27.12.10

DIEVA REVERSĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

Mārketings ir visur. Vismaz tā mums saka. Jums ir jārada sava identitāte patērētājam. Jāatrod niša savam produktam vai pakalpojumam. Jāstrādā, lai radītu atpazīstamu zīmolu. Jums jākļūst pamanāmiem, un potenciālajiem klientiem ir jāatceras tieši par jums,  tiklīdz viņiem ievajagas to, ko jūs piedāvājat. Mērķis  ir tirgus daļa, un, jo tā lielāka, jo labāk.

Kā jūs to panākat? Mums ir daudzi paņēmieni: sasaukt preses konferenci, izdot krāsainas brošūras, izveidot iespaidīgu un modernu interneta lappusi, panākt intervijas presē, radio un televīzijā, nolīgt sabiedrisko attiecību kompāniju, noformulēt un īstenot visaptverošu multimediju reklāmas stratēģiju vai nolīgt slavenu personu, kura atbalstīs jūsu produktu.

Domājot par Ziemassvētku svinībām, liekas, ka Dievs nav pievērsis uzmanību mārketingam. Acīmredzams, ka efektīva mārketinga stratēģija pārdomātu blakusapstākļus Kristus dzimšanai, un tie būtu savādāki. Padomājiet par sekojošo:

Jēzus, Dieva Dēls piedzima mazā, necilā ciematā, nebūt ne tirdzniecības ceļu krustcelēs un vietā bez publiskas ievērības.

Nebija arī marketinga budžeta. Patiesībā Jēzus vecākiem pat trūka līdzekļu piedienīga viesnīcas numura izīrēšanai. Viņu bērns piedzima kūtiņā, mājdzīvnieku aplenkts. Nekādas iespējas skaļiem dzimšanas paziņojumiem vai ziņām.

Nebija nekādu mediju vispār. Drukātā prese tika izgudrota tikai pēc 1500 gadiem. Fotogrāfijas, radio un TV nevienam pat prātā ienākt nevarēja. Cik slikta laika izvēle!

Sarakstu var turpināt, bet jūs sapratāt: populārs Ziemassvētku korālis ir „Debespulks dzied apstarots”, bet viņi vienīgi sniedza formālu paziņojumu. Pirmie cilvēki, kuri to dzirdēja, bija vienkārši gani bez vārdiem, un viņiem tajā laikā dominējošā romiešu kultūrā nebija nekādas autoritātes. 

Un šobrīd neskaitāmi miljoni uzticamu sekotāju visā pasaulē atkal svin Jēzus Kristus dzimšanu - notikumu pirms vairāk kā 2000 gadiem. Kā tas var būt bez augstāk pieminētajiem mārketinga pasākumiem? Tas tika sasniegts, ticiet vai nē, pateicoties principu realizācijai, kuri arī šobrīd plaši izplatīti mūsdienu biznesa vidē. Lūk, daži no tiem: 

Apmierināti klienti. Vislabākā reklāma ir cilvēki, kuri var apliecināt produkta kvalitāti no savas pieredzes. Bez algas un komisijas maksām – tie ir apmierinātie klienti. “…Tie, kas visā pasaulē rada nemieru, atnākuši arī šeit” (Apustuļu darbi 17:6, ESV).

Spožas atsauksmes. Kad klienti ir sajūsmā par produktu vai pakalpojumu, viņi labprāt vēlas par to pastāstīt citiem.  Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu” (Jāņa 1. vēstule 1:1-3).

Piepildīti solījumi. Ir pierasts, ka produkta vai pakalpojuma spējas tiek pārspīlētas. Bet, ja jūs piepildāt solīto, jūs esat ieguvis klientu uz visu mūžu. “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam” (Apustuļu darbi 1:8).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.