8.11.10

DIVĒJĀDU STANDARTU PROBLĒMA

Atbilstoši diviem Maristas koledžas Sabiedriskās domas izpētes institūta pētījumiem, tikai 28 procenti aptaujāto cilvēku, ieskaitot 44 procentus biznesa līderu, tic tam, ka ļaudis lieto tos pašus ētikas standartus gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Acīmredzot, gan biznesā, gan profesionālajā vidē gan vīrieši, gan sievietes ievēro atšķirīgus standartus nekā personiskajā dzīvē. Vismaz tā viņu rīcība tiek uztverta – un daudziem novērotājiem uztvere nozīmē realitāti.

Šādi divējādi standarti, iespējams, izskaidro medijos plaši atspoguļotās ētikas problēmas. Lai arī līderi uz āru var izrādīt  tādas vērtības kā godīgums, integritāte un taisnīgums, tās var pagaist brīžos, kad uz spēles likta profesionālā izaugsme, darījuma noslēgšana, grāmatvedības datu sagrozīšana vai citos tikpat izaicinošos gadījumos.

Šķiet, ļoti reti sastopams indivīds, kurš dzīvo saskaņā ar vienu ticību, jo liekas, ka valda princips: „Par katru cenu.” Un godīgi sakot, vairums biznesa skolu reti, ja vispār, piedāvā ētikas stundas, jo liekas tik grūti sasniegt vienprātību ētikas standartos.

Ļaujiet man ieteikt vienu „mācību grāmatu”, kura var kalpot šim mērķim – Bībeli. Lai arī Raksti neaprobežojas ar darba jautājumiem, tomēr tajos var rast vērtīgas mācības par atbilstošu uzvedību biznesa vidē. Un Bībelē netiek piedāvāta ētika katrai situācijai, bibliskā pasaules uzskata jaukums ir tajā, ka jums jāatceras tikai viens standarts – un jāpielieto gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

Jaunajā Derībā Jēzus Kristus dzīves aprakstos, kurus mēs pazīstam kā evaņģēlijus, mēs redzam, ka Jēzus bieži pretnostata tos, kuriem ir divēji standarti, un Viņš brīdina, esot saskarsmē ar tiem. Viņš brīdina: "Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs, no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības." (Mateja 23:27-28) Spēcīgi vārdi, vai ne?

Šajā gadījumā Jēzus uzrunā reliģiskos līderus, bet ir skaidri saprotama Viņa doma – Viņš nosodīja jebkuru, kurš, atrodoties atbildīgā stāvoklī, sludina vienu, bet rīkojas pretēji. Mēs neviens neesam perfekti, bet Jēzus neieredzēja liekulību.

Ir daži, kuri vēlas iebilst, ka, lai arī Bībele piedāvā ļoti augstus uzvedības standartus, gan sabiedriskos, gan privātos, tomēr tie ir nereāli un vienkārši nedarbojas reālajā, 21. gadsimta pasaulē. Es no visas sirds tam nespēju piekrist. Visapkārt pasaulē ir neskaitāmi piemēri un uzņēmumi, kuri min Bībeli kā rokasgrāmatu ikdienas darbībām. Jā, ir grūti pretoties kārdinājumiem un kompromisiem, bet atalgojums – kļūt atpazīstamam kā cilvēkam vai organizācijai, kas dzīvo saskaņā ar deklarēto, ir pūliņu vērts.

Vai esat piekusis dzīvot pēc diviem standartiem, atkarībā no apstākļiem un acumirkļa vajadzībām? Vai jūtaties iztukšots, solot vienu un tad darot ko pilnīgi citu? Mēģiniet vienkāršot savu dzīvi un lietojiet vienu standartu – Bībeli.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.