18.10.10

RAŽAS LIKUMI DARBĀ

Daudziem no mums biznesa un profesionālajā vidē lauksaimnieku dzīve ir tālu ārpus mūsu atskaišu sistēmas. Tomēr daudzi principi, kuri ir pamatā lauksaimnieciskai darbībai, ir piemērojami arī mūsu darbam. Piemēram, tāpat kā fermeris kultivē lauku, lai sētu sēklu ar ieceri novākt ražu, arī biznesā mums „jākultivē” perspektīvie klienti, veidojot ar viņiem attiecības un pārliecinot viņus, ka vislabāk apkalpoti viņi tiks, strādājot ar mums, nevis ar konkurējošiem uzņēmumiem.

Kāds cits princips, kurš attiecas uz tā sauktajiem „ražas likumiem”. Katrs, kurš pavadījis laiku strādājot lauku darbos, viegli sapratīs šos likumus, bet mums nevajag lauksaimnieku pieredzi vai būt beigušiem studijas agronomijā, botānikā vai lauksaimnieciskajā saimniekošanā, lai tos novērtētu. Patiesībā šos universālos likumus mēs varam atrast Bībeles Jaunajā Derībā Vēstules Galatiešiem 6. nodaļā:

Jūs novāksiet to, ko būsiet iesējuši. Ja jūs iesēsiet burkānu sēklas, jūs izaudzēsiet burkānus. Ja iesēsiet rāceņus, tad ievāksiet rāceņus. Attiecinot uz uzņēmējdarbību – ja jūs nepārtraukti demonstrēsiet neuzticēšanos attiecībā pret darbiniekiem, klientiem vai piegādātājiem, tad visdrīzāk, ka viņi atbildēs ar to pašu – neuzticēsies jums. No otras puses, ja mēs attieksimies pret cilvēkiem ar iejūtību un laipnību, visticamāk pretī saņemsim līdzīgu attieksmi. “…ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus” (Galatiešiem 6:7).

Jūsu raža ienāksies citā gadalaikā. Pat amatieris – dārznieks saprot, ka, iesējot sēklu vienā dienā, nevar gaidīt nobriedušus augļus nākamajā. Līdzīgi „sēklas” – labas vai sliktas, kuras iesējam šodien, savus augļus visbiežāk dod nākotnē. Cik bieži mēs dzirdam par biznesa līderiem, kuri tikai pēc daudziem gadiem izjūt agrāk pieļauto nekrietno darbību sekas? Viņi iespējams jau ir noticējuši, ka tikuši cauri sveikā, bet viņu darbības nāk atklātībā krietni vēlāk. Un arī otrādi, mēs varam ievērot visaugstākos godprātības un izcilības standartus savā darbā, bet neievākt augļus līdz nezināmai nākotnei: “…jo savā laikā mēs pļausim…” (Galatiešiem 6:9).

Jūs ievāksiet vairāk nekā būsiet iesējuši. Ja jūs iestādāt vienu kukurūzas graudiņu, jūs noteikti gaidāt, ka izaugs vairāk nekā tikai vēl viens. Visticamāk jūs sagaidāt izaugam veselu stublāju ar vālītēm. Līdzīgi biznesā, ja klients ir apmierināts ar mūsu darbu, mēs gaidām, ka viņš atgriezīsies vēl un vēl, lai veiktu citus darījumus, balstoties uz sākotnējo pozitīvo pieredzi. Bet, ja mēs cenšamies ieekonomēt, piedāvājot mazāk nekā solījām, vai mums būtu jābrīnās, ka klienti vai darbinieki cenšas mūs piemānīt līdzko rodas izdevība?  “Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību” (Galatiešiem 6:8).

Jūsu raža ienāksies, ja būsiet neatlaidīgs. Ikvienam var ienākt prātā laba ideja. Jebkurš var uzsākt interesantu biznesu. Un katrs var iesākt daudzsološu karjeru. Bet tikai cilvēks, kurš nepazaudē vīziju, var sasniegt panākumus un pārvarēt neveiksmes. Lauksaimniekus uzskatītu par negudriem, ja viņi apstrādātu laukus, sētu un laistītu, bet neievāktu sava darba augļus. Līdzīgi biznesā, kāda vērtība ir labam iesākumam un pamatīgam darbam, ja mēs nepaliekam tajā, lai redzētu kā mūsu sapņi piepildās? Pat vislabākajiem uzņēmējiem jāpieņem neveiksmes un sarūgtinājuma brīžus. Viņi ir gatavi to darīt, jo nezaudē fokusēšanos uz mērķi, pat ja apstākļi šķiet drūmi. “Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim” (Galatiešiem 6:9).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.