8.12.08

NĀKOTNĒ PA VIENAI DIENAI

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)

Ābrahams Linkolns, Amerikas Savienoto Valstu 16. prezidents izcēla cilvēces apsēstību ar nākotni šajā gudrajā novērojumā: „Labākā lieta nākotnē ir tas, ka tā nāk pa vienai dienai.” Realitātē tas, kā mēs pavadām šodienu, būtiski ietekmēs to, ko mēs pieredzēsim nākotnē. Nenovecojošais gudrības avots, Bībele, daudz runā gan par tagadni, gan par nākotni, arī par to, cik svarīgi ir neskatīties pārāk tālu no šīs dienas. Šeit ir daži lieliski citāti, par ko padomāt:

Novērtējiet tagadni. Pārāk bieži mēs cerīgi veramies nākotnē, domājot par saviem sapņiem un plāniem, bet īsti nenovērtējam laiku, kas mums ir dots šobrīd. Šī diena mums būs tikai vienreiz; kad tā būs beigusies, mēs vairs nevarēsim atgūt tās iespējas. Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!(Psalmi 118:24).

Neuztraucieties par nākotni. Mēs izniekojam daudz emocionālās un prāta enerģijas, uztraucoties par to, kas varētu notikt turpmākajās dienās. Lai arī nākotnes ignorēšana būtu muļķīga, tieši mēs varam ietekmēt tikai to, ar ko mēs saskaramies šodien. Ja mēs cenšamies atrisināt šodienas problēmas, rītdienas problēmas varētu būt daudz mazsvarīgākas, nekā mēs iedomājāmies. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.” (Mateja 6:34).

Novērtējiet katru dienu, kad tā pienāk. Laiks paiet tik ātri! Šis fakts paliek aizvien redzamāks, mums novecojot. Ja mēs katru dienu uztveram kā unikālu, īpašu dāvanu, mēs sapratīsim, cik svarīgi ir censties no tās dabūt, cik daudz vien ir iespējams. Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem… Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! (Psalmi 90:10,12).

Izvairieties no darbu atlikšanas. “Es to izdarīšu rīt.” Vai jūs esat kādreiz tā teikuši? Pārāk bieži, kad rītdiena pienāk, citas svarīgas problēmas var likt atcelt uzdevumus, kurus mēs bijām atlikuši. Darbu atlikšana ir slimība, kas var nogalināt laiku – un iznīcināt labas iespējas. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! (Efeziešiem 5:15, 16).

(Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv.)