10.5.11

DZIĻAS SAKNES, LAI PĀRCIESTU DZĪVES VĒTRAS

Nesen vairāki nelieli, bet pietiekami nopietni tornado šķērsoja mūsu novadu. Neviens negāja bojā, bet vairākas mājas guva nopietnus bojājumus, daudzi koki, izrauti ar visām saknēm, tika uzmesti virsū mājām. Šis notikums man atsauca atmiņā kāda japāņu uzņēmēja komentārus par novērojumiem pēc viesuļvētras.

Biznesmenis stāstīja, ka daudzi skaisti koki bija izrauti no zemes un izmētāti kā nezāles dārzā. Citi stalti koki stāvēja vētras neskarti. Viņš ievēroja kādu atšķirību – izgāztajiem kokiem bija sekla sakņu sistēma, un, kad nāca vējš ar lietu, tie krita samērā viegli.

Es domāju, ka to var piemērot visiem, kuri strādā mūsdienu mainīgajā biznesa un profesionālajā vidē. Nav šaubu, ka globālais tirgus ir piedzīvojis jucekli un negaidītas pārmaiņas. Ekonomikas apvērsums ir radījis problēmas gan atsevišķiem cilvēkiem, gan kompānijām, pat veselām nozarēm. Pastāvīga un paātrināta tehnoloģiju maiņa izsaukusi daudzu organizāciju grīļošanos. Vairākas no tām šajās neskaidrības un nezināmā vētrās neizdzīvoja.

Tad kā mums – cilvēkiem un korporācijām -  izturēt šos pārmaiņu vējus? Kā mums nekļūt izrautiem ar visām saknēm un neiet bojā?

Pamats ir noturīga „sakņu sistēma”. Runājot biznesa terminoloģijā, tas prasa misijas izpratni, tādu, kura ir skaidra darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem. Īsāk sakot: „Kas mēs esam un ko mēs darām?” Līdzīgi svarīgi ir definēt kompānijas vērtības. Tās atbild uz jautājumu: „Kā mēs darām to, ko darām?”  Citiem vārdiem sakot – kādi ir mūsu standarti, kurus mēs nekad nepārkāpsim, neskatoties ne uz ko.

Vēl viena svarīga sakņu sistēmas daļa ir vīzija – kur mēs esam šobrīd un kurp mēs dodamies? Jeb kā teikts Salamana pamācībās 29:18, “Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma.”

Mēs varam pieņemt apkārtējās vides vērtības, mēs misiju varam izvēlēties no dažādiem avotiem, mums var būt dažāda vīzija. Bet arī 21. gadsimtā viena sakņu sistēma ir ārpus konkurences – Dieva Vārds. Lūk daži piedāvājumi:

Stabils pamats. Runājot ar Saviem sekotājiem, Jēzus min līdzību ar būvniecību. “Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints.” (Mateja 7:24-25).

Nestabila konstrukcija ātri sagrūst. Jēzus brīdina par neprātu – zināt, kā ir pareizi, bet to nedarīt. “Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels.” (Mateja 7:26-27).

Mūžīgs pamats iztur visas vētras. Bībele deklarē, ka vislabākā sakņu sistēma ir tā, kura caur Jēzu Kristu enkurota pieaugošās attiecībās ar Dievu. Tā izveido misiju, definē vērtības un atklāj vīziju. “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā…” (Kolosiešiem 2:6-7).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.