8.9.08

Dievs dod nepieciešamo

Bībelē teikts, ka tad, kad Dievs ieplānoja Ābrahāmu kā daudzu tautu tēvu, Viņš brīnumainā kārtā deva Ābrahāmam dēlu - Īzāku. Un, kad Dievs pavēlēja Ābrahāmam ziedot savu dēlu kā upuri, Viņš nodrošināja aizvietotāju, kuru upurēt Īzāka vietā. Ābrahāms šo notikuma vietu nosauca par Jahve-jire, kas nozīmē, Dievs izrauga (1. Mozus 22:13-14).

Ābrahāma dzīve ir spilgts piemērs patiesībai, kuru mana sieva Sūzija un es apguvām daudzus gadus atpakaļ. Tā mūs iedrošināja ikdienā un izdarot izvēles. Šī patiesība ir – mēs pilnībā varam uzticēties Dievam, ka Viņš dos visu nepieciešamo, lai varētu pakļauties Viņa pavēlēm un piepildīt Viņa plānus. Citiem vārdiem sakot, Dievs zina, kādi resursi mums nepieciešami, lai sekotu Viņa gribai un lai tie būtu pieejami.

Meklēt Bībelē citas vietas, kuras raksturo Dieva devību, ir interesanti un ticību spēcinoši. Lūk, daži piemēri: Kad Dievs paredzēja Israēla bērniem doties uz Ēģipti, Viņš vispirms uz turieni nosūtīja Jāzepu, lai nodrošinātu viņus (1.Mozus 50:19-21). Kad Dievs plānoja Israēla bērnus izvest no Ēģiptes – Viņš sūtīja Mozu, lai rādītu tiem ceļu. Un kad Mozus nezināja, ko teikt, Dievs deva runasvīru – Āronu (2.Mozus 3:7-4:17). Un kad Dievs gribēja, lai Viņa godam celtu templi, Viņš nodrošināja tam līdzekļus (1.Laiku 29:14-16).

Mēs ar Sūziju turamies pie principa: „Ja Dievam kaut kas ir nepieciešams, Viņš to nodrošinās.” Domājot par to, ko Viņš darījis mūsu labā, es atceros vēstulē Ebrejiem 1:3 teikto: "Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā." Kad Dieva taisnīgums prasīja mūsu grēku izpirkšanu, Viņš deva Kristu – mūsu Glābēju.

Dievs to turpina darīt katru dienu, dodot mums vislabāko – Sevi. Viņš dzīvo Savos cilvēkos, Savā Garā, pilnvarojot un spēcinot mūs klausīt viņa pavēles. Tāpēc Viņa prasība, lai mēs būtu svēti kā Viņš ir svēts, ir pilnībā saprātīga. Pārdomājiet šo:

"Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai." (2.Pētera 1:3).

"Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest." (1.Korintiešiem 10:13).

"Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta." (Filipiešiem 2:13).

Ja mums nepieciešama izturība un resursi ikdienā, gudrība, lai pieņemtu pareizus lēmumus, vai skaidrība, kurā virzienā doties – darbā, mājās vai citās dzīves jomās, mēs varam droši vērsties pie Dieva. Mācoties paļauties uz Viņa spēku, atceroties un pateicoties, ka Dievs nodrošina Savas prasības.

"Bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu, Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen." (Ebrejiem 13:20-21).

Autors: Ostins Priors

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija