30.9.11

Uzvaras noslēpums

Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla.” (Atklāsmes 3:21)

Atklāsmes grāmatā viena no izceltākajām tēmām ir uzvara. Katra vēsts septiņām draudzēm noslēdzas ar apsolījumu uzvarētājam (Atkl. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).

Bet kā mēs varam uzvarēt? Šķiet, ka mūsu pretinieka garīgie spēki ir tik stipri, bet mēs — vāji. Kā gan mēs jebkad spēsim šo cīņu uzvarēt?

Ieklausieties: uzvaras noslēpums rodams mūsu vājībā. Ja sevi pilnībā atdosim Glābējam un paļausimies vienīgi uz Viņu, visi elles spēki tiks apklusināti.

Draugi, es vēlos dalīties ar jums apsolījumā, par kuru zinu, ka tas ir patiess. Atkal un atkal esmu to pārbaudījis, un tas man nekad nav licis vilties.

„Nekas nav šķietami bezpalīdzīgāks, un tomēr tieši tad visneuzvaramākais, kā dvēsele, kas izjūt savu niecīgumu un pilnīgi paļaujas uz Glābēja nopelnu. Lūgšanā, Viņa Vārda izpētē un ticībā paliekot Viņa pastāvīgajā klātbūtnē, visvājākais cilvēks var dzīvot savienībā ar Kristu; Viņš turēs to pie rokas un nekad neatlaidīs.” („Kristus dziedinošā kalpošana”, 118. lpp.)

Ievērojiet trīskāršo formulu:

·         Lūgšana. Uzvarētāja dzīve ir lūgšanu dzīve. Tās ir lūgšanas, kas dzīvo un elpo Dieva klātbūtnē, kas tiek izteiktas skaļi vai ir tikai iedomātas; lūgšanas, veicot savus ikdienas pienākumus un izrādot rūpes.

·         Vārda pētīšana. Dieva Vārds un uzvarētāja dzīve iet roku rokā. Tikai lūdzot un ik dienas lasot Svētos Rakstus, kļūsim stipri mūsu Kungā un Viņa gribā. Sporādiska lasīšana padarīs mūs vājus un svārstīgus; tā veicina neizdošanos. Un nelasīšana vispār nozīmē, ka drīz vien mēs kļūsim par dvēseļu ienaidnieka upuriem.

·         Ticība Viņa klātbūtnei. Mēs dzīvojam ticībā. Ticība ir kristīgās dzīves būtība: tā ir vērtīgākā no visām īpašībām. Visapkārt savu varu izrāda sekulārisms un materiālisms, mūs vilinot šīm idejām pievienoties, kā arī „ēst, dzert un līksmoties”. Bet ticība saka: nē! Dzīvē ir kas vairāk nekā tas, ko mūsu acis spēj saskatīt. Ir kāda cita pasaule, augstākās realitātes pasaule, Dieva klātbūtne. Šī dzīve nav viss, kas pastāv. Dievs mūs ir radījis Sev!

Pamēģiniet! Nododiet sevi Dieva rokās. Jo vājāki jutīsities, jo varenāks būs Viņa spēks jūsu dzīvē. Un uzvarētājs Jēzus palīdzēs arī jums kļūt par uzvarētājiem.

(Autors: Viljams Džonsons)