7.3.11

BEZDARBS - „DZIĻĀKU ŪDEŅU” IZPĒTE NĀKOTNEI

Pēdējo pāris gadu laikā, pieaugot bezdarbam mūsu pilsētā, es ievēroju, ka lielu laika daļu veltu cilvēku konsultācijām par viņu turpmāko karjeru. Kad cilvēks zaudē darbu, tā var būt biedējoša, postoša pieredze. Tomēr tas var būt lielisks laiks sevis pārvērtēšanai, balstoties uz savām stiprajām un vājajām pusēm, un vēlreiz pārdomājot Dieva plānu savai dzīvei.

Bieži cilvēki man zvana, apzvanot visus iespējamos, kuri varētu palīdzēt dabūt jaunu darbu, bet, diemžēl, man nākas secināt, ka viņiem nav skaidrības, ko turpmāk viņi vēlētos darīt. Kā jūs varat atrast piemērotu, tādu, kurš sniedz gandarījumu, darbu, ja nezināt, ko patiesībā gribat darīt, vai arī kam esat vislabāk piemērots?

Rezultātā visvērtīgākās sarunas ir, palīdzot saprast Dieva aicinājumu un nodomu turpmākajai dzīvei. Interesanti, ka šo aspektu attiecībā uz profesionālo izvēli daudzi cilvēki vispār nav apdomājuši. Daži pat jautā: “Kāds Dievam ar to sakars?” Viņiem vienīgais jautājums, iespējams, ir, cik naudas var nopelnīt, vai perspektīvais paaugstinājums.

Bet Bībelē mēs varam lasīt, ka Dievam ļoti rūp tas, ko mēs darām. Galu galā Viņš mūs ir radījis. “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Psalmi 139:14-16)

Cita Rakstu vieta Vecajā Derībā apliecina Dieva interesi par Saviem bērniem. “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.“ (Jeremijas 29:11)

Tādējādi, kad man kāds zvana, lūdzot palīdzību atrast jaunu darbu, es cenšos izdarīt vairāk nekā tikai norādīt uz iespējamo darba vietu. Es runāju ar viņiem, jautāju par interesēm, sapņiem, vēlmēm. Ne vienmēr tas ir vienkārši, it īpaši, ja cilvēks pirms tam par to nav īpaši daudz domājis. Bet kā mācīts Salamana pamācībās 20:5, "Padoms vīra sirdī ir kā dziļš ūdens, bet gudrs vīrs saprot, kā to izsmelt."

Viens draugs man stāstīja, ka kādreiz arī viņam kāds palīdzējis līdzīgā veidā. Cilvēks, ar kuru viņš konsultējies, gudri uzdevis divus saistītus jautājumus: “Ja tu varētu neņemt vērā naudu, vai tu joprojām darītu to, ko dari pašlaik? Un ja tev būtu pārliecība, ka nopelnīsi, cik nepieciešams, ko tu patiešām vēlētos darīt?” 

Neskatoties uz to, ka šie jautājumi šķiet vienkārši, nepieciešamas rūpīgas pārdomas. Jūsu atbildes var karjeru pagriezt pārsteidzoši citā virzienā.

Tātad, ja jūs esat bez darba, nepilnvērtīgi nodarbināts (jūsu kvalifikācija ir augstāka nekā prasa tas darbs, kuru pašlaik darāt), vai arī jūsu draugs meklē jaunu darbu, necentieties dot ātru atbildi, kur to atrast. Mēģiniet atklāt tos “dziļos ūdeņus”, kurus Dievs ielicis sirdī. Diskusijās pavadītais laiks var izrādīties pavadīts abpusēji izdevīgi.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.