17.6.13

Neatlaidības lielais spēks

Kas, jūsuprāt, ir primārais, lai gūtu panākumus darbā? Vai tas ir talants? Vai izglītība? Vai varbūt treniņš? Vai vienkārši veiksme?

Protams, ikviena no šīm lietām var palīdzēt gūt panākumus. Taču ir viena kvalitāte, kas, iespējams, ir svarīgāka par visām iepriekš minētajām, – neatlaidība. Ričards M. Devoss seniors, “Amway Corporation” līdzdibinātājs un NBA kluba Orlando “Magic” īpašnieks, ir piedāvājis savu skatījumu uz šo jautājumu:

“Ja man būtu jāizvēlas viena kvalitāte, viena rakstura īpašība, kas, manuprāt, vislielākajā mērā korelējas ar panākumiem, vienalga, kādā jomā, es izvēlētos neatlaidību. Apņēmību. Gribu novest visu līdz galam, spēju tapt klupinātam 70 reizes un piecelties, sakot: “Šeit būs 71.!””

Šķiet, ka Devosam ir taisnība. Ja mēs apzinātu visus, kas guvuši lielus panākumus, lai vai kādā jomā viņi darbotos – valsts pārvaldē, biznesā, tehnoloģijās, zinātnē, medicīnā vai pat sportā, vai izklaides industrijā, mēs pārliecinātos, ka lielākā daļa no viņiem to nepanāca “vienas nakts laikā”. Drīzāk viņiem izdevās atstāt paliekošu nospiedumu ar sūru darbu un ar apņēmību nesamierināties ar neveiksmi kā gala iznākumu. Lasot slavenu cilvēku biogrāfijas, mēs bieži vien uzzinām, ka tā vietā, lai izmantotu grūtības kā iemeslu, lai padotos, viņi tās izmantojuši kā motivāciju, lai turpinātu censties un mēģināt.

Man ir draugs, kuram izdevās pārvarēt lielu trūkumu kā bērnam un jau pieaugušajam un pēc tam izveidot veiksmīgu karjeru kā uzņēmējam un pārdošanas daļas vadītājam. Spītējot savai nepilnīgajai izglītībai un prakses trūkumam, viņš uzsāka stingru programmu pašizaugsmei, neskatoties uz to, ka netrūka zobgaļu, kas teica, ka viņa pūliņi ir lemti neveiksmei. Neatlaidība dažādu šķēršļu priekšā bija viņa pastāvīgais kompanjons.

Bībelē ir daudz rakstīts par neatlaidību un izturību, kas ar to ir cieši saistīta. Piemēram:

Neatlaidība veido raksturu. Tāpat kā pastāvīgi vingrinājumi veido un nostiprina muskuļus, neatlaidība ikdienas izaicinājumu un dažnedažādo šķēršļu pārvarēšanā veido raksturu un vairo iekšējo spēku. “Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība – cerību, bet cerība nepamet kaunā…” (Romiešiem 5:3-5)

Neatlaidība sniedz prieku. Pieturēšanās pie kursa, nevēlēšanās padoties un beigu beigās sūrā darba un apņēmības augļu plūkšana sniedz tādu prieku un piepildījuma sajūtu, ko nekā citādi nevar gūt. “Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurēm un jums nebūtu nekāda trūkuma.” (Jēkaba 1:2-4)

Neatlaidība pastiprina mērķi. Kad mēs fokusējamies uz noteiktiem mērķiem, uz svarīgu un skaidri definētu uzdevumu, tie mums palīdz būt neatlaidīgiem par spīti nedrošībai un vilšanās sajūtai. Kā Devoss teica, mēs varam tikt nogāzti gar zemi 70 reizes un piecelties vēlreiz. “Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 3:13-14)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.