25.4.11

Dziedinošā žēlastība

„[Dievs] sacīja: „Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” (2. Mozus 15:26)

Dievs mums novēl dzīvības pilnību, veselu miesu, prātu un garu. Gadsimtu gaitā draudze pieļāvusi lielu kļūdu, koncentrēdamās tikai uz cilvēka iekšējo pasauli un atstādama novārtā fizisko veselību. Patiesi, pirmajā gadsimtā kristietību pārņēma grieķu filosofijā pamatotas idejas, kas nomelnoja miesu jeb (labākajā gadījumā) atstāja to novārtā.

Tieši no šīs atkāpes izveidojās iedomātais klosteru ideāls, celibāts un ķermeņa pakļaušana. Šī doma ir pretrunā ar radīšanas stāstu, kur pats Kungs rada cilvēka ķermeni.

Kad Dieva Dēls ieradās uz zemes, lai mums parādītu, kāds ir Dievs, un atjaunotu visu, kas grēka dēļ bija zaudēts, Viņš daudz laika pavadīja dziedināšanas kalpošanā, atdodams neredzīgajiem acu gaismu, nedzirdīgajiem — dzirdi, tiem, kas nespēja runāt, — viņu valodu, cilvēkiem ar kustību traucējumiem — spējas kustēties, ļaudīm ar garīgām problēmām — veselo saprātu. Jēzus pastāvīgi bija ceļā, Viņam sekoja veselības pilna gaisotne. Pēc tam, kad Viņš bija izgājis cauri ciematam, tajā vairs nebija neviena slima cilvēka.

No Jēzus plūda patiesa žēlastība, dziedināšanas žēlastība! Iedomājieties dzīvi sabiedrībā, no kuras būtu iznīdētas sāpes, kurā neviens nejustu kādus fiziskus traucējumus vai satraukumu un kurā nebūtu bēru! Jēzus izjauca katras bēres, kuras apmeklēja. Nāve Viņa priekšā bēga, jo Viņš ir Dzīvības Devējs. Mēs patiesi varam teikt, ka Jēzus darbs bija dziedināšana. Neatkarīgi no cilvēku problēmām, Viņš tos padarīja veselus.

Interesanti, ka grieķu vārds „sozo” tiek lietots gan kā „glābt”, gan „dziedināt ķermeni”. Piemēram, kad Jairs lūdz Jēzu izdziedināt viņa meitu (Marka 5:23), viņš lieto vārdu „sozo”, bet šis vārds izmantots arī Lūkas 19:10: „Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt [„sozo”] pazudušo.”

Izraēla tautai Dievs sacīja: „Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” Viņš joprojām ir arī mūsu ārsts. Mūs nevar izdziedināt pat prasmīgākais ārsts; viņš vai viņa vienīgi pārstāv to dziedināšanas procesu, kuru spēj paveikt vienīgi Dievs.

Jēzus pavadīja savu dzīvi, palīdzot cilvēkiem kļūt veseliem. Viņš to dara arī šodien. Vienīgi Viņa žēlastība var tumšas dienas pārvērst cerībā un jaunā dzīvē. Un arī mums, kas apgalvojam, ka esam Jēzus sekotāji, jābūt dziedināšanas instrumentiem vai pārstāvjiem. Neatkarīgi no tā, vai un kā esam iesaistīti dziedinošajā kalpošanā, mūsu misija ir palīdzēt cilvēkiem kļūt veseliem.

(Autors: Viljams Džonsons)