27.9.07

Došanas svētība

Vai esat pieredzējuši gadījumu, kad aizkustinošs stāsts par kāda vajadzībām jūs aizskāra tik ļoti, ka jutāt nepieciešamību nekavējoties rīkoties?

Ja jūs rīkojāties šādu emociju vadīts, tad , iespējams sajutāt siltu apmierinājuma sajūtu, ka nupat esat paveicis ko nozīmīgu. Zinātnieki ir atklājuši, ka šī „siltā sajūta”, kā viņi to ir nosaukuši, patiesībā ir iestrādāta mūsu smadzenēs.

Saskaņā ar nesenu avīzes rakstu ar virsrakstu „Siltā došanas sajūta nav jūsu izdoma”, kādas lielas universitātes zinātnieku un psihologu komanda ir atklājuši, ka naudas ziedošana cilvēka smadzenēs aktivizē reģionus, kas ir saistīti ar baudu. Viņi pētīja sievietes, kurām tika iedota nauda un tika doti norādījumi, to iztērēt tā, lai apmierinātu dažādas prasības. Pētnieki atklāja, ka pētījuma dalībnieku altruisms patiesībā aktivizēja to smadzeņu daļu – pat tad, kad došana bija nevilša – kas parasti atbild uz atalgojuma stimulu vai baudu.

Iespējams, ka tas ir iemesls vienam no Bībeles Jaunās Derības pazīstamākajiem citātiem: “Es jums visās lietās esmu rādījis, ka, tā strādājot, nākas gādāt par vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo Viņš pats sacījis: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt.” (Apustuļu darbi 20:35). Kad mēs dodam, mēs saņemam atpakaļ.

Bībele bieži runā par dāsnuma vērtību, atzīstot, ka ne visiem ir vienādas materiālās iespējas, bet mums visiem ir iespēja dalīties ar tiem, kuriem ir vajadzības. Piemēram, Salamana Pamācībās 3:27-28 ir rakstīts, “Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Nesaki savam tuvākam: "Ej un nāc, rīt es tev došu!" - jo tev taču ir, ko dot tūlīt.”

Iespējams, Salamana Pamācības 11:24 atsaucās uz došanas silto sajūtu, kad saka: “Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas; kāds cits ir sīksts pārlieku un tomēr kļūst arvienu nabagāks.”

Salamana Pamācības 22:9 māca, "Maigas labsirdības pilna acs tiek svētīta, jo cilvēks ar tādu aci dod no savas maizes arī nabagiem. " Mēs varam nesaprast visus Dieva ceļus, bet ja Dievs saka, ka mēs tiksim svētīti, es Viņam ticu. Visticamāk, ka daļa no šīs svētības ir apmierinošā sajūta, gandarījums, ko mēs gūstam, kad zinām, ka Dievs mūs ir izmantojis, lai palīdzētu citu cilvēku vajadzībām.

Biznesā ir daudz iespēju būt dāsniem: Mēs varam palīdzēt darbiniekiem, kam ir problēmas, mēs varam dot vietējām labdarības organizācijām, vai arī mēs varam dot sabiedrībai dažādos nozīmīgos veidos. Ja jums jūsu organizācijā ir vadoša amata atbildība un uzticēts lemt par tās resursiem, meklējiet ceļus, kā izplatīt silto sajūtu citiem.

Dažas kompānijas to dara, atļaujot saviem darbiniekiem noteiktu laiku ik mēnesi veltīt strādājot dažādām labdarības iestādēm, vai arī atbalstot viņu dalību dažādos labdarības projektos sabiedrībā. Kad jums ir šaubas par došanu, atcerieties, ka jūsu dāsnums tiks svētīts – un pretī jūs saņemsiet siltu, veselīgu gaisotni!

(Autors: Riks Boks)