23.5.11

„TVER MIRKLI” – SĀC ŠODIEN!

Filmā “The Dead Poets Society” (“Mirušo dzejnieku biedrība”) aktieris Robins Viljams spēlē ļoti radošu, zināmā mērā ekscentrisku literatūras profesoru koledžā. Darbības vieta ir Veltona, ļoti prestiža privātskola. Pirmajā nodarbību dienā profesors aizved studentus uz administratīvo ēku un sapulcina ap stikla skapi, kurā eksponēti iepriekšējo gadu skolas varoņu attēli.

Viljams jautā studentiem: "Ko jūs saklausāt viņus jums čukstam?"

Jaunie cilvēki, pārsvarā pirmā gada studenti, cītīgi veras uz skapi, bet nevar izdomāt, kā lai atbild uz šo jautājumu.

Redzot, ka studenti ir samulsināti, Viljams sniedz atbildi, kuru gaidīja no viņiem: „Viņi jums čukst: „CARPE DIEM””

Tad viņš turpina: "Tveriet mirkli! Iepriekšējo dienu līderi ir prom. Viņu iespējas mainīt esošo ir pagājušas. Jums ir jāsatver šī diena. Ir īstais brīdis, vajadzības ir bezgalīgas, un iespējas neaptveramas."

Profesors savu pārliecināšanu beidz ar  saviļņojošu repliku: "Tas, ko es dzirdu, nav čuksti, bet gan trompetes sauciens: „CARPE DIEM!””

Ir acīmredzams, ka mūsdienu darījumu pasaulē, neskaitot dažus aizrautīgos, uz mērķi orientētu cilvēku ir maz. Carpe diem, šie latīņu valodā teiktie vārdi, kuri aicina maksimāli izmantot iespējas, kuras rodas katru dienu, valdzina izcilas personas – patiesus pārmaiņu ieviesējus un jaunu nozaru atklājējus un pētniekus. Apskatot mūsdienu biznesa un profesionālo pasauli, es ticu, ka tas ir iztrūkstošais posms, kurš nepieciešams, lai nodrošinātu spēcīgu, pastāvīgu un produktīvu darba vidi.

Šodien es vēlos jūs izaicināt – sākt šajā nedēļā sekot jaunām iespējām un jomām, saprotot, ka to nav iespējams izdarīt bez cīņas. Bet esiet droši! 8. g. s. pirms Kristus Izraēļu Radītājs, Dievs teica savai tautai: "Carpe Diem. Es jūs izvedu no Ēģiptes un sakāvu ēģiptiešu armiju, tagad es vēlos paveikt ko lielāku. Man padomā ir jauna „iziešana”"!

Kā mums teikts Bībeles Vecajā Derībā, "Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs." (Jesajas 43:18-19).

Ļaujiet man dot padomu, sākot ar šo dienu: Ejiet soli solī ar Dievu! Sekojiet, lai Viņš strādā jūsu labā. Kā aktieris Robins Viljams teica filmā, tikai ar daudz lielāku pilnvarojumu – Dievs saka “CARPE DIEM!”

Autors: Roberts D. Fosters

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.