23.11.11

Ne mans, bet Viņa darbs

Bet, kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna.” (Romiešiem 4:4)

Kad cilvēks pirmo reizi aptver, ka Dievs viņam piedāvā brīvību, mieru un piepildījumu caur taisnošanu ticībā Jēzum, tad velns sāk ļoti uztraukties.

Cik ilgi vien iespējams, viņš vienmēr ir centies aizturēt ikvienu no jebkādas interesēšanās par Dievu. Viņš nevēlas, ka kāds ietu pie Jēzus un atrastu mieru. Jo tālāk mēs atrodamies no Dieva, jo labāk tas viņam patīk. Bet ja viņam neizdodas atturēt mūs no Jēzus pievelkošās varas, atturēt mūs no iedziļināšanās Dieva lietās, tad viņam ir cita taktika.

Vispirms viņš mēģina panākt, lai mēs paši censtos kļūt taisni. Ir iespējams veltīgi izšķiest daudzus gadus, grūti pūloties izmainīt ārējās lietas, mēģinot kļūt pietiekami labiem, lai Dievs varētu mūs pieņemt.

Tomēr beidzot saprotam, ka taisnība iegūstama vienīgi ticībā Jēzum. Mēs saprotam, ka ārējā pievilcība nav pietiekama; redzam, ka mūsu sirds ir ļauna un to nevar pārvērst, pat ja izdodas izmainīt savu uzvedību. Te atkal velns ir klāt ar citu mānīgu piedāvājumu. Viņš mēģina panākt, lai mēs sāktu piestrādāt pie savas ticības. Viņš sniedz visādus argumentus par labu pozitīvai domāšanai un skubina koncentrēties uz ticēšanu. Viņš mēģina panākt, lai mēs vairāk interesētos par apsolījumu pieprasīšanu nekā par To, kurš šos apsolījumus ir devis. Kad lūdzam tikai tāpēc, lai mūsu lūgumi tiktu paklausīti, bet nesaņemam gaidītās atbildes, viņš var izpostīt mūsu ticību Dievam brīdī, kad to praktizējam.

Kad atzīstam, ka ar savām pūlēm nespējam iegūt taisnību vai ticību, velns ir klāt ar savu pēdējo mēģinājumu atturēt mūs no tuvošanās Kristum. „Tagad tu visu esi pareizi sapratis,” viņš saka. „Tev atliek vienīgi pakļauties. Ir jāpieliek visas pūles un jāpakļaujas!”

Daudziem, kas atkārtoti pielikuši vislielākās pūles nodoties jeb pakļauties Dievam, par prieka vēsti ir kļuvusi atziņa, ka pakļaušanās ir pilnīgi tāda pati dāvana kā taisnošana un ticība. „Neviens pats sevi nespēj atbrīvot no sava es. Mēs varam tikai atļaut, lai šo darbu mūsos izdara Kristus.” („Kristus līdzības”, 159. lpp.)

Visas dāvanas, ko Dievs vēlas mums dot – taisnošana, miers, ticība, uzvara, mūžīgā dzīvība un pat nodošanās Viņam –, ir iegūstamas tikai vienā veidā – caur personīgām attiecībām ar Devēju.

(Autors: Moriss Vendens)