7.11.11

No kā jūs baidāties?

31. oktobrī visās Amerikas Savienotajās Valstīs ir paraža atzīmēt Visu Svēto dienu, kad miljoniem bērnu un daži vīrieši un sievietes uzvelk kostīmus, sākot ar multfilmu un TV personāžu līdz pat raganu un spoku tērpiem. Daudziem cilvēkiem šķiet galvenais mērķis ir izlikties pēc iespējas drausmīgākiem.

Tomēr mums nav nepieciešams Helovīns, lai piedzīvotu bailes. Ikdienas dzīve un darbs var būt pietiekoši biedējoši. Tie var būt gan zemestrīču vai viesuļvētru, vai cunami draudi, gan pastāvīgas bažas par nestabilo pasaules ekonomiku, ir daudz dažādu lietu, kuras var mums likt baiļoties un nervozēt.

Piemēram, pirms dažām dienām bailes izsauca straujas akciju tirgus svārstības. Vienalga, vai cenas cēlās vai kritās, tam nebija nekāda sakara ar patreizējo brīdi, bet gan ar tā saucamo „ekspertu” prognozēm jeb bažām par to, kas nākotnē var notikt. Jaunumi ziņās, pat baumas, var radīt haosu investoru vidū visā pasaulē.

Katrs no mums laiku pa laikam no kaut kā baidās. No kā mēs visbiežāk baidāmies: No iespējas  zaudēt darbu? No ievērojamas lejupslīdes biznesā? Ka apsolītā paaugstinājuma vietā to saņems kolēģis? Ka nespēsim izturēt konkurences cīņu? Pazaudēt būtisku komandas locekli vai nespēt noalgot atbilstošu aizvietotāju nupat no darba aizgājušam darbiniekam?

Apstākļos, kad saprotam, ka nespējam kontrolēt situāciju un iespējamais iznākums ir neskaidrs, bailes ir dabīga reakcija. Bet kā ir tad, ja mums ir pārliecība, ka situācija tiek kontrolēta un to vada kāds, kuram prātā ir labākais mums iespējamais iznākums? Vai tas bailes padarītu mazākas vai pat tās pilnībā novērstu? Aplūkosim dažas lietas, ko par bailēm un kā ar tām tikt galā saka Bībele:  

Mēs nesam vieni. Kad piedzīvojam grūtus laikus vai arī sastopamies lielām nelaimēm, vienas no mūsu lielākajām bailēm ir palikt aci pret aci ar apstākļiem vienatnē. Dievs apsola, ka Viņš vienmēr būs kopā ar tiem, kuri tic Viņam, gan darbā, gan mājās, gan ceļojumā tāpat kā visur citur, lai kur arī tas dotos. “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku” (Jesajas 41:10). “Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu?” (Ebrejiem 13:5).

Cauri grūtībām mēs tiekam vadīti.  Ir mierinoši, ja mūs pavada kāds, kurš pazīst apstākļus un izaicinājumu būtību, ar kuriem mums jāsastopas, līdzīgi kā gans pazīst dažkārt bīstamu reljefu ganībām, uz kurām vada aitas. “Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis …” (Psalmi 23:4).

Bailes nav vienīgā iespēja. Ticība Dieva tālredzībai, aizsardzībai un nodrošinājumam var dot mums pārliecību, ka, lai cik arī biedējoša liekas tagadne vai nākotne, mums nav jāpadodas izmisumam un bailēm. “Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu” (2. Timotejam 1:7). “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt” (Mateja 11:28).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.