1.6.10

MĒS VISI ESAM RADĪTI KALPOT CITIEM

Dievs radīja katru būtni ar viņai raksturīgām zināšanām. Kā mēs to varam zināt? Bībelē Vecajā Derībā mums ir teikts: “Tavas rokas ir mani veidojušas un ar apdomu radījušas, kāds es viscaur esmu” (Ījaba 10:8). Daži radījumi skrien, citi lec, citi rok alas, vēl citi lido. Viņiem katram ir sava īpaša loma, kura balstās uz to, kādus Dievs viņus izveidojis. Tas pats attiecas uz cilvēkiem. Ikkatrs no mums esam unikāls, veidots darīt unikālas lietas.  

Pirms arhitekts ķeras pie jaunas ēkas projektēšanas, viņš uzdod jautājumu: „Kādam nolūkam šī ēka kalpos?” Iecerētā funkcija nosaka ēkas formu. Kā viņi mēdz teikt: „Funkcija nosaka ārējo veidolu.”

Pirms Dievs Tevi radīja, Viņš izlēma, kādu lomu Viņš vēlas, lai Tu spēlē uz zemes. Viņš plānoja, kā tieši lai Tu kalpo Viņam, un tad saskaņā ar to izveidoja Tevi. Tu esi tāds tāpēc, ka esi radīts speciālam nolūkam gan darbā, gan mājās, gan sabiedrībā.

Bībelē arī teikts: "Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu" (Efeziešiem 2:10). Vārds poēma cēlies no grieķu vārda, kuru varētu tulkot kā meistarība. Tu esi Dieva rokām darināts mākslas darbs. Tu neesi konveijera masu produkts radīts bez domas. Tu esi radīts pēc oriģināla projekta, viens pats, unikāls šedevrs.

Dievs ar iepriekšēju nodomu veidoja Tevi, lai Tu kalpotu Viņam tā, lai Tevis darītais un citu saņemtais labums būtu unikāls. Viņš rūpīgi salika gēnus un formēja DNS, lai iegūtu Tevi. Dāvids slavēja Dievu par šo rūpīgo un personīgo attieksmi, kuru Dievs parādīja, iecerot katru no mums: "Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina" (Psalmi 139:13-14).

Dievs ne tikai veica plānošanu pirms Tavas dzimšanas, bet arī katru Tavas dzīves dienu, lai uzturētu veidošanas procesu. Dāvids turpina: "Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas" (Psalmi 139:16).

Tas nozīmē, ka nekas, kas notiek Tavā dzīvē, nav mazsvarīgs. Dievs lieto visu, lai veidotu Tevi kalpošanai citiem un Viņam.

Dievs neko neiznieko. Viņš nepiešķirtu Tev spējas, talantus un dāvanas, individualitāti un dzīves pieredzi, ja nevēlētos to visu izmantot Viņa pagodināšanai. Iemācoties identificēt un saprast šos faktorus, Tu vari atrast Dieva gribu Tavai dzīvei.

Bībele saka, ka Tu esi „brīnišķi komplicēts.” Tu esi daudzu faktoru apvienojums: "Šī tauta, ko Es esmu Sev izredzējis, lai pauž Manu slavu” (Jesajas 43:21).

Autors: Riks Vorens

(www.cbmc.lv)