1.11.10

PIELŪGŠANA UN DARBS – NEIESPĒJAMĀ MISIJA?

Kā jaunam Jēzus sekotājam man tika iemācīts tas, cik svarīgi ir ik dienu pavadīt laiku vienatnē, pielūdzot Dievu. Es tiku iedrošināts runāt ar Viņa Tēva sirdi, godīgi daloties savās cerībās un sapņos. Ne mazāk svarīgi, man bija arī jāklausās Viņa atbildes, kamēr es meditēju un iegaumēju Viņa vārdus man Svētajos rakstos. Manai kalpošanai Viņam vienmēr bija jāpārklājas ar manu iešanu kopā ar Viņu.

Sākumā tas likās kā kārtējais kristīgas dzīves pienākums. Ja man laiks Kungam bija tikai dažas minūtes no rīta (vai pat vairākas izlaistas dienas), es centos Viņam kalpot un izpildīt savus garīgos pienākumus citos veidos.

Patiesībā es ne vienmēr gribēju no rīta pavadīt savu laiku ar Dievu, taču gribēju to gribēt. Es gribēju tādu izsalkumu pēc Dieva klātbūtnes, kuru nevarētu apmierināt sasteigts rīta našķis, neatkarīgi no priekšā esošās dienas prasībām. Tāpēc es turpināju lūgt: „Kungs, radi manī apetīti pavadīt laiku Tavā klātbūtnē.”

Galu galā manas emocijas sāka sekot manai paklausībai. Grāmatā „Vēloties Dievu” Džons Paipers ļoti skaisti runā par jautājumu, kā rast motivāciju laika pavadīšanai ar Dievu:

“Pielūgšana ir veids, kā atstarot Dievam viņa vērtības spožumu... Spogulis, kas noķer viņa spožuma starus, un atstaro tos atpakaļ pielūdzot, ir prieka pilnā sirds. Vēl viens veids, kā to pateikt ir: „Cilvēka galvenais uzdevums ir cildināt Dievu, viņu vienmēr izbaudot.”

Kļūstot konsekvents ik rītu pavadītajā laikā ar Kungu, kā rezultātu jūs sāksiet izjust Viņa klātbūtni dienas laikā svaigā un vitālā veidā. Tālāk tekstā es, Bila Braita grāmatas „Dievs: Atklāj Viņa Raksturu” materiāla iespaidots, parādīšu dažus no finansiāliem pielietojumiem šiem Viņa solījumiem, taču Dieva solījumus var piemērot plašam dzīves izaicinājumu spektram.

Kad mēs esam apjukuši, Dievs mūs vadīs. Mēs varam paļauties, ka viņš mums palīdzēs pieņemt pareizus finansiālus un ieguldījumu lēmums. Viņš sola: "Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci." (Psalmi 32:8).

Kad mums ir bail, Dievs mūs pasargās. Darba zaudējums, nepietiekams pensiju fonds vai trauksmains investīciju tirgus var likt mums baidīties no nākotnes. Bet mēs varam rast sirdsmieru Viņa uzaicinājumā: "Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums" (Pētera 1. vēstule 5:7). Ja mēs Viņam uzticamies, Viņš mūs pasargās un dos pašapziņu, kas pārspēs mūsu bailes.

Kad mums pietrūks drosmes, Dievs mūs iedrošinās. Nav viegli pieturēties pie stingra budžeta, kad ir tik daudz lietu, ko mēs vēlētos nodrošināt savām ģimenēm vai izbaudīt paši. Un ir nepieciešama apņēmība pieturēties pie ilgtermiņa ieguldījumu plāna, kurš šķietami neiet kā plānots. Kad mēs cīnāmies ar sarūgtinājumiem, Dievs mums saka: "Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi." (Jozuas 1:9). "Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!" (Jesajas 41:10).

Kad mums sāp, Dievs mūs mierinās. Lai arī Dievs ar mums ir vienmēr, savu klātbūtni viņš parāda īpašos veidos tad, kad tā mums visvairāk nepieciešama "Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās...." (2. Korintiešiem 1:3,4).

Runājot praktiski, kā Dievs šos solījumus piepilda? Reizēm viņš maina apstākļus, taču biežāk viņš maina mūsu perspektīvu. Viņš vēlas mūs vadīt, sargāt, iedrošināt un mierināt – caur Savu Vārdu, caur lūgšanām, un vadot caur Savu Garu, kad mēs vienatnē ar Viņu pavadām laiku. Mūsu Tēvs gaida, lai atvērtu mūsu sirdis, un mēs redzētu – un priecātos – par Viņa mīlestību un uzticību.

Autors: Ostins Priors

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.