4.11.10

Pāri plūstošā žēlastība

Bet žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumam: viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitāmi ir miruši, bet Dieva žēlastība un viena cilvēka — Jēzus Kristus — nepelnītā žēlastības dāvana daudz vairāk nākusi pār šiem neskaitāmajiem.” Romiešiem 5:15.

Apbrīnojamajā Rakstu vietā, kas ir daļa no apbrīnojamās Vēstules romiešiem — grāmatas, kas aizsāka reformāciju, apustulis Pāvils Ādamu pretstata Jēzum Kristum. Balstoties uz šo salīdzinājumu, rodas virkne citu pretstatu: grēks un taisnība, nāve un dzīvība, sods un dāvana.

Un vārds, kuru apustulis Pāvils lieto atkārtoti, ir „haris” — žēlastība.

Diemžēl šī Rakstu vieta jau gadsimtiem ilgi izraisījusi nebeidzamus strīdus. To cēlonis ir Pāvila ievada teikums (12. pants), kurā viņš Ādamu sāk pretstatīt Kristum, bet pēc tam aizraujas ar pausto ideju varenību.

Viņš iesāk, rakstīdams: „Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks” —, bet nepabeidz teikumu ar vārdiem: „Tā taisnīgums visiem tika nodrošināts caur vienu personu, Jēzu Kristu.” Šī nepabeigtā teikuma dēļ teologi ir izveidojuši mācību, kas, manuprāt, Pāvilam bija sveša — mācību par iedzimto grēku, ideju, ka mums visiem uzlikta vaina par Ādama pārkāpumiem.

Mums šajā strīdā nav jāiesaistās. Pāvila galvenā doma visā Rakstu vietā ir skaidri redzama. Un tā ir patiesi spēcīga tēma! Nav brīnums, ka Pāvils tā aizrāvās, atstādams iepriekšminēto teikumu nepabeigtu.

Šīs dienas Rakstu vietā Pāvils „dāvanu” pretstata „pārkāpumam”. „Dāvana” ir mūžīgā dzīvība, glābšana, kas pieejama katram, kurš jebkad dzīvojis. „Pārkāpums” ir Ādama pirmais grēks, viņa nepaklausība skaidrajiem Kunga norādījumiem.

„Neskaitāmi ir miruši” Ādama pārkāpuma dēļ. Ne tāpēc, ka viņiem tika uzkrauta Ādama vaina, bet gan tāpēc, ka (to Pāvils skaidri norādījis 12. pantā) „visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši”.

Cilvēks grēko un mirst. Grēks tiek nodots tālāk, no paaudzes paaudzei. Visi grēko, bez izņēmuma (sk. Rom. 3:10), un tāpēc arī visi mirst.

Tad šajā ainā parādās žēlastība. Žēlastība pārņem visu. Žēlastība izplatās tālāk par grēku. Žēlastības spēks pārspēj nāves spēku! Viss, kas tika zaudēts Ādama dēļ, viss un vēl daudz vairāk, tiek atgūts ar Jēzus Kristus starpniecību!

(Autors: Viljams Džonsons)