15.3.10

LAIPNĪBAS DZIEDINOŠAIS SPĒKS

Pirms kāda laika mēs ar sievu svinējām mūsu gadadienu populārā restorānā. Pabeiguši pamatēdienu, mēs saņēmām garšīgu desertu, kuru kā apsveikumu sūtīja mūsu pirms brīža restorānā satiktā paziņa Lilī.

Mūsu līdzšinējā pieredze saskarsmē ar Lilī bija negatīva, tādēļ mēs bijām ļoti pārsteigti par negaidīto dāsnumu. Atstājot restorānu, mēs paņēmām līdzi jauniegūto atziņu par Lilī labsirdību.

Daudzi no mums ir ievērojuši, ka darba vietās nereti gadās visai saspīlētas attiecības, dažkārt pat dusmas. Dažkārt pozitīvu spriedzi rada kreatīvas domstarpības, bet diemžēl gadās arī spriedze, ko rada greizsirdība, konkurence, skaudība vai dažkārt vienkārši naidīgums dažādu raksturu, vērtību un uzskatu dēļ. Tomēr tas, ka šādas situācijas ir ikdienišķas, nenozīmē, ka tām nav jāpievērš uzmanība. Tās var ievainot un būt neproduktīvas. Mums jāiemācās, kā tās novērst vai atrisināt, ja vien vēlamies efektīvas un ilgstošas darba attiecības.

Pārdomājot situāciju ar Lilī, es atcerējos Rakstu vietu Vecajā Derībā, kur Salamana pamācības 21:14 vēsta: "Slepenībā pasniegta dāvana remdē dusmas, bet tieši klēpī ielikts dāvinājums mīkstina jau jo spēcīgu niknumu."

Tas var izklausīties ļoti vienkāršoti, bet dažkārt laipnības izrādīšana dāvanas formā var remdēt dusmas. Ja jums šķiet, ka kādas attiecības nepieciešams „nolīdzināt”, jums, iespējams, jāpadomā par dāvanas spēku.

Tas nenozīmē, ka mēs varam vai mums vajag vienmēr meklēt iespēju „nopirkt” konfliktu atrisinājumu. Bieži labākais veids, kā pārvarēt konfliktu, ir to izdiskutēt laipnā un pieklājīgā veidā. Kā vēsta cita Bībeles Rakstu vieta: “Sapratīgais savaldās savā runā, un sapratīgais ir cilvēks ar aukstu un apsvērīgu prātu” (Salamana pamācības 17:27). Vēl cits pants paplašina šo domu: “Kad malkas vairs nav, tad uguns izdziest, un, kad aprunātājs prom, tad nesaskaņas izbeidzas pašas no sevis” (Salamana pamācības 26:20). Ja mēs spējam atrast konflikta cēloni, nepielejot eļļu ugunij, mēs varam atrast iespēju, kā dziedēt bojātās attiecības.

Ir ābeces patiesība, ka darbi runā skaļāk nekā vārdi. Vārdisku atvainošanos vai salabšanas vēlmes izteikumu var pastiprināt ar kādu pārsteigumu, kurš apliecina teiktā patiesumu. Piemēram, gadījumā ar Lilī tā bija dāvaniņa. Tā varētu būt arī kāda atklātnīte ar izlīguma vārdiem.

Bez šādiem žestiem konflikts var vilkties bezgalīgi. Kā teikts Salamana pamācībās 18:19: “Apkaitināts brālis turas savā taisnībā stingrāk nekā nocietināta pilsēta, un nesaskaņas turas spēcīgāk nekā aizšaujamais pils durvīs.” Ja jums ir neatrisinātas nesaskaņas ar kādu – šobrīd ir ļoti piemērots brīdis to risināšanas uzsākšanai.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

http://www.cbmc.lv/