gala līdz otram.” (2. Ķēn. 21:16)

Vai kādreiz bijāt dzirdējuši par tik pretīgu uzvedību? Varētu šķist, ka šis tiešām bija cilvēks, kuram sen zudusi cerība uz pestīšanu. Ne tik strauji! Nekad nenovērtējiet žēlastības spēku par zemu. Nekad nepadodieties pat tad, ja uzskatāt, ka grēcinieks ir pazudis uz neatgriešanos.

Dievs atļāva asīriešiem iekarot šo zemi. Viņi sagūstīja Manasi, ievietoja viņam degunā riņķi, iekala vara važās un aizveda uz Bābeli. Un tieši tur šim nožēlojamajam Dieva ļaužu vadonim tika izmainīta sirds. „Viņš ļoti zemojās savu tēvu Dieva priekšā.” (2. Laiku 33:12) Viņš lūdza — un Dievs viņu uzklausīja.

Dievs mūs vienmēr dzird. Viņš izmainīja Manasi, un Viņš var izmainīt arī mūs. Nekad nepadodieties, ja runa par kādu grēcinieku, jo arī Dievs nekad nepadodas!

(Autors: Viljams Džonsons)