16.11.11

Noteikumi un attiecības – meklē labu līdzsvaru

Līdzīgi kā daudzās ģimenēs, arī darba vietās, šķiet, cīnās ar vēlmi sasniegt atbilstošu līdzsvaru starp noteikumiem un disciplīnu no vienas puses un pietiekamu vietu darbinieka brīvībai un individualitātei no otras puses. Dažas organizācijas atļauj par daudz, ļaujot savam personālam gandrīz visu, kas viņiem liekas atbilstošs. Citas ir pārāk striktas, ierobežojot darbinieku rīcību un uzvedību.

Vadot biznesa nodarbības, man patika mācīt sekojošu formulu:

"Noteikumi + Attiecības = Uzņēmuma integritāte.”

Mana daudzgadīgā pieredze uzņēmējdarbībā ir devusi pārliecību, ka šis balanss ir izšķirošs, lai darba vide būtu veselīga un produktīva. Ja jums ir noteikumi, bet attiecības ļoti nedaudz, visticamāk, jūs piedzīvosiet pretestību.

No otras puses, ja jūs liksiet lielu uzsvaru uz attiecību veidošanu, bet nebūs pārdomātas, iedibinātas ikdienas rīcības un uzvedības vadlīnijas, jūs varat pieredzēt haosu.  Spējot sabalansēt šos abus aspektus, jūs saviem cilvēkiem sniedzat pārliecību, ka rūpējaties par viņiem, tai pat laikā no viņiem sagaidot rezultātus uzņēmuma misijas un vērtību realizēšanā un uzturēšanā.

Romiešiem 13:3 mācīts: "Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi, dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu."

Problēmas rodas, ja darbiniekiem nav skaidrs, ko nozīmē „rīkoties pareizi”.  Kā vadītājiem mūsu uzdevums ir to norādīt skaidri un efektīvi. Sociologi ir izpētījuši, ka bērni vislabāk jūtas tad, kad saprot robežas, vienalga mājās vai skolā. Līdzīgi biznesa un profesionālajā vidē cilvēki raugās uz saviem vadītājiem, sagaidot saprotamus nosacījumus darbu veikšanai. 

Noteikumi un vadlīnijas, kad tos sagatavo cilvēki, kuri paši pakļausies tiem, nav ierobežojoši. Patiesībā tie dod iespēju, jo cilvēki saprot, ka viņi ir brīvi lietot savus talantus un spējas, ievērojot noteiktās robežas. Bez šādiem noteikumiem darbinieki var apjukt, pat kļūt dezorientēti bailēs pieļaut kādu kļūdu.

Alternatīva ir ļaut personālam pašam noteikt savus standartus, kas var novest pie haosa. Kā stāstīts Salamana pamācībās 29:18: “Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma; bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības.”

Noteikumu izstrādāšana nav tikai ar mērķi kontrolēt cilvēkus var demoralizēt, tādēļ vadlīniju uzdevums ir kalpot produktivitātes paaugstināšanai un jūsu nodarbināto apmierinātības pieaugumam.

Spēcīgi, efektīvi vadītāji zina, kā līdzsvarot žēlsirdību un disciplīnu. Un jūs?

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.