14.9.07

Kam uzticēties?

Rediģējot rakstu mūsu informatīvajam biļetenam Sound Mind Investing mani uzrunāja viena frāze:
“… pienācis laiks 100% uzticēties Dievam nevis aicināt Viņu pievienoties tam, ko darām.”

Tas spilgti raksturo izvēli, kura jāizdara mums kā Jēzus Kristus sekotājiem. Ir viegli apkopot informāciju, nospraust mērķus un tad lūgt Dievu pievienoties tam, ko esam nolēmuši darīt. Daudz grūtāk ir atļaut, lai Dievs pieņem lēmumu, jautāt pēc viņa mērķiem un pacietīgi gaidīt arī atbildi.

Problēma, ja mēs nospraužam savus mērķus, neuzklausot Dieva nodomu, ir tā, ka pat šķietami dižas idejas ne vienmēr iekļaujas Dieva plānā. Pilnīga paļaušanās uz Dievu savukārt bieži noved pie pārsteidzošiem rezultātiem.

Ķēniņš Dāvids ir kā labs piemērs. Ja ir bijis kāds, kurš patiesi uzklausīja Dieva padomus, tad Dāvids noteikti tāds bija, par ko varam lasīt 2. Samuēla 7-10 nodaļā. Tajās ir aprakstīti Dāvida dzīves plaukuma gadi. Dievs viņu izredzēja par ķēniņu un deva uzvaras pār ienaidniekiem. Dāvids domās jutās norūpējies par to, ka Derības šķirsts atrodas teltī, kamēr viņš dzīvo pilī. Un viņš nolēma celt templi. Bet viņš bija iemācījies, ka Dievs ir ļoti konkrēts savās prasībās kā lietām jānotiek, kā tās jārealizē. Tādēļ pirms sākt darbus Dāvids konsultējās ar pravieti Nātānu, lai gūtu apstiprinājumu, ka šis plāns ir saskaņā Dieva gribu.

Pirmajā acu uzmetienā Nātānam tā šķita tik laba doma, ka viņš uzreiz tai piekrita. Būvēt templi noteikti bija kas tāds, ko Dievs vēlējās. Ideja bija laba. Dāvida motīvi bija pareizi. Problēma bija tā, ka Dievs negribēja, lai Dāvids to būvē. Tikai vēlāk mēs uzzinām, ka Dievs bija izvēlējies citu, kurš to darīs: "Bet tad Dievs uz mani sacīja: tev nebūs celt namu Manam Vārdam, jo tu esi karavīrs un esi izlējis asinis! " (1. Laiku 28:3). Dievs koriģēja Nātāna pieņēmumus, atgādinot mums, ka Viņa plāni ne vienmēr iet roku rokā ar mūsu prāta spriedumiem. Dāvids pazemīgi pieņēma Dieva lēmumu un gods uzbūvēt Dieva namu tika nodots viņa dēlam Salamanam.

Ikkatrs no mums var piemērot kādu mācību no šī stāsta savai dzīvei, arī finansu jomā. Pirmkārt, vai mēs savas finanses 100% uzticam Dievam, vai arī aicinām Viņu atbalstīt mūsu ieceres? Laiku pa laikam to nepieciešams pārbaudīt. Pat, ja mēs esam kādu jomu jau nodevuši Dievam, mums ir tendence laika gaitā to izmainīt. Kad mēs esam pārliecināti, ka mūsu sirdis ir gatavas saklausīt Dieva atbildi, tad nākamais solis ir vienkārši lūgt Viņam, lai Viņš dara mums zināmu Savu gribu. Lūk, dažas jomas, kurās nepieciešamas Dieva atbildes:

- Darba gaitas un karjera

- Pensijas plāni un uzkrājumu veidošana

- Pašreizējie un nākotnes ziedojumi labdarībai

- Ģimenes plānošana/bērni/palīdzība bērniem

- Dzīves līmenis un pirkumu veikšana

Vai ir kas ārpus normas, ko Dievs vēlas no kāda no jums šajās sfērās? Ja jūs esat lūdzis pēc Viņa domām, Viņa gribas noteiktā jautājumā, būsim uzcītīgi arī uzklausīt Viņa atbildi. Ja mēs nākam ar atvērtu sirdi, Dievs uzrādīs arī citas jomas, kurās paļauties uz Viņu.

Ceļš uz brīvību finansēs sākas ar uzticēšanos un atziņu, ka viss, jebkurā gadījumā, pieder Dievam. Mēs esam tikai pārvaldnieki. Pārāk bieži mēs maldāmies uzskatot, ka Dieva plāns un mūsu intereses nav savienojamas lietas. Bet, ja mēs atmetam savus plānus un uzticamies Dievam, mēs nonākam pie atziņas, ka Viņa plāni un mūsu intereses ir pilnīgā saskaņā. Mēs gūstam maksimālu gandarījumu, un Viņš gūst maksimālu pagodinājumu. Ceļojums uz turieni sākas ar uzticēšanos un vēlmi ļauties Viņa vadībai.

Autors: Marks Bilers