31.5.11

Vīrs no tuksneša

Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis.” (Jāņa 1:6)

Šis vīrs no tuksneša stāvēja stalti izslējies. Jūdejas tuksneša saulē iededzis, ar dedzīgu un caururbjošu skatienu — viņš bija pieradis dzīvot un runāt tālu no sabiedrības kā vientuļa balss.

Viņu sūtīja Dievs. Viņš piedzima gados vecajiem Caharijam un Elizabetei, kuri sen bija atmetuši cerības kļūt par vecākiem. Viņš bija brīnuma bērns. Dievs viņu radīja; Dievam bija tam laikam paredzēta vēsts, un Jānis bija cilvēks, kuram bija lemts to pasludināt.

Arī viņam, tāpat kā Kristum, par kuru viņš sludināja, dzīve tika pārrauta pašā tās plaukumā. Tomēr, lai gan īsa, tā dega kā romiešu svece, izgaismojot pirmā gadsimta Palestīnā valdošo tumsību. Jēzus par Jāni Kristītāju sacīja: „Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā.” (Jāņa 5:35)

Kādu brīdi Jānis bija visnotaļ populārs. Viņu klausīties ieradās pūļi no Jeruzalemes, Jūdejas, no apgabala, kas atrodas ap Jordānu, un šie ļaudis vēlējās tikt kristīti, kas simbolizētu viņu grēku piedošanu (Mat. 3:5).

Arī farizeji un saduķeji ieradās noskaidrot, kas tuksnesī īsti notiek. Jāni Kristītāju klausīties nāca pat kareivji un muitnieki (Lūk. 3:12, 14).

Šis cilvēks bija tik populārs, ka daži izteica varbūtību: viņš ir ilgi gaidītais Mesija. To padzirdēja arī Jeruzalemes reliģiskā hierarhija, un tādēļ pie Jāņa tika nosūtīta delegācija ar jautājumu: „Kas tu esi?” (Jāņa1:19)

Bet Jānis, lai gan nesa pasaulei gaismu, pats tomēr šī Gaisma nebija. „Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.” (Jāņa 1:7) Jānis savu lomu apzinājās; viņš nekad necentās sev piesavināties vairāk par to, ko Dievs bija paredzējis. Daži viņa mācekļi jutās aizvainoti, kad parādījās Jēzus un Jāņa klausītāju pulks manāmi saruka. Bet Jānis tā nereaģēja. Viņš tos pamācīja: „Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.” (Jāņa 3:30)

Varētu būt ļoti grūti samierināties, ja redzat, kā zūd jūsu popularitāte. Vēl sarežģītāk ir kļūt par amatpersonas dusmu mērķi tāpēc vien, ka jūs sakāt patiesību. Tā notika ar Jāni. Viņš nonāca cietumā, jo bija negatīvi izteicies par ķēniņa Hēroda laulības pārkāpšanu ar viņa brāļa Filipa sievu.

Vientuļais tēls no tuksneša nomira vienatnē Hēroda cietumā. Izniekota dzīve? Tikai ne Dieva acīs! „Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis.”

(Autors: Viljams Džonsons)