21.11.11

Kā karjeru padarīt “ugunsdrošu”

“Jūs esat visugunsdrošākā persona šajā ofisā.” Šie bosa teiktie vārdi, kuri norādīja uz darba vietas saglabāšanu, sekretārei sniedza saprotamu atvieglojumu, laikā, kad uzņēmumā tika veikta būtiska štatu samazināšana. Neskatoties uz apkārtējo nemieru kolēģos, viņa izjuta zināmu komfortu, sajūtoties “ugunsdroša”.

Tā kā globālā ekonomika turpina svārstīties, daudzas kompānijas joprojām spiestas samazināt darbinieku skaitu, lai saglabātu vai atgūtu konkurētspējīgas pozīcijas šajā izaicinājumiem pilnajā laikā. Šādā nestabilā vidē zināt, kā padarīt savu karjeru “ugunsdrošu”, ir ļoti derīga darba prasme!

SAGLABĀ KARJERU LĪDZSVARĀ PAT, JA TIEC ATLAISTS. Iespējams, jūs vairs nevarat padarīt ugunsdrošu savu pašreizējo darbu, bet jums tas ir jāizdara ar savu karjeru ilgtermiņā. Mēs varam redzēt labu piemēru Bībelē, Vecajā Derībā:

Pirmajā Mozus grāmatā mēs varam lasīt par Jāzepu, uzticamu vīru ar brīnišķi krāsainiem sapņiem, kurš divreiz tika notriekts no karjeras kāpnēm. Pirmoreiz, tiekot iesviests bedrē, un vēlāk cietumā. Viņa brāļi, ģimenes valdes sēdē deva pirmo grūdienu. Vēlāk priekšnieka sieva viņu nepatiesi apsūdzēja, kā rezultātā Jāzeps nonāca aiz restēm. Nevarētu teikt, ka tas  ir ideāls ceļš pa karjeras kāpnēm.

Tomēr Jāzeps zināja, kā savu karjeru padarīt ugunsdrošu, un to beidza uz Ēģiptes kāpņu augstākā pakāpiena. Patiesībā viņš saviem brāļiem nodevību piedeva sakot: “Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis…” (Pirmā Mozus grāmata 50:20).

PARĀDI SAVU RAKSTURU, APVALDOT LEPNĪBU. Lepnība kavē kalpošanu un aptur Dieva žēlastības plūsmu (Viņa nepelnīto, beznosacījumu laipnību). “Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību” (Jēkaba 4:6). Lepnībai ir tieksme sagrozīt skatu uz realitāti līdz pat pilnīgam aklumam. Vēl lepnība dod motivāciju un ieročus jūsu ienaidniekiem, lai veicinātu jūsu krišanu.

PARĀDI SAVU RAKSTURU, TUROT SOLĪJUMUS. Cilvēki, kuri pilda solīto, beigās nonāk lielajā teltī svētajā kalnā! “Kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu” (Psalmi 15:1;4). Atcerieties, ir daudz vieglāk turēt solījumus, ja jūs tos nedodat daudzus, tad ir daudz ticamāk, ka spēsiet piepildīt katru no tiem. Raksturs pieaug ātrāk, ja ne īpaši svarīgi solījumi tiek turēti arī „mazajiem cilvēkiem”, tiem kuri mūsu mērķu un vēlmju piepildīšanai šķiet „mazsvarīgāki”, tomēr arī ir pelnījuši, lai pret tiem izturētos godprātīgi.

PARĀDI SAVU RAKSTURU, IZTUROTIES PRET IKVIENU KĀ ENĢELI.  “Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus” (Ebrejiem 13:2). Jūs nekad nezināt, kurš beigās būs jūsu boss. Ir teiciens, ka kāpjot pa korporatīvajām kāpnēm augšup, jāuzmanās, kam jūs uzkāpjat, jo nekad nevar zināt ar ko satapsieties, pa tām kāpjot lejup! Neuztraucaties par tiem, kuri, lai tiktu uz priekšu, izmanto citus cilvēkus, jo parasti viņi beidz ar galvas zaudēšanu.  “Es redzēju kādu bezdievi darām varas darbus un kuplojam kā Libanona ciedra koku, bet, kad es atkal gāju garām, viņa vairs nebija, un, kad es viņu meklēju, es to vairs neatradu.” (Psalmi 37:35,36)

Autors: Riks Vorens