8.12.08

ATRODIET PAMATOJUMU PATEICĪBAI

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)

2008.gads ir bijis neparasts un dramatisks gads. Ekonomikā tas raksturojas ar nemieru, uztraukumiem un vilšanos. Lielas, vēl nesen globālajā ekonomikā dominējošas korporācijas ir slēgtas, pārņemtas vai arī izdzīvošanas nolūkā pamatīgi reorganizētas.

ASV ievēlēts jauns prezidents. Ne tikai ASV, bet visā pasaulē ir neziņa, kādas pārmaiņas tas nesīs turpmākajos gados. Līdzīgas izmaiņas citās valstīs rada nenoteiktības sajūtu. Miers visā pasaulē šķiet tik trausls un nereāls.

Ir gūti panākumi virknē tehnoloģiju, komunikāciju, izklaides un daudzās citās jomās. Ne visi šie sasniegumi ir viennozīmīgi pozitīvi. Piemēram, mobilos tālruņus vaino virknē avāriju. Daudziem cilvēkiem joprojām ir „mīlu tos, ienīstu tos” attieksme pret datoriem. Tie ir brīnišķīgi, kad darbojas, bet tos gribas mest ārā pa logu, kad tie uzkaras vai salūzt.

Māte daba ir radījusi spēcīgus iespaidus ar zemestrīcēm, orkāniem un mežu ugunsgrēkiem. Ekstrēmas temperatūras un globālās sasilšanas gaidas dominē kolektīvajā apziņā. Un daudziem no mums, mūsu personīgajās dzīvēs atspoguļojies apkārtējās pasaules haoss. Veselības problēmas, nesaskaņas ar laulāto, nepatikšanas ar bērniem, finansiālas cīņas, darba maiņa un citas problēmas prasa emocionālos un psiholoģiskos resursus. Bailes liek mums palikt nomodā naktī, bet dienas laikā piedzīvotās problēmas liek mums ilgoties pēc nakts.

Ar visām šīm sliktajām ziņām, šajā laikā ASV kopā ar daudziem domubiedriem citās valstīs atzīmē gadskārtējo Nacionālo Pateicības dienu. Mēs varam uzdot jautājumu, vai šeit ir par ko pateikties? Pirmajā mirklī šķiet, ka ne visai daudz. Bet, ja padomājam ilgāk, tad izrādās, ka vairāk, kā spējām iedomāties. Bībelē teikts, ka vismaz tiem, kuri tic Dievam, ir daudzi iemesli pateicībai:

Par to, ka šajā haosā ir saskatāma kārtība. Pat dzīves vētru vidū, Dievam ir suverēns plāns katram Viņa sekotājam. Viņš ir apsolījis piepildīt šos plānus. Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.(Jeremijas 29:11).

Par spējām šo darbu piepildīt. Daļa no Viņa plāna ir katra Viņa sekotāja unikālais veidojums. Viņš mūs ir apveltījis ar unikālām dāvanām, spējām un pieredzi veikt mums paredzēto darbu.” Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.(Efeziešiem 2:10).

Par nodrošinājumu ikdienā. Nekur Rakstos Dievs nav solījis, ka mēs saņemsim visu, ko vēlamies, bet Viņš ir apsolījis, ka saņemsim to, kas mums nepieciešams. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.(Mateja 6:11). Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.(Filpiešiem 4:19).

Par cerību, pat, ja nākotne šķiet drūma. Dievs apsolīja Ābrahāmam, vecam un bez bērniem, ka viņš kļūs par daudzu nāciju tēvu. Ābrahāms varēja zaudēt ticību, bet Dievs uzticībā piepildīja solījumu. Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts: tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību… Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā.(Romiešiem 4:18-20).

(Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv.)