25.4.11

Vīrietis bez smokinga

Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? — Bet tas palika kā mēms.” (Mateja 22:11 12)

Vai esat pamanījuši, ka kāzās, lai cik rūpīgi plānotās, parasti pēdējā brīdī notiek kādi negadījumi? Reiz ar draugiem apmainījāmies stāstiem par kāzām (visnotaļ izklaidējošs pasākums!), un viena sieviete pastāstīja atgadījumu, kuru bija redzējusi.

Viss bija gatavs LIELAJAM NOTIKUMAM — līgavas māsu kleitas, medusmēneša plāns, svinības un tā tālāk. Līgavaiņa vedējiem bija noņemti mēri smokingiem, tie jau bija sagatavoti un aizvesti uz baznīcu. Nekas netika atstāts likteņa ziņā.

Bet iedarbojās Mērfija likums. Kad līgavaiņa vedēji ieradās, lai pārģērbtos savos smokingos, viena smokinga trūka. Viens no tiem bija aizmirsts darbnīcā. Todien bija svētdiena, un darbnīca bija slēgta. Ko darīt? Kāds palūkojās apkārt, īpašu uzmanību pievēršot līgavaiņa vedēju augumiem, un veica ātrus aprēķinus. Un tā, laulības sākās laikā, divi līgavaiņa vedēji aizveda līgavas un līgavaiņa vecākus un vecvecākus uz viņiem paredzētājām vietām. Šie puiši paveica savu darbu un pazuda.

Pēc īsas pauzes sākās kāzu procesija, tad — laulību ceremonija. Pēc tās atkal bija neliela pauze, tad divi līgavaiņa vedēji pavadīja viesus ārā no baznīcas.

Šī sieviete stāstīja, ka pasākuma laikā dievnama palīgtelpās visu laiku esot sēdējis kāds vīrietis apakšveļā, bet nekad viens un tas pats.

Arī Jēzus līdzībā par kāzu svinībām ir pārsteiguma elements. Patiesībā tajā ietverta pat vesela virkne pārsteigumu. Ķēniņš sarīko lielas viesības, bet uzaicinātie neierodas. Sadusmots viņš pavēl kalpiem doties uz pilsētu un atvest visus, labus vai sliktus, kurus vien ierauga. Tad ierodas pats ķēniņš un novērtē apstākļus. Viens cilvēks izceļas: viņam mugurā nav ķēniņa sagādātā smokinga. Un viņš tiek izraidīts.

Mēs visi esam aicināti uz lielajām kāzām. Mēs tajās īsti neiederamies, bet tomēr esam ielūgti. Mēs nezinām, ko vilkt mugurā, bet Ķēniņš mums katram ir sagādājis tērpu — katram atbilstošo lielumu! Bībele saka, ka šis „smokings”, kas mums dod iespēju pilntiesīgi piedalīties lielajās Debesu svinībās, ir Kristus taisnība, Viņa nopelns. Tā ir Viņa dāvana mums.

(Autors: Viljams Džinsons)