22.11.10

LABUMS NO LIKSTĀM

Kā šobrīd klājas Jūsu biznesam? Vai karjerai? Varbūt cīnāties, nebūdams pārliecināts par nākotni? Pat ja šā brīža situācija šķiet ļoti laba, iespējams, ka iepriekšējos gados bija jāsaskaras ar nopietniem izaicinājumiem. Neveiksme, vienā vai otrā veidā, ir bijusi katra kompanjons.

Tā nav nekas tāds, ko mēs meklētu. Patiesībā, parasti neveiksmi mēs redzam kā sekas nepareizai rīcībai. Ja mēs smagi strādājam, ievērojam noteikumus, rīkojamies gudri, tad kā balva mums pienākas labklājība, nevis neizdošanās.  Vismaz mums gribas tam ticēt.

Patiesība tomēr ir tā, ka neveiksme var būt ļoti labs skolotājs. Es nekad neaizmirsīšu tikšanos ar kādu uzņēmēju, kurš jaunībā bija saskāries ar daudziem un dažādiem rasistiskiem aizspriedumiem. Džeralds varēja būt sarūgtināts un dusmīgs, bet tā vietā izvēlējās uz šīm nedienām reaģēt pozitīvi. Viņš pieņēma sev par moto saukli, kuru mēdza regulāri atkārtot: “Paldies tev par likstām.”

Saskarsme ar grūtībām norūdīja Džeralda raksturu. Tās arī viņam atgādināja par paša vājībām, par viņa nespēju kontrolēt apkārtējos apstākļus. Galu galā šā nostāja viņu atveda pie dziļām attiecībām ar Dievu, kas izmainīja dzīvi. Gan saskaroties ar nepatīkamo ikdienā, gan piedzīvojot personīgus un profesionālus panākumus, Džeralds atklāja vienkāršu patiesību: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru” (Filipiešiem 4:13).

Liela daļa no mums biznesa un profesionālajā pasaulē ir pieraduši paļauties uz dažādiem resursiem: bankām, vadošajiem darbiniekiem, labi izplānotiem mērķiem, stratēģijām, pieredzi un ekspertiem, personīgajām finansēm. Mēs paaugstinām sevi, velkot uz augšu aiz matiem. Un tomēr reizēm mums jāatzīst, ka mūsu viscītīgākie pūliņi un resursi nav pietiekami, lai pārvarētu pretimnākošos šķēršļus. Tādās reizēs es atceros Jēzus brīdinājumu: “…bez Manis jūs nenieka nespējat darīt” (Jāņa 15:5).

Tad kā lai mēs apskaujam likstas kā draugu nevis pretinieku? Bībele piedāvā sekojošos padomus:

Likstas attīsta ticību un veicina izturību. Līdzīgi kā cilvēks, lai uztrenētu fizisko izturību, lieto arvien smagāku svaru stieni, tāpat grūtības darbā un personīgajā dzīvē var kalpot, lai stiprinātu mūs garīgi. “Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma” (Jēkaba 1:2-4).

Likstas izveido cerību. Mēs varam cerēt uz pieaugumu biznesā un uzlabojumiem ekonomikā, bet atklāt, ka mūsu spējas tos ietekmēt ir pārāk ierobežotas. Kad mūsu cerības balstās uz Dieva žēlastību, mīlestību un suverenitāti, pat darba vietās, mēs varam piedzīvot mieru un prieku. “… Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību,  izturība - pastāvību, pastāvība - cerību,  bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots” (Romiešiem 5:3-5).

Likstas mums atgādina, kurš patiesībā kontrolē situāciju. Redzamajā, pragmatiskajā darba pasaulē mēs viegli varam nepamanīt Dieva klātbūtni un interesi. Bībele mūs pārliecina par Viņa suverenitāti, situācijas kontrolēšanu un par Viņa dievišķo plānu. “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti” (Romiešiem 8:28).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.