12.9.11

„Darbam” nepieciešams jauns sabiedriskais tēls

Iepriekšēja nedēļā ASV tika atzīmēta “Darba diena”. Līdzīgi pasākumi notiek arī Austrālijā, Kanādā, Jamaikā, Jaunzēlandē, Trinidādā un Tobago un Sīrijā. Tā tika iedibināta, lai atzīmētu profesionāla, kvalificēta darbaspēka nozīmi šo nāciju izaugsmē. (Liekas ironiski, ka šī Darba diena ir dienā, kad daudzi cilvēki bauda brīvdienu – dienu, kad nav jāstrādā.)

Jūs varat sacīt, ka darbam nav laba publiskā reklāma. Darbs nereti tiek raksturots kā „nepieciešams ļaunums”. Daudzi darbu dara negribot, cenšoties nedēļas darba dienas pārciest, ar nepacietību gaidot brīvdienas, kad var palikt mājās vai darīt ko citu pēc savas vēlēšanās, brīvi no termiņiem, atbildības un saviem priekšniekiem.

Kāds mans draugs mēdza teikt: „Man patīk darbs – stundām ilgi varu skatīties, kā citi strādā.” Tulkojums: labāk ļaut, lai darbu padara citi. Lai gan šāda attieksme ir kļūdaina, jo nenes nekādu labumu un pagodinājumu.

Interesanti, ka vispozitīvākos darba aspektus var atrast, lasot mūžīgajā grāmatā par ikdienas dzīvi – Bībelē. Lūk, daži citāti ieskatam:

Darbs ļauj mums produktīvi izlietot laiku un enerģiju. Patiešām, ja nebūtu darba, kā mēs izlietotu 24 stundas, kuras mums ir katru dienu, kuras mēs neizlietojam tikai ēšanai un gulēšanai? Un labi padarīts darbs sniedz lielu gandarījumu. “Vai tad nu nebūtu cilvēkam pats labākais, ka viņš ēstu un dzertu un ļautu savai sirdij baudīt visus labumus par savām pūlēm?” (Salamans mācītājs 2:24).

Darbs ļauj mums pielietot savus talantus, spējas un dāvanas. Katrs no mums ir radīts unikālam darbam, spējīgs darīt ko tādu, ko citi nevar. “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts…” (Psalmi 139:14). “Jo, kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa…” (1. Korintiešiem 12:12).

Darbs ļauj nodrošināt mūsu un to, kurus mēs mīlam, vajadzības. Šķiet, ka pasaulē, sabiedrībā arvien vairāk uzsvars tiek likts uz tiesībām. Bet vecais teiciens, ka pasaule tev nav parādā iztikas līdzekļus, joprojām ir spēkā. Mums kā pieaugušiem ir jāuzņemas atbildība nodrošināt savas vajadzības un pildīt finansiālās saistības. “Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.” (1. Timotejam 5:8)

Darbs ļauj mums kalpot citiem. Vienalga, vai mūsu darbs ir datoru pārdošana, dziedināšana, jaunu cilvēku mācīšana, celtniecība, pārtikas audzēšana vai kas cits, mums tas jādara pēc labākās sirdsapziņas, lai uzlabotu dzīvi citiem. “Jūs atceraties, brāļi, mūsu darba pūles; strādādami dienām naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesām Dieva labo vēsti.” (1. Tesaloniķiešiem 2:9)

Darbs pagodina Dievu. Strādājot mēs atzīstam Dievu kā visa avotu – mūsu intelekta, spēju, iespēju pat mūsu motivācijas pirmsākumu. Tādēļ strādājot mēs varam pagodināt Viņu. “Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Vārdā. Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem… Jūs jau kalpojat savam Kungam – Kristum.” (Kolosiešiem 3:17,23-24)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2011 /  www.cbmc.lv.