5.7.10

KAD LŪGŠANAS ŠĶIET NEATBILDĒTAS

“Kad nekas cits nelīdz, lūdziet!” - Šķiet šāds moto ir daudziem. Iespējams, jūs esat viens no viņiem -  cilvēks, kurš pārliecināts, ka vairumā gadījumu var tikt galā ar visām dzīves situācijām. Kad retos gadījumos apstākļi šķiet nekontrolējami, tad jāķeras pie lūgšanām. Galu galā kādu ļaunumu tās nodarīs?

Citiem lūgšanas ir daudz svarīgākas. Bībele māca: „Lūdziet bez mitēšanās Dievu” (1. Tesaloniķiešiem 5:17), un viņi šo pārliecināšanu uztver nopietni. Viņi lūdz par savām vajadzībām, aizlūdz par citiem un slavē Dievu, kuru pielūdz. Bet ar lūgšanu ir viena problēma – tā nav kā tirdzniecības automāts, kurā iemet monētu un pretī saņem vēlēto. Dažkārt lūgšanas šķiet neatbildētas.

Kas notiek, kad jūs lūdzat un meklētā atbilde nav tūlītēja? Jūsu lūgšana, iespējams, ir par nepieciešamo darbu, svarīga darījuma pabeigšanu, ilgi gaidītu paaugstinājumu, ģimenes un finanšu problēmu atrisinājumu vai daudzām citām problēmām un vēlmēm. Jūs lūdzat, bet atbildes nav.

Savas dzīves un karjeras laikā esmu to piedzīvojis vairakkārt: palicis darbā, kurā vairs neesmu jutis piepildījumu, bez drīzām perspektīvām, centies atrast atbilstošu cilvēku svarīgam amatam, gaidījis mājas pārdošanas brīdi, izjūtot arvien lielāku finanšu spiedienu.

Šādas situācijas nekad nav patīkamas, bet caur tām esmu ļoti daudz iemācījies - par lūgšanām un Dievu.  Piemēram, esmu iemācījies, ka Dievs vienmēr atbild uz lūgšanām, bet Viņš to dara četros dažādos veidos: Jā. Nē. Gaidi. Citādāk. Paskatīsimies nedaudz uz katru no šiem atbilžu variantiem, kurus Dievs lieto, lai atbildētu uz mūsu lūgšanām:

Kad Dievs saka “Jā”. Līdzīgi kā līdzjūtīgs miesīgais tēvs, Dievs priecājas, ka bērni vēršas pie Viņa, un atbild. Pat vairāk, Viņa atbildes ir daudz perfektākas kā vislabākajiem vecākiem. “Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu” (Jāņa 14:14). „Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” (Lūkas 11:13).

Kad Dievs saka “Nē”. Mūsu lūgumi dažkārt tiek noraidīti, ja mūsu motīvi ir nepareizi, ja mūsu vēlmes ir savtīgas. Citreiz Dievs zina, ka tas, ko mums patiesi vajag, ir kas cits, nevis tas, ko mēs lūdzam, un Viņš saka: „Nē”. “Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās.” (Jēkaba 4:3).

Kad Dievs saka “Gaidi”. Ir reizes, kad Dievs dažādu iemeslu dēļ aiztur atbildi. Varbūt nav īstais laiks, kādi procesi vēl ir nepabeigti. Varbūt mums tiek mācīta pacietība, bet varbūt Viņš vēlas uzsvērt, ka Viņš visas lietas kontrolē – mēs nē. “Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu, neesi sašutis, ja kādam laimējas un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības…. Gaidi uz To Kungu un nenovērsies no Viņa ceļa, tad Viņš tevi pacels, ka tu atgūsi savu zemi …” (Psalmi 37:7,34).

Kad Dievs saka “Citādāk”. Dažkārt, kad mēs lūdzam, mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ko mums vajag. Tomēr Dievs Savā gudrībā ir visu zinošs un saprot, ka savādāka atbilde būs atbilstošāka un daudz labāka, par to, ko mēs lūdzam.  Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam…” (Efeziešiem 3:20).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv