29.6.10

Jēzus cepurē

Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu.” Ebrejiem 2:14.

Kādas ir izredzes, ka sekulārā sabiedrībā grāmata par Jēzus dzīvi varētu kļūt par visvairāk pieprasīto un pārdoto izdevumu? Ne īpaši augstas. Tomēr austrāliešu izcelsmes žurnālists Kels Ričardss šādu darbu ir sarakstījis. 2003. gadā viņa grāmatas Aussie Bible („Austrāļu Bībele”) pirmais metiens tika pārdots mēneša laikā, un to iespieda atkārtoti.

„Austrāļu Bībele” nav Bībeles parafrāze, nedz arī tulkojums. Tajā izvēlētas vairākas evaņģēlijos aprakstītās epizodes un mācības, kas ieaustas mūsdienīgā stāstā par Austrāliju. Tāpēc grāmatai ir apakšvirsraksts — „Kela Ričardsa atstāstījums”.

Piemēram, šis būs stāsts no viņa grāmatas par ganiem: „Tonakt daži lopu dzinēji bija apmetušies netālajos aplokos un uzraudzīja savas aitas. Viņiem atpletās mutes, debesīs ieraugot Kunga eņģeli, pēc tam — Kunga varenību, kas strāvoja gaisā kā tūkstoš volti elektrības. Eņģelis teica:

„Pārstājiet blenzt kā neaptēsti mūļi! Es jums nesu ziņu. Tā ir reāla ziņa visiem, kas uz klāja. Šodien [..] ir piedzimis glābējs. Viņš ir Apsolītais, Ķēniņš un Kungs. Un jūs viņu atradīsit, ja sekosit manām norādēm — mazais puišelis ir ievīstīts trušādā un novietots barotavā.” Un, pirms lopu dzinēji paspēja nomurmināt: „Esmu gar zemi,” — debesīs parādījās neskaitāmi eņģeļi, no visa spēka dziedot: „Dievs ir varens! Dievs ir foršs! Un visiem, kas dzīvo uz šīs planētas un kuri ir Dieva pusē — miers un labs prāts! Un, starp citu, priecīgus Ziemassvētkus!” (Pēdējā frāze lopu dzinējus droši vien apmulsināja, jo tie nekad agrāk par tādiem Ziemassvētkiem nebija pat dzirdējuši.)

Jēzus, kurš mira pie romiešu krusta netālu no Jeruzālemes, dzīvo arī šodien. Viņš ir Otrais Ādams un tāpēc — Universāla Persona. Mums vajadzētu vairāk pētīt Svētos Rakstus, lai par Viņu uzzinātu pēc iespējas vairāk. Bet, lai kur mēs būtu — pie datora, virtuvē, skolā —, mums vajadzētu iztēloties Viņu sev līdzās. Jo Viņš tur ir.

Varbūt Viņam galvā ir beisbola cepure, varbūt — nolietota platmale.

(Autors: Viljams Džonsons)