29.3.10

Zināšanas un attiecības

Mans draugs Deivs pateica savam paziņam Edvardam, ka vēlētos ar viņu iepazīties tuvāk un kļūt par labiem draugiem. Pēc vairākām dienām Deivs pa pastu saņēma Edvarda pašrocīgi parakstītu autobiogrāfijas kopiju. Grāmatai bija pievienota zīmīte ar paskaidrojumu, ka tā sniegšot atbildes uz visiem Deiva jautājumiem un iedrošinājumu zvanīt, ja rodas kādi jautājumi. Deivs sajutās pilnībā atraidīts. Viņš vēlējās attiecības nevis faktus.

Esmu sarakstījis īsu autobiogrāfiju un plašākus rakstus par dažādām tēmām. Tomēr, lai arī domāju, ka daudzi mani draugi ir lasījuši vismaz kādu no tiem, es nevēlētos sajaukt šāda veida aktivitātes ar nozīmīgām attiecībām.

Kopējs laiks un pieredze. Attiecības būvējas uz kopīgi pavadīta laika un piedzīvotā bāzes, nevis tikai uz informācijas. Es ticu, ka līdzīgi ir ar Bībeli, kura stāsta par Dievu. Jaunajā Derībā teikts: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā” (2. Timotejam 3:16). Līdzīgi kā vairumā autobiogrāfiju, 66 Bībeles grāmatās ir ietverta vēsture, mācība un ieskats par to, kas ir Autors. Lasot par Dievu un visu, ko Viņš ir paveicis, nevajadzētu to sajaukt ar patiesām attiecībām ar Viņu. Mums nevajadzētu pielūgt Viņa grāmatu vairāk nekā Viņu vai vairāk nekā vēlēties pavadīt laiku ar Viņu.

Mana mamma ir sarakstījusi savus memuārus, un man patīk šī grāmata, bet mana mīlestība pret viņu ir daudz lielāka nekā pret viņas grāmatu. To lasot, es iepazīstu viņu labāk, tāpat kā labāk izprotu viņas piedzīvoto. Bet tas, ko esmu iemācījies no viņas grāmatas, nenosaka mūsu attiecības.

Attiecības prasa piepūli. Darbā mēs varam apmainīties ar telefona zvaniem un e-pastiem, tomēr tie nevar aizstāt produktīvas un patīkamas darba attiecības. Tās prasa ieguldīt laiku, enerģiju un pamatotu interesi un rūpes vienam par otru. Jūs taču neiesiet uz darba interviju vai pie perspektīva klienta sakot: „Nekavēsim laiku iepazīstoties, vienkārši izlasiet manu grāmatu – tur ir viss, kas jums par mani jāzina.”

Tas pats ir ar Dievu. Man paietu ilgs laiks, lai saprastu, kas Viņš ir, nelasot un nestudējot Bībeli. Bet attiecības ar Dievu ir kas cits. Man jāpavada kopā ar Viņu mans labākais laiks un jādalās savā dzīvē. Patiesībā, Jēzus mūs instruēja: “Palieciet Manī un Es – jūsos” (Jāņa 15:4), apsolot, ka šajā gadījumā mums būs auglīga dzīve, kura iepriecinās Viņu.

Demonstrēt zināšanas. Man nav skaidrs, kādēļ daži no man pazīstamajiem vispazemīgākajiem cilvēkiem liekas ne visai daudz zina par Rakstiem, kamēr citi Bībeli vispārzinošākie parāda ļoti mazu līdzcietību vai mīlestību pret apkārtējiem, īpašības, kuras vislielākajā mērā parāda Dieva attiecības ar Viņa cilvēkiem.

Šī iemesla dēļ kā biznesmenis, vīrs, dēls, mākslinieks un mūziķis, esmu centies ieturēt līdzsvaru, mācoties par Dievu, studējot Bībeli, bet neiekrītot tik dziļās studijās, ka aizmirstu pieaugošās attiecības ar Dievu vai arī pieļautu kļūdu un nepiedalītos Viņa nodomu piepildīšanā.

Autors: Džims Matiss

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.