6.4.10

PANĀKUMI IR „KOMANDAS SPORTA VEIDS”

Kas jums nāk prātā, domājot par “panākumiem”? Kā jūs tos definētu? Dažiem cilvēkiem sasniegums ir labi atalgots darbs vai tāds darbs, kurš sniedz lielāku varu. Citiem tā ir iespēja iegūt kāroto paaugstinājumu vai sasniegt lielāku atpazīstamību uzņēmumā vai sabiedrībā. Tajā pašā laikā vēl citiem panākumi saistās ar spēju sasniegt kārotos mērķus.

Katrā no šiem scenārijiem sasniegums noteikts individuālā līmenī. Bet amerikāņu futbola trenera Džima Tressela grāmatā “Uzvarētāju Rokasgrāmata”, viņš iesaka pārskatīt šo izpratni. Viņš panākumus definē kā iekšēju apmierinājumu un prāta stāvokli, kurš rodas no apziņas, ka esmu izdarījis visu labāko iespējamo, grupas labā. Tressels vēlas teikt, ka panākumi ir “komandas sporta veids”.

Šāda veida domāšanā ir liela gudrība: piemēram, ja esat pārdošanā, pat , ja jūs esat vislabākais, panākumi nebūs ilgstoši, ja produkts vai serviss ir vājas kvalitātes. Veiksmīgai biznesa konferencei nepieciešami daudzi un dažādi cilvēki: gan reģistrators, gan plānotājs, gan naktsmāju nodrošinātāji tāpat kā tādu it kā vienkāršu lietu kā ēdienreižu nodrošinātāji. Visaugstākā ranga vadītājam, vienalga cik labam, nepieciešama kompānijas mērķus sasniegt varoša komanda. Vistalantīgākajam ķirurgam, lai veiktu veiksmīgu operāciju, vajag gan māsiņas, gan citus komandas locekļus.

Pirms vairākiem gadiem, kad strādāju par žurnāla redaktoru, vislieliskākā pieredze man saistās ar darbu komandā, lai izdotu katru numuru. Es veicu lielāko darba daļu, rakstot un rediģējot, bet no dizainera, līdzredaktora, izpilddirektora, ilustratora un citiem komandas locekļiem, kuri sanāca kopā uz „prāta vētru”, bija atkarīgs saturs, dizains, virsraksti, fotogrāfijas utt. Es nepārstāju brīnīties, redzēdams, kā kopējais rezultāts katru reizi bija lieliskāks par tā atsevišķām sastāvdaļām.

Šo domu par panākumiem kā komandas darbu varam sastapt daudzās Bībeles vietās:

Panākumi caur dažādām perspektīvām. Pat labas idejas iespējams uzlabot, un dažādi viedokļi var sabalansēt darbus gan plānošanas, gan to izpildes laikā. “Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās” (Salamana pamācības 15:22).

Panākumi, izceļot labākās īpašības vienam otrā. Zinātniski pētījumi parāda, ka, strādājot kopā, mēs varam stimulēt citus domāt radošāk, pilnīgāk piepildīt savas spējas un tādējādi sasniegt vairāk. “Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru” (Salamana pamācības 27:17).

Panākumi kombinējot spēcīgās puses. Zinātniskie pētījumi parāda, ka, strādājot kolektīvi, mēs varam sasniegt vairāk nekā vienatnē. Mēs varam kompensēt viena vājās puses ar otra stiprajām. “Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm; ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ! Tāpat arī, kad divi guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.” (Salamans mācītājs 4:9-12).

Panākumi caur savstarpēju atbalstu un iedrošinājumu. Darbs vienatnē var atņemt drosmi. Kopējs darbs ne tikai sadala slodzi, bet arī veido biedriskumu un emocionālu iedrošinājumu. “Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, … cits citu paskubinādami …” (Ebrejiem 10:24-25).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.