30.9.11

Mīlestības veidoti

Ak, Kungs, lai man notiek Tava žēlastība, Tava palīdzība pēc Tava vārda.” (Psalmi 119:41)

Bībeles tulkojuma The Message („Vēsts”) versija skan šādi: „Dievs, lai Tava mīlestība veido manu dzīvi pestīšanai tieši tā, kā Tu to esi apsolījis.”

Kā podnieks darbojas ar mālu, izveidodams elegantu vāzi, tā Kungs ar mīlošu uzmanību veido mūsu dzīvi. Ja ļausim Viņam īstenot Viņa īpaši mums izveidoto plānu, mēs kļūsim neaprakstāmi skaisti un noderīgi gan Viņam, gan visai cilvēcei.

Pirkdami kādu jaunu ierīci, esam pieraduši saņemt arī tās lietošanas pamācību. Ražotāji vēlas, lai viņu izgatavotā prece mums kalpotu pēc iespējas labāk un ilgāk. Viņi to pazīst — viņi to radīja, pārbaudīja un salika kopā —, un viņi vēlas, lai arī mēs gūstam labumu no viņu zināšanām.

Tomēr mēs ļoti bieži šajās instrukcijās pat neieskatāmies un šo brošūru pat neatveram (jo esam tik pārliecināti, ka tā mums nav nepieciešama) vai vispār izmetam atkritumu tvertnē.

Dievs, kurš mūs mīlestībā radīja, ir mums sagatavojis grāmatu, kas māca, kā dzīvot. Bet bieži mēs pat nepapūlamies to izlasīt vai uzskatām to par vecmodīgu; uzskatām, ka varam iztikt, to nelasījuši.

Kad aplamu lēmumu dēļ mūsu dzīvē rodas nopietni sarežģījumi, mēs vēršamies pie Dieva un Viņu apsūdzam: „Kāpēc Tu man to dari?”

Pirms kāda laika iepazinos ar jauku vācu izcelsmes sievieti Doroteju. Viņa kā uzticīga Jēzus Kristus sekotāja velta daudz laika, uzrunādama sieviešu grupas, rādīdama tām ceļu pie Viņa, kurš ar nepacietību gaida, lai varētu mīlestībā veidot katra cilvēka dzīvi. Īpaši viņai patīk uzrunāt sekulārus ļaudis. Kādu dienu, dodamās ar vilcienu uz tikšanos, viņa lūdza, lai Dievs uz šo sanāksmi atvestu daudz šādi domājošu sieviešu.

Viņš šo lūgšanu uzklausīja. Sanāksmes pārtraukumā viņu uzrunāja kāda sieviete, jo vēlējās uzzināt tās grāmatas nosaukumu, kuru Doroteja tik bieži citēja.

Doroteja, aizvedusi šo sievieti uz grāmatnīcu, sacīja: „Šī ir tā grāmata. Bībele.”

Tas varētu šķist dīvaini mums, ļaudīm, kas Vārdu pazīstam, bet tā ir taisnība. Ja runa par Bībeli, tad mūsdienās ir daudz analfabētu. Viņi bez tās ir uzauguši, nekad to nav lasījuši un to nekad arī neredzēs, ja vien mēs viņiem to neparādīsim.

Dārgais Vārds nāk no mīloša Dieva. Viņš to izmanto, lai mīlestībā veidotu mūsu dzīvi pestīšanai — tieši tā, kā Viņš to apsolījis. Tā ir mūsu Radītāja atstātā lietošanas pamācība.

(Autors: Viljams Džonsons)