10.6.13

Novārtā atstātā centība

Žurnāla “Parade” rīkotā aptauja (aptaujas tiek ik nedēļu ievietotas laikrakstos viscaur ASV) atklāja, ka 51% no kopumā 26 000 respondentu uzskata, ka visplašākās izaugsmes iespējas paver darba vietas iekšējo intrigu veiksmīga pielietošana savā labā. Tikai 27% aptaujāto domā, ka profesionālu izaugsmi sekmē uzcītīga strādāšana un centība.

Ja tik liela daļa strādājošo uzskata, ka vislabākā iespēja saņemt paaugstinājumu ir būt politiski viltīgam, tad man bail, kas tas var novest pie pašiznīcināšanās. Tādējādi daudzi var sākt domāt, ka labākais veids, kā risināt savu personīgo un profesionālu interešu virzību, ir nevis pilnveidot un uzlabot savas prasmes, bet gan sabotēt savus līdzcilvēkus un censties izpelnīties sava bosa labvēlību.

Tas nav labi vairāku aspektu dēļ. Tiek aizmirsts tāds sens tikums kā strādīgums – tas, ka padarīt darbu labi ir godājami. Savā ziņā tie, kas cenšas manipulēt ar sistēmu, cenšoties to pielāgot savām vēlmēm, apkrāpj tos, kas gūtu labumu no viņu centības un čakluma, – darba devējus, kolēģus, kas atkarīgi no līdzcilvēku padarītā darba kvalitātes, piegādātājus, kā arī klientus. Tāpat cilvēki šķietami neņem vērā darba patieso vērtību – tā cēlumu, kā arī piepildījumu, ko tas sniedz.

Bībelē daudz runāts par darbu un par to, cik tas ir svarīgs. Tā vietā, lai uz to skatītos kā uz “nepieciešamu ļaunumu”, Svētajos Rakstos apgalvots, ka Dievs darbu svētījis kā vienu no lietām, kas piešķir cilvēkam jēgu. Tur arī atzīmēts, ka smagu darbu un centību vajadzētu novērtēt un atalgot:

Darbs ir paredzēts tam, lai nodrošinātu mūs ar iztiku. Mums visiem ir vajadzības – ēdiens, pajumte, apģērbs, transports u. c. Cilvēkiem visos laikos darbs ir bijis galvenais veids, ar kuru šīs vajadzības apmierināt. Noniecinot darba vērtību, tiek samazināts tā prieka sajūta, kas rodas no tā, ka spēj nodrošināt ar nepieciešamo sevi un savu ģimeni. “Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums: ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.’” (2. Tesaloniķiešiem 3:10)

Darbs atspoguļo cilvēka godīgumu un attieksmi pret saistībām. Kad kāds uzņēmums nolīgst mūs darbā, mēs saņemam darba aprakstu. Tajā ir detalizēti aprakstīts, kādi ir mūsu pienākumi un kas no mums tiek gaidīts, un mūsu darba devēji sagaida, ka mēs pret šīm saistībām attieksimies atbildīgi un veiksim visu godīgi. Ofisa politiķi cenšas panākt izaugsmi manipulējot, nevis pilnveidojot savas spējas kā darbiniekiem. Labāks variants būtu praksē pielietot to, kas rakstīts Salamana Pamācībās 27:18: "Kas vīģes koku kopj, tas ēd tā augļus, un, kas savam kungam uzmanīgi kalpo, top godāts."

Izcili padarīts darbs var gūt atzinību. Taisnība, mēs varam pūlēties izcelties savu priekšnieku priekšā, taču labi pārbaudīta un patiesa metode profesionālai izaugsmei ir iegūt atpazīstamību kā cilvēkam, kurš tiecas pēc kvalitātes un izcilības savā darbā. “Ja tu redzi vīru savā darbā tikušu, tad zini, ka tāds stāvēs ķēniņa priekšā un viņam nebūs kalpot šādiem tādiem zemiem ļaudīm.” (Salamana Pamācības 22:29)

Iespējams, jums apkārt esošajiem cilvēkiem patīk spēlēt politiskās spēlītes darbā, taču ļaujiet man jums ieteikt šo – fokusējaties uz centību un čaklu strādāšanu, domājot par sava priekšnieka interesēm. Šis varētu būt labāks variants par iesaistīšanos politiskajās spēlītēs.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.