31.7.13

Pasaules uzvarēšana

„Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, – mūsu ticība.” (l. Jāņa 5:4)

Ja mēs visi uzvarētu grēku, tad noteikti izbeigtos traģēdijas, kādas piedzīvojam šajā pasaulē. Vai piekrītat? Es vēlētos uzvarēt grēku, un jūs? Mēs zinām, ka tas ir iespējams, vienīgi raugoties uz Jēzu. Arī Bībelē var atrast atziņas par grēku un kā to uzvarēt.

Dievam ir tikai viena veida uzvara pār jebkura veida grēkiem, proti, dabīga un nepiespiesta uzvara, kuru iegūst tas, kurš dzīvo Kristū. Visas piespiedu uzvaras ir mūsu pašu panākumi. Tas, ko mēs šajā gadījumā saucam par uzvaru, patiesībā tāda nav.

Bībele skaidri norāda, ka Dievam ir spēks, kuru Viņš vēlas mums dot, lai pasargātu mūs no grēkošanas. Viņš arī sagādājis piedošanu tiem, kas augšanas laikā klūp un piedzīvo neveiksmes.

Šodien mēs varam pateikties par abām šīm patiesībām. Kristus taisnība sevī ietver gan Dieva piedošanu, gan Viņa spēku uzvarēt.

Tomēr mums jāatceras, ka tas, kurš uzvar grēku, nestaigās apkārt, ar to lielīdamies, un neapgalvos, ka viņš ir bezgrēcīgs.

l. Jāņa 1:8 lasām, ka ikviens, kas saka, ka viņam nav grēka (vai grēcīgas dabas), maldina pats sevi. Tomēr tas neapgāž Bībeles patiesību, ka mēs varam uzvarēt grēku.

Vai esat kādreiz dzirdējis domu, ka jūs nekad nebeigsit grēkot, kamēr vien dzīvojat uz šīs zemes, vajagot tikai grēku ienīst, tad viss būšot kārtībā?

Vai tiešām tas būtu viss, ko Dievs no mums sagaida? Vai tas būtu jāstāsta slepkavam? Vai mums būtu jāaicina viņu censties, cik iespējams, neslepkavot pārāk daudz cilvēku un jāsaka viņam, ka, kamēr vien viņš ienīdīs to, ko viņš dara, viss būs kārtībā, jo tas ir viss, ko Dievs no viņa sagaida? Vai to pašu ieteiksim arī zaglim, dzērājam un laulības pārkāpējam?

Vai šādai izpratnei vajadzētu sniegt mums mierinājumu, jo mūsu grēki izskatās tik “mazi”?

l. Jāņa 5:4 atrodam vienu no galvenajiem faktoriem grēka uzvarēšanā: „Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, – mūsu ticība.” Kad saprotam, ka ticība ir blakusprodukts personīgām ticības attiecībām ar Jēzu, un ka ticība ir uzticēšanās kādam, kuru pazīstam kā uzticamu, tad kļūst skaidrs, ka ceļš pretī uzvarai ir pieaugošā sadraudzībā un tuvībā ar Kristu. Šis ir tas ceļš, kuru Viņš izmanto, lai vadītu mūs līdz patiesai paklausībai.

Autors: Moriss Vendens