15.12.10

Dzīvot cerībā

Es esmu tas pats, Es esmu pirmais un arī pēdējais.” Jesajas 48:12.

Šīs ir nebijušu šaubu un ļaunu priekšnojautu pilnas dienas. Bez brīdinājuma uzbrūk teroristi. Daudzu pilsētu ielas klātas asinīm. Asinis stingst dzīslās, iedomājoties, ka daži cilvēki mājās, istabās vai pagrabos varētu glabāt nelielus kodolieročus. Mainās klimats, un zemestrīces izraisa plūdus un postījumus. AIDS plešas plašumā, pat apdraudot vairāku kopienu eksistenci.

Šādos laikos mēs, kas pazīstam Kungu Jēzu un Viņa žēlastību, varam dzīvot cerībā un mierā. Mūsu nākotne ir veidota nevis uz valstu vadītāju un viņu plānu plūstošo smilšu pamata, bet gan uz Drošās Klints.

Glābējs mūs iedrošina: „Es visu sāku un, jā, Es visu arī pabeigšu.” Viņš ir Radītājs, un Viņš ir arī tas, kurš darīs galu ļaunumam. Mūsu Kunga rokā, kas tika piesista krustā mūsu dēļ, Radīšana un Gals ir cieši saistīti kopā.

Pirms pāris gadiem akadēmisko pasauli pārsteidza slavenais filozofs Entonijs Flū, kurš lielāko daļu dzīves bija pavadījis, atmaskodams ticību Dievam, publicēdams rakstus un grāmatas, kurās pārliecinoši centās pierādīt, ka Dievs neeksistē. Bet Entonijs Flū pēkšņi mainīja puses — viņš sāka pierādīt, ka Dievs tomēr eksistē.

Kas viņam lika mainīt savu viedokli? Viņš to darīja visapkārt esošo nenoliedzamo pierādījumu dēļ, atzīstot, ka pasaule ir ļoti sarežģīta. Cilvēka DNS, tāpat kā citas mūsu brīnumaini izveidotā ķermeņa struktūras, satur savstarpēji saistītas daļas, kas nevarēja rasties nejaušības rezultātā — tas būtu neiespējami. Šādus datus un sistēmas var izveidot vienīgi izcils Prāts.

Šis Prāts ir Kristus, jo „Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu” (Kolosiešiem 1:16). Viņš arī apsola: „Es nākšu atkal.” (Jāņa 14:3) Visa Radītājs atgriezīsies, lai visu atjaunotu.

Mūsdienās daudzi noliedz, ka Visumu būtu radījis Radītājs. Šādam Visumam nav redzama noslēguma — vienīgi šņuksti. Neesot iespējams rast jēgu vai nozīmi cilvēka eksistencei arī uz šīs zemes. Man viņu žēl.

Lai slavēts Dievs, jo mēs zinām, no kā radāmies, kāpēc esam šeit un kurp dodamies. Visa Iesācējs drīz visu arī pabeigs.

(Autors: Viljams Džonsons)